Renkomäki

Renkomäki on korkea kukkula ja sen ympärillä oleva kylä Lahden eteläosassa. Renkomäki mainitaan kirjallisissa lähteissä jo keskiajalla. Se on alkuaan Orimattilan kylä, joka liitettiin Lahteen vuoden 1956 alueliitosten yhteydessä.

Renkomäen nimelle on tarjottu useita selityksiä. Nimen on arveltu tulleen kukkulaa ympäröivän kylän rengasmaisesta muodosta, "rengassilmäisistä" lehmistä tai saksalaisperäisestä henkilönnimestä.

Muinaisella Vanajan suurpitäjällä oli takamaita Salpausselän alueella. Vanajaan kuului myös Renko, joka tunnettiin myöskin jo keskiajalla. Onkin arveltu, että Renkomäen nimi juontuisi hämäläiseltä eräkaudelta, ja nimen taustalla olisi renkolaisten nautintaoikeudet tai omistukset. Arvelua tukee se, että Vanajan alueella Renko on tarkoittanut myös kylän ulkopuolella olevaa aluetta, joka muodosti eräänlaisen renkaan kylän "kotimetsäpiirin" ulkopuolella.