Ristola

Ristola on entisen talon nimi Renkomäen kylässä. Talo lienee hävinnyt isonjaon yhteydessä.

Ristolasta on kivikautinen asuinpaikka, jota on käytetty jo 9000 vuotta sitten. Siellä tehdyissä esihistoriallisissa kaivauksissa on löydetty yli 20000 kiviesinettä, niiden katkelmaa, teelmää ja iskosta. Asuinpaikan vieressä oli lisäksi kvartsilouhos.