Kokoelman kartunta

Lahden historiallisen museon kokoelmiin ostetaan ja otetaan lahjoituksina vastaan sen toimialaan liittyvää esineistöä ja muuta materiaalia. Kokoelmat ovat osa Lahden kaupunginmuseon kokoelmaa. Talletuskokoelmat erotetaan museon omistuksessa olevista kokoelmista erillisellä kokoelmatunnuksella/-tunnuksilla.

Keräyksessä pidetään etusijalla lahtelaisia tuotteita, täällä käytettyjä tai täällä ainakin elämänsä jossakin vaiheessa asuneille henkilöille kuuluneita esineitä sekä myös kullekin ajalle yleisesti tyypillisiä esineitä. Esineiden vastaanottoa harkittaessa etusijalla ovat esineet, joista on olemassa hyvät tausta- ja käyttötiedot. Huonokuntoisia ja kontekstittomia esineitä ei oteta kokoelmaan. Myöskään samaa esinettä ei pääsääntöisesti tallenneta useita kappaleita.

 kartunta_juhlakengat.gif

Yrityksiä ja yhteisöjä rohkaistaan ja opastetaan tallentamaan ja säilyttämään toimintaansa liittyvää esineistöä ja muuta materiaalia. Alueella merkittävästi vaikuttaneiden yhteisöjen ja yritysten toiminnasta tallennetaan museolle esineitä ja muuta materiaalia.

Keräyksessä otetaan huomioon Lahdessa olevat erikoiskokoelmat Sairaalamuseo, Koulumuseokokoelma, Palolaitoksen kokoelma, Huonekalumuseosäätiö, Hiihtomuseo ja Radio- ja tv-museo. Historialliseen museoon kerätään erikoiskokoelmien toimialueilta vain museon toiminta-alueeseen liittyviä esimerkkikappaleita ja muuten työskennellään mahdollisimman kattavan kokoelman saamiseksi kuhunkin erikoiskokoelmaan.

Lahjoituksia vastaanotettaessa varmistetaan museon täysi omistusoikeus esineisiin ja myös oikeus karsia lahjoituksesta museon kannalta epäoleellinen osa. Kaikki museolle vastaanotetut esineet pyritään saamaan museon omistukseen.

kartunta_jeri.gif

Historiallisessa museossa on käsikirjasto, joka sisältää arkeologista, historiallista, kulttuurihistoriallista, taidehistoriallista, kansatieteellistä, numismaattista ym. alan ammattikirjallisuutta, sarjajulkaisuja ja lehtiä. Holman kokoelmaan kuuluva kirjasto on soveltuvilta osin liitetty käsikirjastoon joko historialliselle museolle tai taidemuseoon. Kirjasto karttuu pääasiassa ostoilla ja museoiden julkaisurenkaan kautta saatavina lahjoituksina. 

Historiallisen museon arkistossa säilytetään kokoelmiin liittyvä materiaali (ns. esineverifikaatit) ja museon ulospäin suunnattuun toimintaan liittyvät arkistoyksiköt mm. näyttelyarkisto. Lahjoitusten yhteydessä tullut originaali, suoraan esineisiin liittymätön arkistoaineisto on sijoitettu Päijät-Häme arkiston ns. kotiseutuarkistoon. Sanomalehtileikearkistoa keräävät ao. amanuenssit ja tutkijat omaa toimialaansa liittyen.

kartunta_hatturasia.gif


Kirjasto ja arkisto palvelevat tietolähteenä kokoelmien luetteloinnissa, näyttelyiden valmistamisessa ja asiakaspalvelussa. Yksityisasiakkaille ei lainata materiaalia ulos museosta. 


     Kokoelmat

Historiallinen museo kiinni remontin vuoksi

Museo on sulkenut ovensa yleisöltä 2.9.2018 alkaen. Kiitämme yleisöä kuluneesta vuodesta - seuraa tiedostusta korjaustöiden etenemisestä!

UUSI JULKAISU Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista

Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista esittelee komean valikoiman teoksia Lahden taidemuseon kokoelmista.

Radio- ja tv-museon museokauppa on nyt verkossa

Museokauppaan pääset netissä museon ollessa suljettuna.

 

kartunta_kasineet.jpg 
Kesäkäsineet, 1950-luvun loppupuoli.

 

kartunta_tapettinayte.jpg 
Tapettinäyte Mukkulan kartanon päärakennuksesta. 

kartunta_kotikaljapullo.jpg

Mallasjuoma Oy:n kotikaljapullo 1970-luvulta. 

 kartunta_poimuri.jpg

1960-luvulla käytössä ollut vanerinen marjanpoimuri. 

kartunta_munaleikkuri.jpg

Record -merkkinen munanleikkuri 1960-luvulta.

 

kartunta_levite.jpg

Lahti -levite, vuodelta 2005.