Selvityksiä ja kannanottoja

IX/78 Antero Heikkinen: Salpausselän vaiheet
Lahden 1978 MM-kisoihin tehty lyhennelmä dosentti Antero Heikkisen tutkimuksesta Salpausselkä Suomen hiihdon historiassa.
10 s. offset, A4, 0,50 €

XIII/79 Päijät-Hämeen esihistorialliset kohteet
Päijät-Hämeen alueen kiinteät muinaisjäännökset on esitetty kunnittain, lyhyet kohdekuvaukset ja sijainti merkitty kartalle.
192 s. 1979, offset, A4, 0,50 €

XIV/79 Päijät-Hämeen museopoliittinen ohjelma II
Sisältää Päijät-Hämeen museopoliittisesta ohjelmasta (1977) annetut lausunnot, selvityksen ohjelman julkaisemisen jälkeen tapahtuneista toimenpiteistä ja Päijät-Hämeen museoiden keruu- ja tutkimusohjelman.
74 s. 1979, offset, A4, 0,50 €

XVIII/82 Lea Nevanlinna: Tankar angående nya metoder för byggnadstraditionsstudier
Selvityksessä esitellään lyhyesti Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitykseen kuuluvat kohteet Mahalanmäki Orimattilan Heinämaalla, Ruhan kartano Orimattilassa, Kylä-Luukas Padasjoen Auttoisilla, Jokioisten kansakoulu - Padasjoen kotiseutukeskus, Sysmän "Teatteritalo", Mainiemen sahan alue Padasjoella, Padasjoen Vierun öljytehdas ja ruukki, Padasjoen Arrakosken vanha teollisuuskylä ja Hartolan Vanha-Koskipää.
54 s. 1982, offset, A4, 0,50 €

XIX/82 Suomalaiset - Keitä he ovat olleet ja mistä he ovat tulleet ? Päijät-Hämeen kesäyliopistossa 1980 pidetyn seminaarin esitelmät
Seminaarissa valotettiin suomalaisten alkuperää eri tieteenalojen tutkimustulosten pohjalta. Timo Miettinen: Suomen kansan alkuperä muinaistutkimuksen valossa. Jyri Kokkonen: Saamelaisten alkuperä ja esihistorian tutkimus. Seija Sarkki: Asuminen Suomessa esihistoriallisella ajalla. Irmeli Vuorela: Siitepölyanalyysi arkeologisessa tutkimuksessa. Matti Bergström: Suomalaisten alkuperä kielitieteen kannalta tarkasteltuna. H.R. Nevanlinna: Suomen väestörakenne merkkiominaisuuksien valossa.
89 s. 1982, offset, A4, 0,50 €

XXII/83 Tekstiilien hoito-ohjeita paikallismuseoiden käyttöön
Opaskirjanen antaa neuvoja tekstiilien puhdistuksesta, varastoinnista ja tuhohyönteisten torjunnasta.
54 s. 1983, offset, A4, 0,50 €

XXIII/83 Lea Nevanlinna - Irma Antikainen - Eeva Polso: Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys Hartolan Vanha-Koskipää
Selvityksessä on kartoitettu Hartolan Vanha-Koskipään kartanon rakennushistoriaa, nykytilaa ja käyttömahdollisuuksia.
124 s. 1983, offset, A4, 0,50 €

XXIV/83 Lea Nevanlinna - Irma Antikainen - Eeva Polso: Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys Mainiemen vanha höyrysaha
Selvityksessä on kartoitettu Padasjoella sijaitsevan Mainiemen vanhan saha-alueen rakennushistoriaa, nykytilaa ja käyttömahdollisuuksia.
106 s. toinen painos 1986, offset, A4, 0,50 €

XXV/85 Robert von Bonsdorff: Lahden seudun suurperhosfauna 1947 - 1983
Tiedot Lahden ja lähiseutujen suurperhoshavainnoista lajeittain 1947 - 1983.
98 s. 1985, offset, A4, 0,50 €

XXVI/85 Päijät-Hämeen seurantalot
Julkaisu jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään yhdistystoiminnan alkua ja seurantalojen syntyvaiheita Päijät-Hämeessä. Toisessa osassa esitellään kunnittain kaikki seurantalot, joista tietoja on saatu, myös puretut. Taloista on lyhyt historia. Mv- ja piirroskuvitus.
205 s. 1986, offset, A4, 0,50 €

XXVII/87 Talvi, luonto ja ihminen
Lahteen ideoidun tiedekeskuksen olemusta ja toimintoja esittelevän tilaisuuden alustukset: Tapio Markkanen, Tiedekeskus yleistajuisen tiedon välittäjänä. Matti Eronen, Jääkauden kulku. Toive Aartolahti, Jääkauden jäljet maisemassa. Erik Spring, Lumen ja jään fysiikka. Mikko Raatikainen, Luonnon sopeutuminen talveen. Jukka Pennanen, Ihmisen sopeutuminen talveen. Piirroskuvitus.
63 s. 1987, offset, A4, 0,50 €

Historiallinen museo kiinni remontin vuoksi

Museo on sulkenut ovensa yleisöltä 2.9.2018 alkaen. Kiitämme yleisöä kuluneesta vuodesta - seuraa tiedostusta korjaustöiden etenemisestä!

Lahden taidemuseo on suljettu

Lahden taidemuseo on sulkenut ovensa osoitteessa Vesijärvenkatu 11. Avaamme ovet uusissa tiloissa Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseo LADin valmistuttua!

Mastola ehdolla vuoden 2019 eurooppalaiseksi museoksi

Radio- ja tv-museo Mastola on valittu European Museum of the Year (EMYA) 2019-kilpailuun.

Sisulla sankariksi -näyttely on avautunut

Huhtikuussa avautunut näyttely esittelee suomalaisen kilpahiihdon kultakautta, aikaa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun.