TutkimuksiaXXXI/2008 Hannu Takala:Lahden kaupunki ja Hennalan varuskunta 1910-1930-luvuilla
Artikkelikokoelma
Ossi Nummela, Yhteiskuntarauhan heikentyminen Lahdessa marras-joulukuussa 1917
Hannu Takala, Vankien karkaamiset Lahden sotavankileirillä 1918-1919
Helena Peippo, Hennalan varuskunta ja Lahden kaupunki 1920- ja 1930-luvuilla
Hannu Takala, Lahden varuskunnan varusmiesten vapaa-ajan- ja loman vietto 1920- ja 1930-luvuilla
56 s. 2008
6€

XXV/93 Tapio EnlundVäkivaltarikollisuus Lahden seudulla 1894 - 1907
Tutkimuksessa tarkastellaan väkivallan ilmenemismuotoja Hollolan, Kärkölän ja Nastolan muodostamassa käräjäpiirissä. Painopiste on alueen keskuksessa Lahden kauppalassa. Tarkastelukohteena mm. rikostyypit, rikoksentekijöiden tausta, tuomiot ja väkivallan luonne.
135 s. 1993, offset, A4, 0,50 €

XXIV/92 Suvi KuismaRahvaan lukuharrastus Hollolassa ja Nastolassa 1830 - 1890
Tutkimuksessa tarkastellaan lukuharrastuksen syntymistä ja leviämistä tavallisen kansan keskuuteen kahdessa etelähämäläisessä pitäjässä. Mustavalkokuvitus.
158 s. 1992, offset, A4, 0,50 €

XXII/89 Pirjo SuutariYhdessäoloa ja etujen valvontaa - Omakotiyhdistysaate Lahden Myllypohjassa 1948 - 1984
Tutkimuksessa tarkastellaan omakotiyhdistystoiminnan muuttumista esimerkkinä Lahden Myllypohjan alueella toiminut Koiskalan-Myllypohjan omakotiyhdistys. Mustavalkokuvitus.
128 s. 1989, offset, A4, 0,50 €

XX/83 Joakim Donner - Pentti Alhonen - Matti Eronen - Högne Junger - Irmeli VuorelaLahden länsipuolella sijaitsevan Työtjärven viimeisen jääkauden jälkeen muodostuneiden pohjakerrostumien ja läheisen Varrassuon biostratigrafia ja radiohiiliajoitus
Tutkimuksessa verrataan Työtjärven ja läheisen kohosuotyyppisen suon biostratigrafiaa tarkoituksena selvittää niiden mikrofossiilitulosten yhtäläisyydet ja eroavaisuudet.
48 s. 1981, offset, A4, 0,50 €

XVIII/81 Saara HakasteLahden yhteiskoulun vaikutusalue 1896 - 1905
Tutkimuksessa tarkastellaan Lahden Yhteiskoulun maantieteellistä ja sosiaalista vaikutusaluetta.
91 s. 1981, offset, A4, 0,50 €

XV/79 Irmeli VuorelaSysmän pitäjän asutushistorian tulkinta siitepölyanalyysin perusteella
Sysmän pitäjän asutushistoriaa valaiseva tutkimus kohteina kaksi lampea, joiden pohjasedimentteja on tutkittu siitepölyanalyysin avulla.
24 s. 1979, offset, A4, 0,50 €

XIII/79 Mirjami TolonenPaleoekologinen tutkimus Kosken Hl Ahvenaisen järvestä,
Luonnontieteellinen tutkimus Kosken Hl kirkonkylässä sijaitsevasta Ahvenaisen pikkujärvestä. Paleoekologisin menetelmin selvitetään mm. asutuksen ja viljelyksen merkkejä sekä ihmistoiminnan luonnossa aikaansaamia muutoksia. Suomenkielinen tiivistelmä tekijän englanninkielisestä väitöskirjasta.
25 s. 1979, offset, A4, 0,50 €

X/78 Ari SihvolaLahti-Seura 1946 - 1976
Lahtelaisen kotiseutuyhdistyksen 30-vuotishistoria.
64 s. 1978, offset, A4, 0,50 €

VII/77 Osmo ViljanenMäntsälän käsityöperinne
Tutkimus Mäntsälässä toimineista käsityöläisistä. Tutkimuksessa esitellään kyläsepän, räätälin, puusepän, tiilimestarin, muurarin, rakentajan, maalarin ja ompelijan työtapoja. Runsas mustavalko- ja piirroskuvitus.
193 s. toinen painos 1987, offset, A4, 0,50 €

VI/77 Aaro NorjavaArtjärveläisiä elämänkertoja
Artjärveläisen opettajan tekemiä haastatteluja mm. käsityöläisiä, kauppiaita, työnjohtajia. Lisänä D. Lassilan laatima "Artjärven pitäjän vaiheet" vuodelta 1914. Mustavalkokuvitus.
172 s. 1977, offset, A4, 0,50 €

III/76 Matias AhoHaapaa metsistä - tulitikkuja Mäntsälästä
Historiallis-kansatieteellinen kuvaus Mäntsälässä harjoitetusta tulitikkuteollisuudesta.
28 s. toinen painos 1984, offset, A4, 0,50 €

II/75 Airi RusiHankalan Loukku
Tutkimus Hämeen läänin Koskella v. 1888-1955 toimineen Suomen ensimmäisen koneellisen pellavanpuhdistuslaitoksen vaiheista. Mustavalkokuvitus.
48 s. toinen painos 1980, offset, A4, 0,50 €

I/74 Jouko HeinonenLahden museo
Lahden museotoimen vaiheita vuosina 1924-1950 käsittelevä tutkimus.
64 s. 1974, offset, A4, 0,50 € 

Historiallinen museo kiinni remontin vuoksi

Museo on sulkenut ovensa yleisöltä 2.9.2018 alkaen. Kiitämme yleisöä kuluneesta vuodesta - seuraa tiedostusta korjaustöiden etenemisestä!

UUSI JULKAISU Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista

Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista esittelee komean valikoiman teoksia Lahden taidemuseon kokoelmista.

Radio- ja tv-museon museokauppa on nyt verkossa

Museokauppaan pääset netissä museon ollessa suljettuna.