1340_banneri.jpg

1340 päivää myöhemmin
Lahden Taideinstituutin opinnäytetyönäyttely
7.5.-6.6.2010

Antti Hakkarainen, Jaakko Heiskanen, Virva Kanerva, Elina Karola, Hanne Kontiola, Essi Korva, Maijastiina Kuittinen, Juha Kuosmanen, Anna-Mari Kuusinen, Anna-Maija Mettälä, Heli Palosaari, Vesa-Antti Puumalainen, Sini Rantanen ja Hanna Vikström

paivaa_kuosmanen.jpg

Juha Kuosmanen: Jatkuvuuden harha

Lahden Ammattikorkeakoulun Taideinstituutin opinnäytetyönäyttelyssä oli tänä vuonna teoksia 14:ltä nuorelta kuvataiteilijalta. Lahden taidemuseossa esillä oleva kokonaisuus oli 38. opinnäytetyönäyttely vuonna 1971 perustetun koulun historiassa. Vuosien aikana Taideinstituutista on valmistunut lähes 500 kuvataiteilijaa, joista moni on sijoittunut tärkeisiin tehtäviin taiteen kentälle.

1340 päivää myöhemmin -näyttely esitteli 24-35-vuotiaiden tekijöidensä kautta ajankohtaisen nuoren taiteen ilmiöitä. Tunnusomaista näyttelylle oli se, että taiteilijat olivat kaikki keskittyneet toteuttamaan teoksensa perinteisillä kuvataiteen alueilla. Joissain teoskokonaisuuksissa teknologia toi kuitenkin oman lisäulottuvuutensa ilmaisun traditioon.

Opiskelijoiden taiteelle on ominaisinta ihmiskuntaa ja yksilöä koskettava, sen suuria yhteisiä kysymyksiä pohdiskeleva esittämistapa. Neljännen vuosikurssin opinnäytetyöstä vastaava ohjaava opettaja, Ville Huhtanen toteaakin teosten aihemaailmojen jakautuvan identiteetin tutkimiseen ja perinteisiä romanttisen taidekäsityksen mukaisiin; seksuaalisuutta, lihallisuutta ja kuolevaisuutta käsitteleviin teemoihin. "Yhdistävänä tekijänä on, että kaikki pyrkivät tekemään työnsä mahdollisimman vaikuttavasti, motivoituneesti, herkästi ja koskettavasti."

Mittava, yksittäisten opiskelijoiden laajoista teoskokonaisuuksista koostuva näyttely antaa yleisölle kuvan tuoreimman kuvataiteilijapolven ilmaisusta, ja samalla se on tekijöilleen merkittävä askel kuvataiteilijan ammattiin.