Avustuksia kulttuuriperinnön hoidon tueksi

Padasjoen_kotiseutumuseo.jpg

Avustuksia museoille:

Paikallismuseoiden hankeavustukset

Museoviraston vuosittain jakama avustus kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille, jotka eivät saa lakisääteistä valtionosuutta (Museolaki 314/2019). Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen liittyviin hankkeisiin.

Avustuksen hakuaika vuosittain syys-lokakuussa.
Lisätietoja: maakuntamuseotutkija Anna-Riikka Vaden ja Museovirasto

 

Ely-keskusten avustukset rakennusperinnön hoitoon

Museot (ei kunnan omistamat) voivat hakea avustusta ehtoihin soveltuvan museorakennuksen kunnostukseen tai pihapiirin hoitoon tilanteessa, jossa tähän ensisijaisesti tarkoitetut valtionavustukset eivät ole museon haettavissa. Pääsääntöisesti museorakennusten hoitoon on tarkoitettu Museoviraston jakama paikallismuseoiden hankeavustus.

Avustuksen hakuaika vuosittain syksyisin loka-joulukuussa.
Lisätietoja: maakuntamuseotutkija Anna-Riikka Vaden ja Ely-keskus

 

Avustuksia muuhun kulttuuriperintötyöhön:

Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Museoviraston jakamalla avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustuksen hakuaika vuosittain tammi-helmikuussa.
Lisätietoja: maakuntamuseotutkija Anna-Riikka Vaden ja Museovirasto

 

Kulkuvälineiden avustukset

Museoviraston jakaman avustuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos raide-, ilma-, maantie- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin.

Avustuksen hakuaika vuosittain syksyisin loka-joulukuussa.
Lisätietoja: Museovirasto

Teoshaku LSL:n pysäkkinäyttöihin: taiteilijat valittu

Bussipysäkeillä vuoden 2021 ajan näkyvät taideteokset on valittu. Tammikuussa pysäkkinäytöillä nähdään Laura Konttisen teos.

Katso kuvia Ihanasti laulettu -yhteislaulutilaisuudesta

Radio- ja tv-museo Mastolan pihalla järjestetty yhteislaulutilaisuus, jossa laulettiin Leevi and the Leavingsien rakastettua tuotantoa Minja Kosken, Mikael Saaren ja Niklas Hagmarkin johdolla.

Suomen naiset ladulla ja mäessä -julkaisu tulossa

Suomen naiset ladulla ja mäessä tarjoaa elävän ja monipuolisen yleiskatsauksen naisten kilpahiihdon ja mäkihypyn historiaan Suomessa. Teoksessa perehdytään myös harrastehiihtoon, valmennuksen saloihin sekä eri aikakausien hiihtomuotiin.