Alueellinen museotyö Päijät-Hämeessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Lahden museot 1.1.2020 alkaen Päijät-Hämeen alueelliseksi vastuumuseoksi. Alueellisen vastuumuseon toimialueeseen kuuluu Päijät-Hämeen 9 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tätä ennen Lahden museot toimi vuodesta 1980 lähtien Päijät-Hämeen maakuntamuseona.

Alueellisen vastuumuseon yhtenä keskeisenä tehtävänä toimialueellaan on kehittää ja edistää museotoimintaa ja toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saavutettavuutta. Maakuntamuseotutkija neuvoo ja opastaa toimialueensa ei-ammatillisesti hoidettuja museoita museotyön eri osa-alueilla. Tutkija ohjaa ja opastaa museoita, sekä muita yhteisöjä ja yksityishenkilöitä paikallisperinteen tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Alueellinen vastuumuseo valvoo ja ohjaa harkinnanvaraisten valtionavustusten käyttöä, toimii asiantuntijana paikalliskulttuurihankkeissa ja pyrkii edistämään museoiden välistä yhteistyötä sekä alueellista kokoelmapoliittista yhteistyötä. Lisäksi alueellinen vastuumuseo pitää rekisteriä alueen museokokoelmista ja tuottaa alueellisia museopalveluita kuten näyttelyitä, yleisötilaisuuksia ja Maakunnan mainiot blogia. 

Yhteystiedot

Maakuntamuseotutkija


Ajankohtaista:

Päijät-Hämeen museopäivä Lahdessa 30.9.

20190821_131549.jpg
Vuoden 2019 museopäivän osallistujia Itä-Hämeen museolla. Kuva A-R Vaden.

Päijät-Hämeen museopäivä järjestetään keskiviikkona 30.9.2020 Lahdessa. Tämän vuoden museopäivän erityisenä teemana on Päijät-Hämeen museoiden työryhmän uuden yhteishankkeen ideoiminen sekä työryhmän edellisen, vuosina 2018–2020 toteutetun, kokoelmapoliittisten ohjelmien laatimiseen liittyneen hankkeen tulosten julkistaminen. Museopäivän yhteydessä tutustutaan myös lahtelaisiin museokohteisiin Hennalassa ja keskusta-alueella. Museopäivän tarkempi ohjelma on luettavissa täällä.

Museopäivän yhteydessä järjestetään kahdeksan paikallismuseon Kokoelmapoliittisten ohjelmien julkistustilaisuus klo 11.00. Radio- ja tv-museo Mastolan auditoriossa. Julkistustilaisuus on avoin myös lehdistölle ja yleisölle.

Vuosittain järjestettävä museopäivä on tarkoitettu kaikille maakunnan museoissa ja kotiseutuyhdistyksissä tai -seuroissa toimiville sekä kuntien museoissa työskenteleville ja/tai museotoiminnasta vastaaville. Päivä tarjoaa mahdollisuuden maakunnan museotoimijoiden verkostoitumiselle ja museokentän viimeisimpien kuulumisten vaihtamiselle. 

Päijät-Hämeen museopäivässä noudatetaan vallitsevaa ohjeistusta koronaepidemian osalta sekä otetaan huomioon turvavälit. Tilarajoituksista johtuen ohjelmaan tai paikkoihin saattaa tulla muutoksia. Näistä tiedotetaan ilmoittautuneille. Rajoitusten vuoksi toivomme ilmoittautumista mahdollisimman aikaisin sekä toivomme myös ilmoitusta mahdollisista osallistumisten peruuntumisista. Tulethan museopäivään vain terveenä ja oireettomana.

Ilmoittautumiset Päijät-Hämeen museopäivään 18.9.2020 mennessä maakuntamuseotutkija Anna-Riikka Vadenille sähköpostilla anna-riikka.vaden(at)lahti.fi tai p. 050 3985492


Ohjeita paikallismuseoiden toimintaan ja tapahtumiin koronakriisin aikana

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti museot voivat avata ovensa yleisölle 1.6. alkaen. Myös tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestäminen 50-500 hengen yleisölle on mahdollista. Julkisten tilojen käytössä, joiksi museot voidaan rinnastaa, sekä tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestämisessä on hyvä noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta.

Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo on laatinut paikallismuseoiden avaamisen avuksi ministeriön ohjeisiin perustuen neuvoja ja vinkkejä ohjeiden noudattamiseen. Alueellisen vastuumuseon ohjeistukseen voit tutustua täällä. 

 

Kokoelmapoliittiset ohjelmat valmistumassa Päijät-Hämeen museoiden työryhmän museoille

Päijät-Hämeen museoiden työryhmässä vuosien 2019-2020 aikana työstetyt kokoelmapoliittiset ohjelmat ovat valmistumassa kesän aikana. Kokoelmapoliittinen ohjelma ohjaa museoiden kokoelmatoimintaa, kokoelman kehittämistyötä ja ohjelmassa myös määritellään museon tallennustehtävä.

Työryhmän toimintaan on osallistunut kuluneiden vuosien aikana edustajia 15 eri museosta Päijät-Hämeen ja Mäntsälän alueelta. Antoisien keskusteluiden ja sinnikkään työn tuloksena uusi kokoelmapoliittinen ohjelma on tällä hetkellä syntymässä yli puolelle työskentelyn osallistuneista museoista. Monelle ohjelma on museon historian ensimmäinen.

Museoiden kokoelmapoliittiset ohjelmat julkistetaan yhteisesti syys/lokakuun vaihteessa Päijät-Hämeen museopäivän yhteydessä Lahdessa. Tarkemmat tiedot Päijät-Hämeen museopäivän ajankohdasta ja ohjelmasta tulevat elokuun aikana. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran Päijät-Hämeen museopäivän yhteydessä päätettävänä ajankohtana.

 

Museoiden työryhmä ja kokoelmaohjelmat

Päijät-Hämeen museopäivässä 5.9. pidetty Päijät-Hämeen museoyhdistyksen vuosikokous päätti linjata yhdistyksen toimintaa uudelleen ja siirtyä työryhmämuotoiseen toimintaan. Perustettuun työryhmään kutsuttiin mukaan kaikki alueen museot. Työryhmä valitsee edistettäviä hankkeita, joihin keskitytään määräajaksi (vuosi - kaksi vuotta). Ensimmäiseksi hankkeeksi kokouksessa päätettiin yhteistyössä toteutettava kokoelmaohjelmien laadinta työryhmän toimintaan osallistuville museoille. Työryhmän toimintaa koordinoi Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo.

Kokoelmaohjelma määrittelee museon kokoelmatehtävän eli sen, mitä museo kerää ja ottaa kokoelmiinsa. Kokoelmaohjelmassa luodaan tähän linjaukset sekä perustelut ja käytännöt, miten kussakin museossa toimitaan kokoelmien ja niiden kartuttamisen suhteen. Kokoelmaohjelma on myös valmistuttuaan ohjekirja, jolla tietoa kokoelmasta ja siihen liittyvistä käytännöistä on museon sisällä helppo jakaa ja siirtää. Ammatillisilta museoilta kokoelmaohjelmia tullaan edellyttämään viimeistään museolain uudistuksen myötä, paikallismuseoilla (ei-ammatillisilta museoilla) hyvin laaditusta kokoelmaohjelmasta on apua mm. valtion harkinnanvaraisten avustusten saannissa.

Työryhmän kokouksissa on vuosina 2018 - 2019 tarkoituksena yhteistyössä ja tavoitteellisen aikataulun sekä ohjeellisen rungon avulla työstää kullekin museolle oma kokoelmaohjelma. Suositeltavaa on, että museoita edustavat tällä kaudella työryhmässä henkilö/henkilöt, jotka jo entuudestaan tuntevat museon kokoelmia tai ovat kokoelmavastaavia museoissaan. 

Runsaan osanoton ja työskentelyn helpottamisen vuoksi työryhmä on jaettu Kotiseutumuseoiden ja Erikoismuseoiden ryhmiin. Tarkoituksena on kokoelmaohjelmien työstön yhteydessä vierailla työryhmään kuuluvissa museoissa ja jakaa tietoa, kokemuksia ja oppia toisilta museoilta myös tätä kautta.

Työryhmässä on tällä hetkellä edustettuna 16 museota. Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseon toimialueella museoita on yhteensä 34. Museoista kahdeksan on ammatillisesti hoidettuja ja lisäksi alueella on yksi Kansallismuseon museokohde, jonka yleisötominnasta huolehtii yhdistys. Valtaosa alueen museoista, 13 kpl, on yhdistysten ja säätiöiden omistuksessa ja nämä toimivat pitkälti vapaaehtoisvoimin. Kuntien omistamia ei-ammatillisia museoita alueella on kuusi, loppujen omistuspohja on yksityinen tai ei tiedossa.

Työryhmän kokouksista tiedotetaan sähköpostilla (tarvittaessa kirjeillä) ja tällä alueellisen museotyön sivulla. 

Lisätietoa työryhmästä:
tutkija Anna-Riikka Vaden
Puh. 050 3985 492
etunimi.sukunimi(at)lahti.fi

Katso kuvia Ihanasti laulettu -yhteislaulutilaisuudesta

Radio- ja tv-museo Mastolan pihalla järjestetty yhteislaulutilaisuus, jossa laulettiin Leevi and the Leavingsien rakastettua tuotantoa Minja Kosken, Mikael Saaren ja Niklas Hagmarkin johdolla.

Sisulla sankariksi -näyttely Hiihtomuseolla

Hiihtomuseon pohjakerroksesta löytyy Suomen hiihdon kulta-ajan näyttely.

web_lkm_kuv_kuv_di_36395.jpg

Kuva: Tiina Rekola/Lahden museot

 

 

Päijät-Hämeen museoiden työryhmä
kokousmateriaalit:

Kokoelmaohjelman runko:
Kokoelmaohjelman runko

25.5.2020 (etäkokous)
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 25.5.2020

20.4.2020 (etäkokous)
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 20.4.2020

12.2.2020
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 12.2.2020

11.12.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 11.12.2019

Kotiseutumuseot 14.10.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 14.10.2019

Erikoismuseot 25.9.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 25.9.2019

Kotiseutumuseot 18.9.2019:
Muistio työryhmän kokouksesta 18.9.2019

Erikoismuseot 27.5.2019:
Muistio työryhmän kokouksesta 27.5.2019

Erikoismuseot 10.4.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio ja taulukko työryhmän kokouksesta 10.4.2019

Kotiseutumuseot 8.4.2019
Työryhmän kokousdiat
Muistio ja taulukko työryhmän kokouksesta 8.4.2019

Erikoismuseot 11.2.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 11.2.2019

Kotiseutumuseot 4.2.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 4.2.2019

3.12.2018 pidetyn kokouksen materiaali:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 3.12.2018