Alueellinen museotyö Päijät-Hämeessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Lahden museot 1.1.2020 alkaen Päijät-Hämeen alueelliseksi vastuumuseoksi. Alueellisen vastuumuseon toimialueeseen kuuluu Päijät-Hämeen 9 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tätä ennen Lahden museot toimi vuodesta 1980 lähtien Päijät-Hämeen maakuntamuseona.

Alueellisen vastuumuseon yhtenä keskeisenä tehtävänä toimialueellaan on kehittää ja edistää museotoimintaa ja toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saavutettavuutta. Maakuntamuseotutkija neuvoo ja opastaa toimialueensa ei-ammatillisesti hoidettuja museoita museotyön eri osa-alueilla. Tutkija ohjaa ja opastaa museoita, sekä muita yhteisöjä ja yksityishenkilöitä paikallisperinteen tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Alueellinen vastuumuseo valvoo ja ohjaa harkinnanvaraisten valtionavustusten käyttöä, toimii asiantuntijana paikalliskulttuurihankkeissa ja pyrkii edistämään museoiden välistä yhteistyötä sekä alueellista kokoelmapoliittista yhteistyötä. Lisäksi alueellinen vastuumuseo pitää rekisteriä alueen museokokoelmista ja tuottaa alueellisia museopalveluita kuten näyttelyitä, yleisötilaisuuksia ja Maakunnan mainiot blogia. 

Yhteystiedot

Maakuntamuseotutkija


Ajankohtaista:

Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmän kokoukset

Työryhmän seuraava kokous:

  • Maanantaina 20.4.2020 klo 17.00, Sopenkorven kokoelmakeskus.

Kokouksessa käsitellään kokoelmaohjelman kokoelmakäytäntöjä koskevaa osuutta. Käydään lävitse kokoelmaan liittämisen, talletusten ja dokumentoinnin osalta työstetyt tekstit sekä käsitellään kokoelmakäytönnöt loppuun ja päätetään ohjelmien lopullinen valmistumisen aikataulu. Kokelmakytäntöjä koskevat tekstit palautetaan maakuntamuseotutkijalle viikkoa ennen kokousta.

Työryhmään ovat tervetulleita osallistumaan kaikki Päijät-Hämeen alueella museotoimintaa ylläpitävien tahojen edustajat.

Mikäli museonne edustaja ei ole aiemmin osallistunut työryhmään, kannattaa ilmoittaaa osallistumisesta viimeistään kolme päivää ennen kokousta maakuntamuseotutkijalle puh. 050 398 5492, anna-riikka.vaden(at)lahti.fi (Ilmoittautuminen vain mahdollisten jaettavien materiaalien ja kahvituksen vuoksi, kokoukseen voi osallistua myös ilmoittautumatta.)

 

Museoiden työryhmä ja kokoelmaohjelmat

Päijät-Hämeen museopäivässä 5.9. pidetty Päijät-Hämeen museoyhdistyksen vuosikokous päätti linjata yhdistyksen toimintaa uudelleen ja siirtyä työryhmämuotoiseen toimintaan. Perustettuun työryhmään kutsuttiin mukaan kaikki alueen museot. Työryhmä valitsee edistettäviä hankkeita, joihin keskitytään määräajaksi (vuosi - kaksi vuotta). Ensimmäiseksi hankkeeksi kokouksessa päätettiin yhteistyössä toteutettava kokoelmaohjelmien laadinta työryhmän toimintaan osallistuville museoille. Työryhmän toimintaa koordinoi Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo.

Kokoelmaohjelma määrittelee museon kokoelmatehtävän eli sen, mitä museo kerää ja ottaa kokoelmiinsa. Kokoelmaohjelmassa luodaan tähän linjaukset sekä perustelut ja käytännöt, miten kussakin museossa toimitaan kokoelmien ja niiden kartuttamisen suhteen. Kokoelmaohjelma on myös valmistuttuaan ohjekirja, jolla tietoa kokoelmasta ja siihen liittyvistä käytännöistä on museon sisällä helppo jakaa ja siirtää. Ammatillisilta museoilta kokoelmaohjelmia tullaan edellyttämään viimeistään museolain uudistuksen myötä, paikallismuseoilla (ei-ammatillisilta museoilla) hyvin laaditusta kokoelmaohjelmasta on apua mm. valtion harkinnanvaraisten avustusten saannissa.

Työryhmän kokouksissa on vuosina 2018 - 2019 tarkoituksena yhteistyössä ja tavoitteellisen aikataulun sekä ohjeellisen rungon avulla työstää kullekin museolle oma kokoelmaohjelma. Suositeltavaa on, että museoita edustavat tällä kaudella työryhmässä henkilö/henkilöt, jotka jo entuudestaan tuntevat museon kokoelmia tai ovat kokoelmavastaavia museoissaan. 

Runsaan osanoton ja työskentelyn helpottamisen vuoksi työryhmä on jaettu Kotiseutumuseoiden ja Erikoismuseoiden ryhmiin. Tarkoituksena on kokoelmaohjelmien työstön yhteydessä vierailla työryhmään kuuluvissa museoissa ja jakaa tietoa, kokemuksia ja oppia toisilta museoilta myös tätä kautta.

Työryhmässä on tällä hetkellä edustettuna 16 museota. Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseon toimialueella museoita on yhteensä 34. Museoista kahdeksan on ammatillisesti hoidettuja ja lisäksi alueella on yksi Kansallismuseon museokohde, jonka yleisötominnasta huolehtii yhdistys. Valtaosa alueen museoista, 13 kpl, on yhdistysten ja säätiöiden omistuksessa ja nämä toimivat pitkälti vapaaehtoisvoimin. Kuntien omistamia ei-ammatillisia museoita alueella on kuusi, loppujen omistuspohja on yksityinen tai ei tiedossa.

Työryhmän kokouksista tiedotetaan sähköpostilla (tarvittaessa kirjeillä) ja tällä alueellisen museotyön sivulla. 

Lisätietoa työryhmästä:
tutkija Anna-Riikka Vaden
Puh. 050 3985 492
etunimi.sukunimi(at)lahti.fi

Historiallinen museo kiinni remontin vuoksi

Museo on sulkenut ovensa yleisöltä 2.9.2018 alkaen. Kiitämme yleisöä kuluneesta vuodesta - seuraa tiedostusta korjaustöiden etenemisestä!

Lahden taidemuseo on suljettu

Lahden taidemuseo on sulkenut ovensa osoitteessa Vesijärvenkatu 11. Avaamme ovet uusissa tiloissa Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseo LADin valmistuttua!

Ihanasti sanottu -näyttely on auki yleisölle!

Sanataituri Gösta Sundqvistista kertova Ihanasti sanottu -näyttely on avautunut Radio- ja tv-museo Mastolassa 14.11.2019.

JUSSI JOKISEN työ Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi 2021

Vuonna 2021 järjestettävän 21. Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi valittiin yksimielisesti Jussi Jokisen ehdotus.

Hiihtomuseossa valittiin uusia jäseniä kunniagalleriaan - Nordic Ski Hall of Fameen

Hiihtomuseon kunniagalleriaan Nordic Ski Hall of Fame valitaan neljä uutta urheilijaa juhlallisesti kisalauantaina iltamäenlaskun tauolla.

web_lkm_kuv_kuv_di_36395.jpg

Kuva: Tiina Rekola/Lahden museot

 

 

Päijät-Hämeen museoiden työryhmä
kokousmateriaalit:

Kokoelmaohjelman runko:
Kokoelmaohjelman runko

12.2.2020
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 12.2.2020

11.12.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 11.12.2019

Kotiseutumuseot 14.10.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 14.10.2019

Erikoismuseot 25.9.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 25.9.2019

Kotiseutumuseot 18.9.2019:
Muistio työryhmän kokouksesta 18.9.2019

Erikoismuseot 27.5.2019:
Muistio työryhmän kokouksesta 27.5.2019

Erikoismuseot 10.4.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio ja taulukko työryhmän kokouksesta 10.4.2019

Kotiseutumuseot 8.4.2019
Työryhmän kokousdiat
Muistio ja taulukko työryhmän kokouksesta 8.4.2019

Erikoismuseot 11.2.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 11.2.2019

Kotiseutumuseot 4.2.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 4.2.2019

3.12.2018 pidetyn kokouksen materiaali:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 3.12.2018