Päijät-Hämeen maakuntamuseo

Opetusministeriö nimesi 1.3.1980 Lahden historiallisen museon Päijät-Hämeen maakuntamuseoksi. Maakuntamuseon toimialueeseen kuuluu Päijät-Hämeen 9 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä) sekä Mäntsälä.

Maakuntamuseotutkija neuvoo ja opastaa toimialueensa ei-ammatillisesti hoidettuja museoita, muita yhteisöjä ja yksityishenkilöitä paikallisperinteen tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Maakuntamuseo valvoo ja ohjaa harkinnanvaraisten valtionavustusten käyttöä, toimii asiantuntijana paikalliskulttuurihankkeissa ja pyrkii edistämään museoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi maakuntamuseo pitää rekisteriä alueen museokokoelmista. Maakuntamuseo myös tallentaa, luetteloi ja hoitaa Päijät-Hämeeseen liittyvää arkistoaineistoa.

Yhteystiedot

Maakuntamuseotutkija


Ajankohtaista:

Päijät-Hämeen Museopäivä Hartolassa 21.8.

Koskip_2018_s.jpg

Päijät-Hämeen museopäivä järjestetään tänä vuonna Hartolassa keskiviikkona 21.8.2019. Päivä alkaa klo 9.00 aamukahveilla Jokirannassa (Rantatie 3). Museopäivän ohjelmaan kuuluu muun muassa Hartolan kunnan ja Itä-Hämeen museoyhdistyksen tervehdys, Päijät-Hämeen museoiden työryhmän kuulumiset ja tietoa ajankohtaisista asioista sekä luento Uuno Kailaasta. Päivän ohjelmaan kuuluu luonnollisesti tutustuminen 90-vuotisjuhlaansa viettävään Itä-Hämeen museoon sekä Hartolan kirkkoon. Museopäivää isännöi Itä-Hämeen museo.

Museopäivän koko ohjelmaan voit tutustua täällä.

Museopäivä on tarkoitettu kaikille maakunnan museoissa ja kotiseutuyhdistyksissä/seuroissa toimiville sekä kuntien museoissa työskenteleville ja vastaaville. Päivä tarjoaa mahdollisuuden maakunnan museotoimijoiden kohtaamiselle ja viimeisimpien kuulumisten vaihtamiselle. 

Ilmoittautumiset Päijät-Hämeen museopäivään 14.8.2019 mennessä maakuntamuseotutkija Anna-Riikka Vadenille sähköpostilla anna-riikka.vaden(at)lahti.fi tai p. 050 3985492.

 

Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmän kokoukset

Työryhmän seuraavat kokoukset:

  • Erikoismuseot: syyskuussa 2019

  • Kotiseutumuseot: syyskuussa 2019

Kokousten tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan elokuussa. Kotiseutumuseoiden kokouksen aiheena on kokoelman painopisteistä ja tallennustehtävää käsittelevän osion saattaminen valmiiksi. Erikoismuseoiden osalta siirrytään käsittelemään kriteereitä kokoelmiin liittämiselle. Kokoelmien painopisteitä sekä museon tallennustehtävää koskevat tekstit toimitetaan viikkoa ennen kokousta maakuntamuseotutkijalle.

Työryhmään ovat tervetulleita osallistumaan kaikki Päijät-Hämeen ja Mäntsälän alueella museotoimintaa ylläpitävien tahojen edustajat.

Mikäli museonne edustaja ei ole aiemmin osallistunut työryhmään, kannattaa ilmoittaaa osallistumisesta viimeistään kolme päivää ennen kokousta maakuntamuseotutkijalle puh. 050 398 5492, anna-riikka.vaden(at)lahti.fi (Ilmoittautuminen vain mahdollisten jaettavien materiaalien ja kahvituksen vuoksi, kokoukseen voi osallistua myös ilmoittautumatta.)

 

Museoiden työryhmä ja kokoelmaohjelmat

Päijät-Hämeen museopäivässä 5.9. pidetty Päijät-Hämeen museoyhdistyksen vuosikokous päätti linjata yhdistyksen toimintaa uudelleen ja siirtyä työryhmämuotoiseen toimintaan. Perustettuun työryhmään kutsuttiin mukaan kaikki alueen museot. Työryhmä valitsee edistettäviä hankkeita, joihin keskitytään määräajaksi (vuosi - kaksi vuotta). Ensimmäiseksi hankkeeksi kokouksessa päätettiin yhteistyössä toteutettava kokoelmaohjelmien laadinta työryhmän toimintaan osallistuville museoille. Työryhmän toimintaa koordinoi Päijät-Hämeen maakuntamuseo.

Kokoelmaohjelma määrittelee museon kokoelmatehtävän eli sen, mitä museo kerää ja ottaa kokoelmiinsa. Kokoelmaohjelmassa luodaan tähän linjaukset sekä perustelut ja käytännöt, miten kussakin museossa toimitaan kokoelmien ja niiden kartuttamisen suhteen. Kokoelmaohjelma on myös valmistuttuaan ohjekirja, jolla tietoa kokoelmasta ja siihen liittyvistä käytännöistä on museon sisällä helppo jakaa ja siirtää. Ammatillisilta museoilta kokoelmaohjelmia tullaan edellyttämään viimeistään museolain uudistuksen myötä, paikallismuseoilla (ei-ammatillisilta museoilla) hyvin laaditusta kokoelmaohjelmasta on apua mm. valtion harkinnanvaraisten avustusten saannissa.

Työryhmän kokouksissa on vuosina 2018 - 2019 tarkoituksena yhteistyössä ja tavoitteellisen aikataulun sekä ohjeellisen rungon avulla työstää kullekin museolle oma kokoelmaohjelma. Suositeltavaa on, että museoita edustavat tällä kaudella työryhmässä henkilö/henkilöt, jotka jo entuudestaan tuntevat museon kokoelmia tai ovat kokoelmavastaavia museoissaan. 

Runsaan osanoton ja työskentelyn helpottamisen vuoksi työryhmä on jaettu Kotiseutumuseoiden ja Erikoismuseoiden ryhmiin. Tarkoituksena on kokoelmaohjelmien työstön yhteydessä vierailla työryhmään kuuluvissa museoissa ja jakaa tietoa, kokemuksia ja oppia toisilta museoilta myös tätä kautta.

Työryhmässä on tällä hetkellä edustettuna 16 museota. Päijät-Hämeen maakuntamuseon toimialueella museoita on yhteensä 36. Museoista kahdeksan on ammatillisesti hoidettuja ja lisäksi alueella on kaksi Kansallismuseon museokohdetta, joiden yleisötominnasta huolehtii yhdistys tai kunta. Valtaosa alueen museoista, 14 kpl, on yhdistysten ja säätiöiden omistuksessa ja nämä toimivat pitkälti vapaaehtoisvoimin. Kuntien omistamia ei-ammatillisia museoita alueella on seitsemän, loppujen omistuspohja on yksityinen tai ei maakuntamuseon tiedossa.

Työryhmän kokouksista tiedotetaan sähköpostilla (tarvittaessa kirjeillä) ja tällä maakuntamuseon sivulla. 

Lisätietoa työryhmästä:
Maakuntauseotutkija Anna-Riikka Vaden
Puh. 050 3985 492
etunimi.sukunimi(at)lahti.fi

Historiallinen museo kiinni remontin vuoksi

Museo on sulkenut ovensa yleisöltä 2.9.2018 alkaen. Kiitämme yleisöä kuluneesta vuodesta - seuraa tiedostusta korjaustöiden etenemisestä!

Lahden taidemuseo on suljettu

Lahden taidemuseo on sulkenut ovensa osoitteessa Vesijärvenkatu 11. Avaamme ovet uusissa tiloissa Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseo LADin valmistuttua!

Mastola ehdolla vuoden 2019 eurooppalaiseksi museoksi

Radio- ja tv-museo Mastola on valittu European Museum of the Year (EMYA) 2019-kilpailuun.

Äitee ja kilpasiskot -seminaari

Äitee ja kilpasiskot – naisten kilpahiihdon historiaa -seminaari 22.8.2019 klo 9.30-16.00 ravintola Voiton auditorio ja Hiihtomuseo

web_lkm_kuv_kuv_di_36395.jpg

Kuva: Tiina Rekola/Lahden museot

 

 

Päijät-Hämeen museoiden työryhmä
kokousmateriaalit:

Kokoelmaohjelman runko:
Kokoelmaohjelman runko

Erikoismuseot 27.5.2019:
Muistio työryhmän kokouksesta 27.5.2019

Erikoismuseot 10.4.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio ja taulukko työryhmän kokouksesta 10.4.2019

Kotiseutumuseot 8.4.2019
Työryhmän kokousdiat
Muistio ja taulukko työryhmän kokouksesta 8.4.2019

Erikoismuseot 11.2.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 11.2.2019

Kotiseutumuseot 4.2.2019:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 4.2.2019

3.12.2018 pidetyn kokouksen materiaali:
Työryhmän kokousdiat
Muistio työryhmän kokouksesta 3.12.2018