Korjausavustukset

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin voi hakea harkinnanvaraista avustusta Museovirastosta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY). Avustusta haetaan erillisillä hakulomakkeilla, joita voi tulostaa Museoviraston ja valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Avustusten hakuaika seuraavalle vuodelle päättyy syksyllä. Tietoja Päijät-Hämeen alueen inventoiduista kohteista ja kohteiden kulttuurihistoriallisesta arvosta voi tiedustella maakuntamuseon rakennustutkijoilta. Tiedot kaavoihin merkityistä suojelluista kohteista saa asianomaisen kunnan kaavoittajalta.

Lisää tietoa:

Museoviraston entistämisavustukset
http://www.nba.fi/fi/entavustus

Ympäristöministeriön avustukset rakennusperinnön hoitoon
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto_ja_rakennusperinto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Rahoitus_ja_avustukset

Suomen Kotiseutuliiton avustukset seuran- ja työväentalojen korjaukseen
http://www.suomenkotiseutuliitto.fi/

100 askelta Lahdessa -näyttely avattu

Tervetuloa Historiallisen museon Suomi100-juhlavuoden näyttelyyn!

Radio- ja tv-museon museokauppa on nyt verkossa

Museokauppaan pääset netissä museon ollessa suljettuna.

Hiihtomuseon perusnäyttely "Hiihdon henkeä" on avautunut

Hiihtomuseon uusi perusnäyttely tarjoaa elämyksiä ja tietoa monipuolisesti hiihdon historiasta.