Tietoa korjausavustuksista

Valtio tukee avustuksin arvokkaiden rakennusten korjaamista. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjauksiin voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia Museovirastosta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Tietoja avustusmahdollisuuksista ja Päijät-Hämeen alueen inventoiduista kohteista voi tiedustella alueellisen vastuumuseon rakennustutkijoilta ja korjausrakentamisen asiantuntijalta.

 

Tietoa avustuksista ja hakumenettelystä:

Museoviraston entistämisavustukset

Ympäristöministeriön avustukset rakennusperinnön hoitoon

Suomen Kotiseutuliiton avustukset seurantalojen korjaukseen

 

Linkkejä:

Museovirasto 

Ympäristöhallinnon sivuilla mm. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä rakennussuojelun ja maisemansuojelun lainsäädännöstä.

 

Inventointeja

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY2009. (Museovirasto)

 

Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Henrik Wager: Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto A159, 2006.

 

Museon tekemiä inventointeja

Selvitys Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Toim. Riitta Niskanen, Kukkila 2000.

Selvitys Lahden sodanjälkeisestä rakennusperinnöstä. Toim. Tuija Vertainen ja Riitta Niskanen. Lahden historiallisen museon julkaisuja 3. Helsinki 2012.

Nastolan kulttuuriympäristöselvitys julkaistaan vuoden 2020 aikana.