Hämeenkoski liittyi Hollolaan 1.1.2016

 

Lausunnot 2015


HÄMEENKOSKI


14.8.2015

Hämeenkosken osayleiskaavaehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia)


Heikkilän asemakaavaehdotus

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

4.6.2015

Keskustan ja ympäristön osayleiskaava, kaavaselostusluonnos

Museo esitti, että kaavaa varten tulee toteuttaa kattava alueen rakennetun ympäristön historiaa sekä yksittäisiä paikallisesti arvokkaita rakennus- ja aluekohteita käsittelevä selvitys. Tuulivoimaloiden alueiden osalta museo esittää, että Kukonharjun tuulivoima-alueen ei tulisi rajautua suoraan Etolan kylän arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

 

21.5.2015

Strateginen yleiskaava oas, Hollola-Hämeenkoski

Lue koko lausunto (arkeologia)

Museon huomio kaavaluonnoksessa kohdistui suojelukysymyksiin. Kaavaluonnoksessa on mainittu yksi suojelukohde, Hankalan pellavaloukku ja Koskela. Kuitenkin alueella on myös vanha kirkkorakennus, joka kuuluu automaattisesti kirkkolain mukaisesti suojelun piiriin. Lausunnossaan huomautti, että luterilainen kirkko tulee merkitä kaavaan kirkkolailla suojelluksi rakennukseksi. Kaavaluonnos esitti näiden kahden lisäksi yhtä uutta suojelukohdetta: Kurjalan kartanoa. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään sk-merkinnällä 14 kohdetta kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi tai alueeksi. Museon mielestä nämä kaikki kohteet tulisi korvata sr-merkinnällä.  Museo esitti, että kaavaa varten tulee toteuttaa kattava alueen rakennetun ympäristön historiaa sekä yksittäisiä paikallisesti arvokkaita rakennus- ja aluekohteita käsittelevä selvitys. Tuulivoimaloiden alueiden osalta museo esittää, että Kukonharjun tuulivoima-alueen ei tulisi rajautua suoraan Etolan kylän arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 4.6.2015)

 

21.5.2015

Asemakaavan luonnos, Heikkilä

Lue koko lausunto (arkeologia)

Hämeenkosken Heikkilän alueelle, jossa sijaitsee myös kunnan koulukeskus, suunnitellaan Keskustien pohjoispuolelle pientaloaluetta.  Suunnittelualueen sisällä on vanha puukoulu, joka on valmistunut vuonna 1875. Laajennusosa toteutettiin vuonna 1914. Museo esittää, että puukouluun tulee osoittaa selkeä suojelumääräys sr-merkinnällä. Myös koulurakennuksen ympäristö tulee turvata. Kaavaehdotuksessa oleva /S-merkki tulee takaamaan koulunrakennuksen välittömän lähialueen vaalimisen ja historiallisen koulun säilymisen maiseman tärkeimpänä dominanttina.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 4.6.2015)

 

 

Lausunnot 2013


HÄMEENKOSKI


6.11.2013

Kaiturintie 4:n rakennushanke

Maakunnallisesti arvokkaan Hämeenkosken kirkonkylän vanhimpia pientaloalueita on Markkinalaani. Sen rakennuskanta on pääosin 1900-luvun alkukymmeniltä.  Kaiturintielle on myönnetty rakennuslupa 2012 uudisrakennukselle. Tontin täyttötyöt kesällä 2013 on tehty maaston luonnollisista muodoista ja naapuritontin korkeusasemasta piittaamatta.  Täyttötyöt eivät sovellu pienipiirteiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Lue koko lausunto


26.9.2013

Hämeenkosken pullottamon asemakaava

Museolla ei ole lisättävää kaavaluonnoksesta 29.5.2013 antamaansa lausuntoon. Suuren tuotantorakennuksen jatkosuunnittelussa on edelleen tehtävää, jotta rakennus saadaan sopetettua ympäristöönsä.  

Lue koko lausunto (arkeologia 6.6.)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 2.7.)

Lue koko lausunto (arkeologia 17.9.)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 26.9.) 

Historiallinen museo kiinni remontin vuoksi

Museo on sulkenut ovensa yleisöltä 2.9.2018 alkaen. Kiitämme yleisöä kuluneesta vuodesta - seuraa tiedostusta korjaustöiden etenemisestä!

UUSI JULKAISU Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista

Helmiä Lahden taidemuseon kokoelmista esittelee komean valikoiman teoksia Lahden taidemuseon kokoelmista.

Radio- ja tv-museon museokauppa on nyt verkossa

Museokauppaan pääset netissä museon ollessa suljettuna.