Lausunnot 2019

MÄNTSÄLÄ

 

14.10.2019

Meijerin puiston asemakaavamuutosehdotus 23.5.2019
Museolla ei huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

Rakennusperinnön hoitoavustushakemus, Mäntsälän kartano, Mäntsälä UUDELY/12726/2018
Museo on suorittanut katselmuksen rakennuspaikalla ja katsoo työn ammattitaidolla suoritetuksi.
Lue koko lausunto

Rakennusperinnön hoitoavustushakemus, Hietasen kartano, Mäntsälä UUDELY/10932/2017
Museo on suorittanut katselmuksen rakennuspaikalla ja katsoo työn ammattitaidolla suoritetuksi.
Lue koko lausunto

 

13.9.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Mäntsälä, Liisala 505-407-55-1
Lue koko lausunto

 

4.9.2019

Ehnroosin koulu, Mäntsälä, poikkeamislupahakemus
Museolla ei huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

8.8.2019

Mäntsälän meijerialueen elokuvateatterisuunnitelma, poikkeuslupa
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

5.6.2019

Mäntsälän Aero-lentokenttä, ympäristövaikutusten arviointiselostus
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

8.5.2019

Mäntsälän torin asemakaavamuutosehdotus
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

15.4.2019

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueen rajalla - Mäntsälä, Kaivola 505-410-21-330
Lue koko lausunto

 

25.3.2019

Museoviraston entistämisavustus/Mäntsälä, Sampola
Museo on osallistunut rakennuksessa järjestettyyn katselmukseen ja pitää korjaustöitä asianmukaisina.
Lue koko lausunto

Asemakaavamuutosluonnos, Mäntsälä, Hyökännummi, korttelin 134 osa
Museo esittää asemakaavan täydentämistä vihersuunnittelun osalta.
Lue koko lausunto

 

13.2.2019

Rakennusperinnön hoitoavustushakemus, Mäntsälän kartano
Museo puoltaa hakemusta.
Lue koko lausunto

 

29.1.2019

Mäntsälän meijerin muutossuunnitelmat
Museo ei puolla esitettyä terassirakennetta ja pyytää detaljisuunnitelmia eräistä rakennusosista.
Lue koko lausunto

 

14.1.2019

Otavantie 4a ja 4b, uudisrakennukset, rakennuslupa 
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2018

11.12.2018

Lausunto Metsäpolku 1:n ulkorakennuksen purkamislupahakemuksesta
Museolla ei huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

29.11.2018

Lausunto Otavantie 2:n rakennussuunnitelmista
Museo pitää tärkeänä olemassa olevien puiden säilyttämistä mahdollisimman laajasti.
Lue koko lausunto

Lausunto Otavantie 4:n pihasuunnitelmista
Museolla ei ole huomautettavaa pihasuunnitelmaan
Lue koko lausunto

 

14.11.2018

Lausunto Otavantie 4:n poikkeamislupahakemuksesta
Museo pyytää nähdäkseen pihasuunnitelman ennen rakennusluvan myöntämistä.
Lue koko lausunto

 

7.11.2018

Lausunto Gles Oy:n Mäntsälän Aero lentokentän ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Lue koko lausunto (arkeologia)
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 31.10.2018)

 

2.11.2018

Lausunto Vanha Porvoontie 14:n purkamislupahakemuksesta
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

10.10.2018

Lausunto Karhulanmäen asemakaavamuu-tosehdotuksesta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

24.9.2018

Lausunto Vanha Porvoontie 14:n purkamislupahakemuksesta
Museo edellyttää valtakunnallisella arvoalueella sijaitsevan rakennuksen kuntotutkimusta ennen purkupäätöstä.
Lue koko lausunto

 

30.8.2018

Lausunto Mäntsälän kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta
Museo esittää kaikkia kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin kohdistuvia toimenpiteitä luvanvaraisiksi.
Lue koko lausunto

 

14.6.2018

Lausunto Mäntsälän Numminen–Onkimaan osayleiskaavan muutosehdotuksesta Andersbergin koulutontin osalta
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia)
Museo esittää koulutontin asemaa osana valtakunnallista arvoaluetta selvennettäväksi sekä lisättäväksi määräyksen koulupihan pitämisestä avoimena.
Lue koko lausunto (rakennustutkimus 30.5.2018)

 

13.6.2018

Lausunto Mäntsälän meijerin alueen päivitetystä asemakaavamuutosehdotuksesta
Museo esittää lisäyksiä suojelumerkintään sekä tontin toista arvorakennusta säilytettäväksi.
Lue koko lausunto

  

22.5.2018

Lausunto Keskuskatu 7:n laajennussuunnitelmasta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto


4.4.2018

Lausunto Mäntsälän Saaren kartanon varastorakennuksen kuntokartoituksesta ja purkamissuunnitelmasta

Koska Saaren kartanon varastorakennuksen kuntokartoitus ei tukenut purkamishakemusta, museo ei puolla purkamista.

Lue koko lausunto

 

27.3.2018

Lausunto Mäntsälän Numminen-Onkimaan / Andersbergin koulun osayleiskaavamuutoksen osal-listumis- ja arviointisuunnitelmasta

Museo kiinnittää huomiota Nummisten maakunnallisen ja valtakunnallisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen rajauksiin.

Lue koko lausunto

 

28.2.2018

Lausunto entistämisavustushakemuksista/Lahti ja Mäntsälä 

Museo on tutustunut Museoviraston entistämisavustushakemuksiin ja antanut niistä asiantuntijalausuntonsa. 

Lue koko lausunto


8.2.2018

Lausunto Sälinkään koulun ja päiväkodin piha- ja istutussuunnitelmasta

Museo katsoo, että pihasuunnitelma sisältää maaseutuympäristöön vieraita kasveja, rakenteita ja pinnoitemateriaaleja.

Lue koko lausunto

 

6.2.2018

Lausunto Mäntsälän Saaren kartanon maanrakentajahallin suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta

Museo puoltaa rakentajahallia mutta purettavaksi esitetyn varaston kunto tulee selvittää sen mahdolliseksi säilyttämiseksi.

Lue koko lausunto


31.1.2018

Lausunto Mäntsälän Öljymäen kesäteatterin katossuunnitelmasta

Museo esittää mahdollisimman keveää ja matalaa katosta.

Lue koko lausunto


Lausunto Sälinkään koulun ja päiväkodin päivitetystä suunnitelmasta

Museo viittaa aikaisempaan, 17.11.2017 antamaansa lausuntoon ja esittää siinä esiin tulleiden näkökohtien ottamista huomioon. 

Lue koko lausunto


19.1.2018

Lausunto rakennusperinnön hoitoavustukssta/Mäntsälä

Korjaustöiden jatkumisen turvaamiseksi museo puoltaa korjausavustusta.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

5.12.2017

Lausunto Mäntsälän Ohkolan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Museo esittää, että Ohkolan ympäristöselvitys vuodelta 2007 päivitetään.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Museolla ei ole huomautettavaa arkeolgisen kulttuuriperinnön osalta.

Lue koko lausunto (arkeologia 4.12.2017)

 

Lausunto Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto


22.11.217

Lausunto Mäntsälän meijerin alueen asemakaavamuutosehdotuksesta

Museo esittää kaavan suojelumerkintöjä tarkistettaviksi, uudisrakentamisen sijoitusta muutettavaksi ja ajoyhteyksien maisemavaikutuksia selvitettäviksi.

Lue koko lausunto

 

17.11.2017

Lausunto Sälinkään koulu- ja päiväkotisuunnitelmasta

Museo pitää koulu-päiväkotisuunnitelmaa monin kohdin rakennustapaohjeiston vastaisena ja ympäristöön sopimattomana.

Lue koko lausunto


2.11.2107

Lausunto Mäntsälän Vuotavantien asemakaavamuutosehdotuksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

19.10.2017

Maankäyttösuunnitelmat Veijo Heikkilän kuolinpesän tontilla 505-410-5-18

Tontilla sijaitseva kiinteä muinaisjäännös tulee tutkia ja rajata tarkemmin ennen maansiirtotöiden aloittamista. Museo esittää Museoviraston koekaivausryhmälle kohteen ottamista tutkimusohjelmaansa.

Lue koko lausunto

 

12.10.2017

Lausunto Mäntsälän Sampolan ikkunakorjaustyöstä

Museo pitää kiinteistössä suoritettuja korjaustöitä asianmukaisesti ja ammattitaidolla tehtyinä.

Lue koko lausunto

 

3.10.2017

Lausunto maankäyttösuunnitelmista tontilla 505-410-5-46

Tontilla sijaitseva kiinteä muinaisjäännös tulee tutkia ja rajata tarkemmin ennen maansiirtotöiden aloittamista. Museo esittää Museoviraston koekaivausryhmälle kohteen ottamista tutkimusohjelmaansa.

Lue koko lausunto

 

7.9.2017

Lausunto Mäntsälän Hietasen kartanon rakennusperinnön hoitoavustukseen liittyvistä korjaustöistä

Museo pitää Mäntsälän Hietasen kartanon korjaustöitä asianmukaisina.

Lue koko lausunto

 

17.8.2017

Lausunto Mäntsälän Vanhan Juholan korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


29.6.2017

Lausunto Mäntsälän kunnantuvan katossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


15.5.2017

Sälinkää, lausunto muinaisjäännöksestä metsänkäyttöalueella

Harvennushakkuu tapahtuu muinaisjäännösalueen länsipuolella, hakkuutöille ei ole Muinaismuistolain mukaan estettä Metsäkeskuksen ilmoituksessa merkityllä alueella.

Lue koko lausunto


3.3.2017

Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Museo kiinnittää huomiota kulttuuriympäristön suppeaan rooliin Uusimaa-kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Lue koko lausunto


20.2.2017

Lausunto Mänstälän Nummisten Jurvelinmäen päivitettyä pientalosuunnitelmaa kosekevasta suunnittelutarveratkaisusta

Museo puoltaa Jurvelinmäen pientalosuunnitelmaa päärakennuksen osalta. Autotalli- ja pihasuunnitelmaa tulee sen sijaan vielä hioa.

Lue koko lausunto


17.1.2017

Lausunto Mäntsälän entisen Apposen kenkätehtaan päivitetystä muutossuunnitelmasta

Museo ei puolla asemakaavassa suojellun entisen Apposen kenkätehtaan aukotusmuutoksia.

Lue koko lausunto

 

13.1.2017

Lausunto Mäntsälän Hirvihaaran Ilomaan metsänkäyttöilmoituksesta ja toimenpiteistä

Suunnitellulla hakkuualueella sijaitsee Muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös. Puiden kaato muinaisjäännöksen ympäriltä voidaan suorittaa lausunnossa annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Lue koko lausunto


13.1.2017

Lausunto Mäntsälän Nummisten Jurvelinmäen pientalosuunnitelmaa koskevasta suunnittelutarveratkaisusta

Kookkaiden uudisrakennusten ryhmä sijaitsee avonaisella pellolla eikä muodostaa kiinteää sopusointuista kokonaisuutta. Museo ei puolla suunnitelmaa.

Lue koko lausunto


Lausunnot 2016

21.11.2016

Lausunto Mäntsälän Ylikartanon väliaikaista asuinrakennusta koskevasta suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta

Museoi ei puolla suunnitelmaa. Esitetty suunnitelma ei soivi kulttuuriympäristöön.

Lue koko lausunto


6.9.2016

Lausunto Mäntsälän linja-autoaseman purkamislupahakemuksesta

Museo ei puolla Mäntsälän linja-autoaseman purkamislupahakemusta aseman merkittävien arkkitehtonisten, kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi.

Lue koko lausunto


29.6.2016

Lausunto Mäntsälän Hietasen kartanon rakennusperinnön hoitoavustukseen liittyvistä korjaustöistä

Museo pitää Mäntsälän Hietasen korjaustöitä asianmukaisesti suoritettuina.

Lue koko lausunto


27.6.2016

Lausunto Mäntsäkän Sälinkään vanhan puukoulun päivitetystä purkamislupahakemuksesta

Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti ja taajamakuvallisesti arvokkaan Sälinkään vanhan koulun purkamista, koska kuntoselvitys ei osoita sitä korjauskelvottomaksi.

Lue koko lausunto


10.5.2016

Lausunto Mäntsälän vanhan kunnantalon katon korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto


19.5.2016

Lausunto entisen Apposen kenkätehtaan muutossuunnitelmasta

Museo esittää muutoksia vanhasta tehdasalueesta muokattavalle pihalle.

Lue koko lausunto


8.3.2016

Lausunto Aspelundin tontin asemakaavamuutosehdotuksesta

Museo pitää valtakunnallisesti arvokkaalle Mäntsälän kirkonmäelle suunniteltua rakennusryhmää liian tiiviinä ja perinteisestä tienvarsimaisemasta vieraalla tavalla sijoiteltuna. Kaavasta puuttuvat ympäristöä ohjaavat määräykset.  

Lue koko lausunto

1.3.2016

Lausunto Mäntsälän Keskuskatu 17-19:n asemakaavamuutosehdotuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen.

Lue koko lausunto

21.1.2016

Lausunto rakennusperinnön hoitoavustuksista/Mäntsälä

Museo puoltaa hoitoavustusta yleisellä tasolla, mikäli museo saa asianmukaiset selvitykset tehdyistä ja suunnitelluista korjauksista.

Lue koko lausunto

13.1.2016

Lausunto Mäntsälän Sälinkään vanhan puukoulun purkamislupahakemuksesta

Museo ei puolla maakunnallisella arvoalueella sijaitsevan kulttuurihistoriallisesti merkittävän koulurakennuksen purkamista.

Lue koko lausunto

11.1.2016

Lausunto Mäntsälän Sälinkään koulun, esiopetus-, päiväkoti- ja talousrakennusten purkamislupahakemuksesta

Museovirasto ja maakuntamuseo ovat perehtyneet Sälinkään koulun kuntoselvitykseen, jonka perusteella rakennuksen purkamislupahakemus on puollettavissa. Päiväkoti- ja talousrakennuksen purkamistarvetta ei ole lausuntopyynnössä perusteltu, eikä museo puolla sitä.

Lue koko lausunto


Lausunnot 2015

9.12.2015

Lausunto Mäntsälän Ehnroosin koulun purkamislupahakemuksesta

Museo puoltaa Ehnroosin koulun purkamista.

Lue koko lausunto

 

7.12.2015

Lausunto Hikiän ja Kapulin välisen voimajohdon Mäntsälän osuutta koskevasta täydennetystä ympäristöselvityksestä

Voimajohdon ympäristöselvitystä on täydennetty museon esittämällä tavalla, eikä museolla ole uudesta suunnitelmasta huomautettavaa.

Lue koko lausunto


26.11.2015

Lausunto Hikiän ja Kapulin välisestä voimajohtohankkeesta Mäntsälässä

Museo edellyttää, että voimajohdon vaikutusalueella laaditut kulttuuriympäristöinventoinnit ja niistä tehtävät johtopäätökset ilmenevät hanbkkeen ympäristöselvityksestä.

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

Arkelogisen kulttuuriperinnön osalta voimajohtohankkeeseen ei ole huomautettavaa.

Lue koko lausunto (arkeologia 3.12.2015)


25.9.2015

Lausunto Mäntsälän Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksesta

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotus perustuu kulttuuriympäristön osalta selvityksiin, joiden perusteella museo esittää eräitä muutoksia ja tarkennuksia kaavaan.

Lue koko lausunto (rakennustutkimus)

Lue koko lausunto (arkeologia 3.9.2015)


24.8.2015

Lausunto Mäntsälän Lempelän asemakaavamuutosluonnoksesta

Asemakaavan tavoitteeksi asetettu Lempelän alueen vanhan kantatilan suojelu ei toteudu kaavaluonnoksessa.

Lue koko lausunto


28.5.2015

Lausunto Mäntsälän Männikkö III:n asemakaavaehdotuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Mäntsälän Männikkö III:n asemakaavaehdotuksesta.

Lue koko lausunto


21.4.2015

Lausunto Suvikedon ranta-asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista ranta-asemakaavasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Väinöntien asemakaavamuutosehdotuksesta

Museo katsoo, että kaavaluonnoksessa esitetty rivi- ja luhtitaloryhmä ei sovi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maaseutumaisemaan.

Lue koko lausunto


26.2.2015

Lausunto rakennusperinnön hoitoavustuksista / Mäntsälä

Maakuntamuseo puoltaa Hietasen kartanon ja Nordbon kartanon rakennusperinnön hoitoavustuksia.

Lue koko lausunto


15.1.2015

Lausunto Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavasta

Lue koko lausunto (arkeologia)


Lausunnot 2014

30.9.2014

Lausunto Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaluonnoksesta

Museo esittää Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavatyötä jatkettavaksi yhteistyössä antikvaaristen viranomaisten kanssa.

Lue koko lausunto


12.8.2014

Lausunto Mäntsälän Päivänotkonpolku 4:n rivitalosuunnitelmasta

Museo ei puolla kookasta rivitaloa kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Koivumäen omakotialueelle.

Lue koko lausunto


5.8.2014

Lausunto Mäntsälän Puusepäntien loppupään asemakaavamuutosehdotuksesta

Museolla ei ole huomauttamista kaavahankkeeseen.

Lue koko lausunto


4.6.2014

Lausunto Mäntsälän Ollilantien asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo katsoo, että Mäntsälän Ollilantien asemakaavamuutosehdotuksessa ei ole riittävästi otettu huomioon alueen kulttuurihistoriallisia ja taajamakuva-arvoja.

Lue koko lausunto


18.3.2014

Lausunto Mäntsälän Kapulin III-vaiheen asemakaavamuutosehdot

Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo esittää asemakaavainsinööri Tapio Sillforsin 22.1.2013 päiväämästä Mäntsälän Kapulin III-vaiheen asemakaavamuutosehdotuksesta pyydettynä lausuntonaan, ettei museolla ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


28.2.2014

Lausunto Mäntsälän Kaunismäen asemakaavamuutosehdotuksesta

Museo edellyttää Mäntsälän Kaunismäen asemakaavamuutosasiakirjoihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin liittyviä täydennyksiä.

Lue koko lausunto 

 

22.1.2014

Lausunto rakennusperinnön hoitoavustuksista

Museo puoltaa rakennusperinnön hoitoavustuksia Mäntsälän kartanolle ja Tikkaron kartanolle.

Lue koko lausunto


14.1.2014

Lausunto Mäntsälän Kotokartanon asemakaavamuutosehdotuksesta

Museolla ei ole huomauttamista Mäntsälän Kotokartanon asemakaavamuutosehdotuksesta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Mäntsälän lämpökeskuksen asemakaavamuutosehdotuksesta

Museolla ei ole huomauttamista Mäntsälän lämpökeskuksen asemakaavamuutosehdotuksesta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Mäntsälän Isoniityntien asemakaavaehdotuksesta

Museolla ei ole huomauttamista Mäntsälän Isoniityntien asemakaavaehdotuksesta.

Lue koko lausunto


Lausunnot 2013

16.10.2013

Lausunto Mäntsälän Meijerin asemakaavamuutosehdotuksesta

Museon näkemyksen mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Mäntsälän meijerikorttelin asemakaavamuutosehdotuksessa on useita puutteita muun muassa uudisrakentamisen sijoituksessa ja mitoituksessa, paikoituksen järjestelyissä sekä ympäristön suunnittelussa. 

Lue koko lausunto


16.10.2013

Lausunto Mäntsälän Isoniityn asemakaavaluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista asemakaavaluonnokseen.

Lue koko lausunto

 

19.6.2013

Lausunto Mäntsälän Kotokartanon asemakaavamuutosehdotuksesta 

Mäntsälän Kotokartanon asemakaavamuutos rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Mäntsälän kirkonmäkeen, mutta koska kohteilla ei ole näköyhteyttä, museo pitää kaavamuutosta hyväksyttävänä.

Lue koko lausunto

 

23.4.2013

Lausunto Mäntsälän Vuokkorinteen asemakaavamuutosehdotuksesta

Mäntsälässä ei ole laadittu kattavaa, ajanmukaista kulttuuriympäristöinventointia. Kaava tulisi valmistella riittävien ympäristöarviointien pohjalta. Kaavaehdotuksessa esitetyt ratkaisut eivät museon käsityksen mukaan täytä tasapainoisesti ja kulttuuriarvot huomioon ottaen suunnitellun ympäristön laatuvaatimuksia.

Lue koko lausunto


1.2.2013

Lausunto Mäntsälän Ohkolan sairaalan toisen vaiheen muutossuunnitelmista

Ohkolan sairaala Mäntsälässä valmistui 1961, suunnittelijoina arkkitehdit Jonas Cedercreutz ja Helge Railo. Sairaalan toiminta lakkasi vuonna 1994.  Rakennukseen sijoitetaan nyt HUS:n suljettu psykiatrian osasto ja erityisvaikeahoitoisten nuorten osasto sekä sairaalakoulu. Ohkolan sairaala ja asuintalot sisältyvät Uudenmaan maakuntakaavan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden luetteloon. Sairaalarakennuksen vaativa käyttötarkoitus edellyttää eräitä vähäisiksi katsottavia muutoksia, kuten turvaseiniä, uutta lastauslaituria ja varastotilojen uusimista. Myös ilmastointi uusitaan. Museo puoltaa muutoksia.

Lue koko lausunto

Ihanasti laulettu -yhteislaulutilaisuus 6.8.klo 18.00

Radio- ja tv-museo Mastolan pihalla järjestetään yhteislaulutilaisuus, jossa kajautetaan Leevi and the Leavingsien rakastettua tuotantoa Minja Kosken, Mikael Saaren ja Niklas Hagmarkin johdolla.

Jussi Jokisen työ Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi 2021

Vuonna 2021 järjestettävän 21. Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi valittiin yksimielisesti Jussi Jokisen ehdotus.