Lausunnot 2019

LAHTI

 

12.12.2019

Mustankalliontie 58 julkisivumuutossuunnitelma 
Rakennusten alkuperäinen samankaltaisuus, alkuperäiset materiaalit ja julkisivujen sommitteluperiaatteet tulee säilyttää. Museo ei puolla ratkaisuja, jotka poikkeavat tästä periaatteesta.
Lue koko lausunto

Mustankalliontie 60 julkisivumuutossuunnitelma 
Rakennusten alkuperäinen samankaltaisuus, alkuperäiset materiaalit ja julkisivujen sommitteluperiaatteet tulee säilyttää. Museo ei puolla ratkaisuja, jotka poikkeavat tästä periaatteesta.
Lue koko lausunto

Mustankalliontie 62 julkisivumuutossuunnitelma
Rakennusten alkuperäinen samankaltaisuus, alkuperäiset materiaalit ja julkisivujen sommitteluperiaatteet tulee säilyttää. Museo ei puolla ratkaisuja, jotka poikkeavat tästä periaatteesta.
Lue koko lausunto

Yläkatu 13 rakennussuunnitelma
Launeen alueen alkuperäisiä ja vakiintuneita massoitteluperiaatteita tulee kunnioittaa, ja museo ehdottaa myös värityksen raikastamista.
Lue koko lausunto

Paineviemärin asentaminen Vesijärven alitse Myllysaareen
Paineviemärisuunnitelman asiakirjoja tulee täydentää tiedolla kaivuukohtien maisemoinneista.
Lue koko lausunto

 

5.12.2019

Aleksanterinkatu 33, julkisivumuutos 
Museolla ei huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

29.11.2019

Kunnaksen koulun ja terveydenhoitorakennuksen sisätilamuutokset 
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto


26.11.2019

Mäntsäläntie 10 laajennus 
Autokatos on sangen vieras elementti jälleenrakennusajan ympäristössä, eikä museo puolla suunnitelmaa.
Lue koko lausunto

 

25.11.2019

Ostoskatu 16–20 asemakaavamuutosluonnos
Kaavaluonnos tarjoaa mahdollisuuden ostoskeskuksen uuden osan purkamiseen. Museo edellyttää kaavan lähtökohtana maakunnallisella arvoalueella sijaitsevan rakennuksen kunnon selvittämistä.
Lue koko lausunto

 

20.11.2019

Heinlammintie 28–38 (Asunto-osakeyhtiö Metsäpelto) piharakennussuunnitelmat
Museo esittää eräitä kohennus- ja purkutoimenpiteitä alueelle.
Lue koko lausunto

Jalkarannantie 42 purkulupahakemus
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

19.11.2019

Heinlammintie 12–18 (Asunto-osakeyhtiö Metsäpelto) piharakennussuunnitelmat 
Museo esittää eräitä kohennustoimenpiteitä alueelle.
Lue koko lausunto

Heinlammintie 20–26 (Asunto-osakeyhtiö Metsäpelto) piharakennussuunnitelmat
Museo esittää eräitä kohennus- ja purkutoimenpiteitä alueelle.
Lue koko lausunto

 

14.11.2019

Onnelantie 2 asemakaavamuutosehdotus 
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

 

11.11.2019

Asunto-osakeyhtiö Tanssimäenkatu 2 julkisivumuutossuunnitelma 
Museo katsoo, että alkuperäiset suunnitteluperiaatteet tulee selvittää ja korjaukset tulee toteuttaa niiden pohjalta. Muutokset tulee perustella.
Lue koko lausunto

 

7.11.2019

Koritie 2 julkisivumuutossuunnitelma
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

Svenska Gården julkisivumuutossuunnitelma
Museo katsoo, että telemastojen paikkaa olisi tullut hakea yhteistoimin museon ja rakennusvalvonnan kanssa siten, että niille olisi löytynyt luonteva ja asiaa palveleva sijoitus arvoympäristön ehdoilla.
Lue koko lausunto

 

4.11.2019

Vierukatu 3 julkisivumuutossuunnitelma
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

Anttilankatu 9 kattomuutossuunnitelma
Museo ei puolla suojellun, todennäköisesti alkuperäisen rivipeltikaton uusimista.
Lue koko lausunto

 

22.10.2019

Kukkastie 8 ja Toivontie, asemakaavamuutosluonnos 
Museo esittää eräitä suojeltuihin ja uudisrakennuksiin kohdistuvia asemakaavamääräysmuutoksia.
Lue koko lausunto

 

21.10.2019

Pekantie 12 julkisivumuutossuunnitelma
Museo katsoo, että Pekantie 12:n terassisuunnitelma ei tue rakennuksen alkuperäispiirteitä ja heikentää sen arkkitehtonisia, kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja.
Lue koko lausunto

 

17.10.2019

Kiveriönkatu 25, julkisivumuutossuunnitelma 
Museo pitää rakennuksen alkuperäisten suunnitteluperiaatteiden ja yksityiskohtien säilyttämistä tärkeänä, eikä puolla ehdotettuja muutoksia.
Lue koko lausunto

 

16.10.2019

Askonkatu 10, paloikkunasuunnitelma 
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

4.10.2019

Suomenkatu 1, julkisivumuutossuunnitelma
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

Kansakoulukatu 9, purkaminen
Palaneen rakennuksen kunnosta tulee teettää luotettava, puolueeton kuntoselvitys.
Lue koko lausunto

 

2.10.2019

Cyclocross-kilpailu Radiomäki, Lahti
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

1.10.2019

Pajurannankatu 4, päärakennuksen ja talousrakennuksen purkaminen
Rakennusten kunnosta tulee teettää luotettava, puolueeton kuntoselvitys.
Lue koko lausunto

Kirkkokatu 8 ja 10 (Terveyskulma) asemakaavamuutosluonnos 
Museo pitää asemakaavaa Lahden läntisten osien osayleiskaavan suojelutavoitteiden vastaisena.
Lue koko lausunto

 

30.9.2019

Kisapuisto, pelikenttien aidat
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

Saunatie 12, purkaminen
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

Asemakaava ja asemakaavamuutos Satamaraitti, uimala, Kartano A-2735
Museo esittää rakennusten ja rakenteiden korkeuksien tarkastelua, jotta ne eivät ylitä ratakannaksen korkeutta.
Lue koko lausunto

 

18.9.2019

Kolkankatu 6, julkisivumuutossuunnitelma
Museo ei puolla lapeikkunasuunnitelmaa.
Lue koko lausunto

 

16.9.2019

Askonkatu 3, Asemapäällikön talon sauna, muutossuunnitelma
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

Hennala rakennus 38, talousrakennussuunnitelma ja pihasuunnitelma
Museolla ei ole huomautettavaa piharakennuksesta. Museo pyytää saada nähdäkseen tarkemman pihasuunnitelman sen valmistuttua.
Lue koko lausunto

 

13.9.2019

Rälssin maan- ja lumenvastaanottoalueen laajennus, asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnos
Museolla ei ole huomautettavaa.
Lue koko lausunto

Ruotsinkatu 15, julkisivumuutossuunnitelma, aurinkopaneelit
Museolla ei ole huomautettavaa.
Lue koko lausunto

Eteläinen Liipolankatu 1, julkisivumuutos 
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

Laitakatu 6, julkisivumuutos 
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

4.9.2019

Anttilankatu 9, muutossuunnitelma, ilmalämpöpumppu
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

3.9.2019

Aurantie 1, asemakaavamuutos, luonnos
Museo esittää eräitä täydennyksiä kaavamääräyksiin, erityisesti suojelulausekkeisiin.
Lue koko lausunto

 

29.8.2019

Ahtialan seurakuntakeskus, Alasenkatu 4, kattomuutossuunnitelma
Arvorakennuksen kattomateriaalimuutos turmelee seurakuntakeskuksen arkkitehtonisia, kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. 
Lue koko lausunto

 

28.8.2019

Hiihtäjäntie 14, ulkorakennus, purkaminen
Purkamishakemuksessa ei ole esitetty sellaista teknistä syytä, joka perustelisi Hiihtäjäntie 14:n ulkorakennuksen purkamisen. Museo ei puolla purkamista.
Lue koko lausunto

Eskolanmäentie 2, päärakennus ja ulkorakennus, purkaminen
Purettaviksi esitetyt päärakennus ja ulkorakennus ovat kuntoselvityksen mukaan korjauskelpoisia. Museo ei puolla purkamista.
Lue koko lausunto

 

15.8.2019

Hennala, poliisitalon paikoitussuunnitelma 
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

14.8.2019

Askonkatu 10, paloikkunasuunnitelma 
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

Paavolan terveyskeskus, purkaminen
Paavolan terveyskeskus on arvokas rakennustyyppinsä, arkkitehtuurinsa, kaupunkihistorian puolesta sekä kaupunkikuvallisesti. Sen purkamiselle ei ole osoitettu teknistä perustetta.
Lue koko lausunto

Muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Lahti, Arvila
Lue koko lausunto

 

12.8.2019

Rahkakatu 50, uudissuunnitelma 
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

8.8.2019

Töpöhännänpolku 3, korjaussuunnitelma
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

Saunatie 27, ulkorakennus, purkaminen
Piharakennus on todettu korjauskelvottomaksi.
Lue koko lausunto

Ämmälänkatu 12, vaja, varasto, sauna, purkaminen
Piharakennukset on todettu korjauskelvottomiksi.
Lue koko lausunto

 

7.8.2019

Anttilankatu 12, pihasuunnitelma 
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Okeroistentie 44 piharakennus, purkaminen
Piharakennus on todettu korjauskelvottomaksi.
Lue koko lausunto

 

5.8.2019

Ståhlberginkatu 10:n julkisivukorjaus
Julkisivuväri on valittu katselmuksessa.
Lue koko lausunto

Linja-autoaseman julkisivumainokset 
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

1.7.2019

Suopuistontie 26 parveketerassisuunnitelma
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

Hennala rakennus 46, katossuunnitelma 
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

Lepomäentie 135, suunnittelutarveratkaisuhakemus
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

28.6.2019

Heikinkatu 10 piharakennussuunnitelma
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

 

26.6.2019

Hennala, keskussotilassairaala 2, Sotilaskodinkatu 5, pihasuunnitelma
Hennalan varuskunta-alueen lähiympäristöohje sisältää luettelon kasarmialueelle suositelluista kasvilajeista. Museo esittää, että entisen sairaalan pihakasvit valitaan tästä luettelosta.
Lue koko lausunto

 

25.6.2019

Kolkankatu 2 aurinkopaneelisuunnitelma
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

 

24.6.2019

Ståhlberginkatu 4 BC parvekemuutossuunnitelma, detaljit
Museo esittää parvekkeiden kaiteiksi yksikertaista lähes valkeaa pystypinnoitusta ilman koristeita.
Lue koko lausunto

Nokkilan talon päivitetyt muutossuunnitelmat
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

Puistokatu 3 korjaussuunnitelma
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

 

12.6.2019

Lahden kaupunginteatterin julkisivumuutossuunnitelma
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

 

7.6.2019

Manna-koti, rakennussuunnitelma
Rakennussuunnitelma on puollettavissa, pihasuunnitelmaa ja rakennuksen sijoittaminen ympäristöön vaativat hiomista.
Lue koko lausunto

 

5.6.2019

Ståhlberginkatu 4 BC parvekemuutossuunnitelma
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

 

4.6.2019

Ståhlberginkatu 4 B julkisivumuutossuunnitelma
Entisen kaupunginteatterin sisäänkäynnin säilyminen mahdollisimman alkuperäisenä on erittäin tärkeää. Museo ei puolla sisäänkäynnin ikkuna- ja ovimuutoksia.
Lue koko lausunto

 

29.5.2019

Lahden suunta 2017–2020, luonnos
Museo esittää lahtelaista kulttuuriympäristöä nostettavaksi esitettyä painavammin esiin. Kaavakarttaan tulee lisätä viittaus Lahden rakennusinventointeihin. Ne tulee myös lisätä liitteiksi.
Lue koko lausunto

 

28.5.2019

Mukkulan korttelin 5037 urheilupaikat, asemakaavamuutoksen luonnos
Museo esittää kaavaa täydennettäväksi eräillä rakennusta koskevilla arkkitehtonisen ja kaupunkikuvallisen laadun varmistavilla määräyksillä.
Lue koko lausunto

 

15.5.2019

Nokkilan talon muutossuunnitelmat
Museo ei puolla suunnitelmaa.
Lue koko lausunto

Kiinteä muinaisjäännös metsänkäyttöalueella - Lahti Vanha Myllytie
Hakkuu on mahdollista toteuttaa lausunnossa annettujen ehtojen puitteissa.
Lue koko lausunto

 

9.5.2019

Ståhlberginkatu 4 C muutossuunnitelmat
Museo puoltaa korjaussuunnitelmavaihtoehtoa, joka säilyttää arvokkaan aulatilan mahdollisimman autenttisena.
Lue koko lausunto

Pyöräkatu 3 talousrakennus, muutossuunnitelmat
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

8.5.2019

Purkamislupahakemus Hiihtäjäntie 14
Museolle toimitettu purkamislupahakemus ei sisällä pitävää perustetta purkamiselle. Museo edellyttää kuntotutkimuksen tekemistä.
Lue koko lausunto

 

7.5.2019

Poikkeamislupahakemus, Manna-koti, Heinolantie 506
Museo pitää tärkeänä, että uudisrakennus sovitetaan materiaaleiltaan, volyymiltään, väreiltään ja sijoituksellaan maakunnalliseen arvoympäristöön.
Lue koko lausunto

 

6.5.2019

Lahden kansakoulun muutossuunnitelmat
Museo pyytää detaljisuunnitelmia eräistä yksityiskohdista.
Lue koko lausunto

 

30.4.2019

Asunto-osakeyhtiö Lahden Upseerinpuisto
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

18.4.2019

Mäntsäläntie 28, purkamislupahakemus
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

17.4.2019

Päijänteenkatu 9, katupuiden kaato
Museo puoltaa puiden kaatamista ainoastaan siinä tapauksessa, että Päijänteenkadun lehmusbulevardi palautetaan rakennuksen salaojakorjausten jälkeen siten, että bulevardi koko kadun matkalta muodostaa yhtenäiset, tasaiset puurivit.
Lue koko lausunto

 

16.4.2019

Frisbeegolfradan suunnitelma
Lue koko lausunto

 

10.4.2019

Rakokiven liikekeskus, Toritie, asemakaavamuutosluonnos 6.3.2019
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

Purkamislupahakemus, Lahden muotoiluinstituutti, A-osa
Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuksen purkamista etenkään, kun rakennuksesta laadittu kuntoselvitys ei viittaa korjaamattomiin ongelmiin.
Lue koko lausunto

Kulttuuriperintökohde metsänkäyttöalueella - Lahti Markunmaa 532-410-2-85 ja Väinölä 2 532-409-1-1696 
Lue koko lausunto

 

9.4.2019

Alatorinpuisto, asemakaavamuutosluonnos (arkeologia ja rakennusperintö)
Museo esittää eräitä vähäisiä muutoksia kaavamerkintöihin.
Lue koko lausunto

 

4.4.2019

Orimattilankatu 93, Renkomäen monitoimitalo, asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnos
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

27.3.2019

Muutossuunnitelma Lounaankatu 2
Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan.
Lue koko lausunto

 

25.3.2019

Pihasuunnitelma, Hennala rakennus 25
Museo odottaa suunnitelman täydentämistä valaistuksen osalta.
Lue koko lausunto

 

21.3.2019

Muutossuunnitelma, Vapaudenkatu 10
Museo ei puolla uutta oviaukkoa Mariankadun akselille.
Lue koko lausunto

 

5.3.2019

Päiväkotisuunnitelma, Laaksokatu 6
Museo näkee päiväkotisuunnitelmassa monia kulttuurihistorialliseen jatkumoon ja kaupunkikuvaan liittyviä ongelmia. Esimerkiksi rakennuksen liittyminen katu- ja viherympäristöön, sen koko ja väritys tuottavat ristiriitaista kaupunkikuvaa.
Lue koko lausunto

 

25.2.2019

Asemakaavamuutosluonnos, Pursimiehenkatu 5, Ruoriniemen päiväkoti
Museo esittää, että vanhan huvilan ulko- ja sisätilan ohella valittaisiin myös sen viherympäristöä.
Lue koko lausunto

 

21.2.2019

Asemakaavamuutosluonnos, Paavolan kaupunginosa, kortteli 93, tontti 15, Onnelantie 2
Museo esittää, että kaavavaihtoehtoja etsittäisiin monipuolisemmin ja viheralueet turvattaisiin alkuperäisen, valtakunnallisesti arvokkaan Otto-Iivari Meurmanin asemakaavan hengessä.
Lue koko lausunto 

Lahden entisen linja-autoaseman ravintolat, lattiamateriaalit
Museo puoltaa ainoastaan alkuperäisiin tai niitä vastaaviin materiaaleihin ja väreihin pohjautuvia sisustusratkaisuja.
Lue koko lausunto


4.2.2019

Kiinteistöosakeyhtiö Lahden Rauhankatu 14–16, muutossuunnitelmat
Museo ei puolla Aleksanterinkadun puoleista liukuseinää ja esittää eräitä entistäviä muutoksia.
Lue koko lausunto

 

30.1.2019

Koiskala – Tiiranmäen kaavarunko, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (arkeologia ja rakennusperintö)
Muinaisjäännökset on selvitettävä ja otettava huomioon kaavan laadinnassa. Kaavatyöhön tulee liittää arkeologinen inventointi.
Yleiskaavaa varten tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset ovat riittävät ja ajantasaiset. Valtakunnallisesti arvokas Koiskalan kartanon kulttuurimaisema on otettava huomioon uusia asuinalueita ja katulinjausta suunniteltaessa.
Lue koko lausunto

 

28.1.2019 

Lahden entisen linja-autoaseman muutossuunnitelmat
Museo puoltaa suunnitelmia lvi-ratkaisujen ja väliseinäpurkujen osalta. Muilta osin museo esittää detaljisuunnitelmien laatimista.
Lue koko lausunto

 

21.1.2019

Villähteen kortteli 47 ja eräät katualueet
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

16.1.2019 

Ståhlberginkatu 10 julkisivuvärit ja pihavalaistus
Lausunto käsittää museon puoltamat värivalinnat ja valaistusjärjestelmän.
Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2018

21.12.2018

Lausunto Kellotapulintie 2:n purkamislupahakemuksesta uudissuunnitelmista
Museo ei puolla vanhan kauppiastalon purkamista.
Lue koko lausunto

Kansainvälisen maastopyöräilyradan merkitseminen/rakentaminen Lahden Urheilukeskukseen 
Lue koko lausunto

 

20.12.2018

Lausunto Vuorikatu 7:n muutossuunnitelmista
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

19.12. 2018

Lausunto Paavolan kampusalueen asemakaavamuutosluonnoksesta
Museo ei puolla Muotoiluinstituutin A-osan purkamista. Museo esittää suojelumerkintöjä täydennettäviksi eräin osin.
Lue koko lausunto

 

17.12.2018

Maisematyölupa Nastola Luomaniemi - harvennus- ja avohakkuu
Lue koko lausunto

Lausunto Saviste–Ruuhijärven maakaapelointialueen muuntamorakennus- ja sijoitussuunnitelmista
Ruuhijärven –Savisten alueen muuntamoiden sijoitukset ja ulkonäkösuunnitelmat on hiottu yhdessä maankäytön ja suunnittelijan kanssa.
Lue koko lausunto

 

13.12.2018

Lausunto Vihdinkuja 15:n pihasuunnitelmasta
Museo puoltaa pihasuunnitelmaa lukuun ottamatta katuliittymää, jonka leveyden tulee olla korkeintaan 3,5 metriä.
Lue koko lausunto

 

12.12.2018

Lausunto Lahden Kivimaan koulun vanhan osan suojelustatuksesta
Museo toteaa Kivimaan koulun vanhan osan olevan kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sisältyvän Lahden läntisten osien osayleiskaavan arvoluetteloon.
Lue koko lausunto

Lausunto Lahden Iskun Niemen kampuksen suojelustatuksesta
Museo toteaa Iskun entisen tehtaan Mukkulankadun puoleisen julkisivun olevan asemakaavassa suojeltu.
Lue koko lausunto

Lausunto Onnelantie 4:n päivitetystä muutossuunnitelmista 
Museo puoltaa ainoastaan korjauskelvottomien rakennusosien korvaamista uusilla. Kaikki korjaukset on tehtävä alkuperäismateriaaleja, -työtapoja ja –värejä noudattaen.
Lue koko lausunto

Lausunto Soratie 7:n asemakaavamuutosluonnoksesta
Lue koko lausunto

 

21.11.2018

Lausunto Pysäkkikatu 11:n asemakaava- ja asemakaavamuutossuunnitelmasta 
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan. 
Lue koko lausunto

 

12.11.2018

Lausunto Ranta-Kartanon Kartanonkadun varren kortteleiden asemakaavamuutosluonnoksesta
Alueella tulee vaalia pitkiä näkymiä, joiden havainnollistamiseksi tarvitaan lisämateriaalia. Suunnitelmat tulee sovittaa viereisen Kartanopuiston suunnitelmiin.
Lue koko lausunto

 

8.11.2018

Lausunto Ranta-Kartanon Kyösti Kallion kadun varren kortteleiden asemakaavamuutosluonnoksesta
Museo pitää asemakaavamuutossuunnitelmaa ongelmallisena valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön näkökulmasta.
Lue koko lausunto

 

2.11.2018

Lausunto Ruuhijärven kyläalueen muuntamosuunnitelmasta
Muuntamon tulee sopeutua kulttuuriympäristöön. Museo antaa lausuntonsa tarkempien suunnitelmien valmistuttua.
Lue koko lausunto

Lausunto Ajokatu 195:n aitaussuunnitelmasta 
Lähes kaksi metriä korkea aita ei sovellu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. 
Lue koko lausunto

Lausunto Laukkakuja 4:n asemakaavamuutosluonnoksesta
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

31.10.2018

Lausunto Kiinteistöosakeyhtiö Aleksi 10:n julki-sivumuutoksesta
Museo pitää Aleksanterinkatu 10:n terassisuunnitelmaa asemakaavan vastaisena eikä puolla sitä.
Lue koko lausunto

 

25.10.2018

Lausunto Tiirismaan koulun purkamislupahakemuksesta
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

19.10.2018

Lausunto Hennalan rakennus 25:n muutossuunnitelmista
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

16.10.2018

Lausunto Kansakoulukatu 9:n uudelleen päivitetystä julkisi-vumuutossuunnitelmasta sekä piharakennus- ja aitasuunnitelmasta
Museo pitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen suunniteltuja julkisivumuutoksia asemakaavan vastaisina, mutta puoltaa piharakennussuunnitelmaa.
Lue koko lausunto

Lausunto Erviänkatu 42–56:n ja Erviänkatu 58–66:n maisematyölupa-hakemuksesta
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto


12.10.2018

Metsänkäyttöilmoitus Nastola Lemola ja Aromäki - avo- ja harvennushakkuu
Lue koko lausunto

Metsänkäyttöilmoitus Hölmä - harvennushakkuu
Lue koko lausunto

 

10.10.2018

Lausunto Villähteen asemanseudun kaavarunkoluonnoksesta
Museo esittää kaavarunkoon eräitä suojelutavoitteita.
Lue koko lausunto

 

9.10.2018

Lausunto Jalkarannantie 71:n purkamislupahakemuksesta
Museo ei ole lausuntoaineistossa saanut kuntotutkimusta, joka perustelisi purkamishakemuksen. Museo ei näin ollen puolla purkamista.
Lue koko lausunto

 

5.10.2018

Lausunto Jalkarannan kaupunginosan korttelin 750 tonttija-koehdotusta M-18-311 koskevasta muistutuksesta
Museo pitää tontinjakosuunnitelmaa asemakaavan mukaisena.
Lue koko lausunto

Lausunto Nastolan hautausmaan huoltorakennussuunnitelmasta
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

Lausunto Mustankallion hautausmaan huoltorakennussuunnitelmasta
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

28.9.2018

Metsänkäyttöilmoitus Nastola Pykälä - kasvatushakkuu
Lue koko lausunto

 

24.9.2018

Lausunto Kivimaan koulun korjaus- ja laajennussuunnitelmasta
Museo esittää koulupihan pinnoittamista soralla asfaltin sijaan sekä eräitä pihan muokkaamiseen ja istuttamiseen liittyviä huomioita.
Lue koko lausunto

 

21.9.2018

Metsänkäyttöilmoitus Nastola, Sudenniemi - hakkuusuunnitelma
Lue koko lausunto

Metsänkäyttöilmoitus Nastola, Heikkilä - harvennushakkuu 
Lue koko lausunto

 

19.9.2018

Lausunto Yläkatu 13:n purkamislupahakemuksesta
Museo edellyttää uudissuunnitelmaa ennen purkupäätöstä.
Lue koko lausunto


18.9.2018

Lausunto Mukkulan kartanopuiston varastorakennuksen purkamisesta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

6.9.2018

Lausunto Onnelantie 4:n muutossuunnitelmista
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

Lausunto Sulonkuja 6:n uudisrakennussuunnitelmista
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

31.8.2018

Lausunto Jalkarannantie 48:n talousrakennussuunnitelmista
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

29.8.2018

Lausunto Sorsankatu 15:n laajennussuunnitelmista
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

23.8.2018

Lausunto Kyllikintie 6:n julkisivuvärityssuunnitelmasta
Rakennuksen julkisivumuutos vahvistettiin katselmuksessa.
Lue koko lausunto

Lausunto Paimenpolku 14:n ulkorakennussuunnitelmasta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

21.8.2018

Lausunto Ylhäistentie 4:n asemakaavamuutosluonnoksesta
Museo esittää kaava-alueella sijaitsevien rakennusten suojelun tutkimista.
Lue koko lausunto


15.8.2018

Lausunto Launeen päiväkodin asemakaavamuutosluonnoksesta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

14.8.2018

Lausunto Juustilankatu 9:n aurinkokeräinsuunnitelmasta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

Lausunto entisen Hennalan sotilassairaalan julkisivumuutossuunnitelmasta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

7.8.2018

Lausunto Rantapirtintie 11:n purkamislupahakemuksesta
Koska purettaviksi esitetyt rakennukset sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella, tulee niiden purkamisperusteiden arvioimiseksi esittää pätevä kuntotutkimus.
Lue koko lausunto

 

6.8.2018

Lausunto Askonkatu 10:n muuntamosuunnitelmasta
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto

 

30.7.2018

Metsänkäyttöilmoitus Nastola, Nihtilä - hakkuusuunnitelma
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta asiaan huomautettavaa.
Lue koko lausunto

 

5.7.2018

Lausunto Kolkankatu 9:n julkisivumuutossuunnitelmasta
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.
Lue koko lausunto


4.7.2018

Lausunto Annankatu 2:n julkisivumuutossuunnitelmasta
Museo on ohjeistanut rakennuksen muutokset toteutettaviksi Anttilanmäen rakennustapaohjeen mukaisesti.
Lue koko lausunto

 

3.7.2018

Lausunto Hämeenkatu 24:n asemakaavamuutosluonnoksesta
Museo pitää Hämeenkatu 24:n uudisrakennukselle esitettyä korkeutta kaupunkikuvallisesti ongelmallisena.
Lue koko lausunto

Lausunto Rautatietalon julkisivuvärisuunnitelmasta
Rautatietalon julkisivukatselmuksen perusteella museo puoltaa julkisivuväriksi Tikkurila Q127:ää.
Lue koko lausunto

 

15.6.2018

Lausunto Kansakoulukatu 9:n päivitetystä julkisivumuutossuunnitelmasta
Museo ei puolla esitettyjä ikkunalyhtyjä eikä kaidemallia.
Lue koko lausunto

 

11.6.2018

Lausunto Vierukatu 5:n julkisivukorjaussuunnitelmasta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

Lausunto Vilhonkatu 22:n julkisivukorjaussuunnitelmasta
Museo edellyttää rakennuksen ikkunat korjattaviksi, ei uusittaviksi. Museo ei puolla alueelle vierasta katostyyppiä.
Lue koko lausunto


4.6.2018

Lausunto Ajokatu 188:n julkisivukorjaussuunnitelmasta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

Lausunto Rahkakatu 6:n maisematyölupa-anomuksesta
Museo pitää koivujen kaatamista perusteltuna, mikäli ne todetaan vaarallisiksi.
Lue koko lausunto

Lausunto Varikonkatu 18:n maakellarin muutossuunnitelmista
Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivumuutoksia.
Lue koko lausunto

 

5.6.2018

Lausunto Lounaankatu 2:n julkisivumuutossuunnitelmasta
Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivumuutoksia.
Lue koko lausunto


24.5.2018

Lausunto Juustilankatu 1–3:n varastokatossuunnitelmasta
Museolla ei ole huomauttamista asiaan.
Lue koko lausunto

 

23.5.2018

Lausunto Ståhlberginkatu 10:n julkisivumuutossuunnitelmista
Museo puoltaa vesikattomateriaalin muutosta ja uudemman purusiilon purkamista. Muista muutoskohteista museo edellyttää tarkempia suunnitelmia.
Lue koko lausunto

 

22.5.2018

Lausunto Kansakoulukatu 9:n julkisivumuutossuunnitelmasta
Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen katto- ja portaikkomuutoksia.
Lue koko lausunto


17.5.2018

Lausunto entisen Anttilanmäen koulun sisävärityssuunnitelmasta
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

Lausunto Jalkarannantie 79:n asemakaavamuutosluonnoksesta
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

 

14.5.2018

Lausunto Vasaratie 2–4:n asemakaavamuutosluonnoksesta
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

Lausunto Lahden rautatieaseman kiitostavaraterminaalin purkamislupahakemuksesta
Museo ei puolla rautatieaseman kaupunkikuvallisiin arvoihin ja toiminnan historiaan liittyvän tavaraterminaalin purkamista.
Lue koko lausunto

Lausunto Askonkatu 10:n julkisivumuutossuunnitelmasta
Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.
Lue koko lausunto

Lausunto Lahden historiallisen museon kunnostus ja kartanoa ympäröivän puiston rakennustöistä
Puistoalueelle kohdistuvista viemäröinti- ja muissa töistä on neuvoteltava museon kanssa, jotta alueen kulttuurihistoriallisiin arvoihin liittyvät kasvillisuus- ja korkokysymykset tulevat otetuiksi huomioon.
Lue koko lausunto

 

8.5.2018

Lausunto Hennalan rakennus 25:n poikkeamislupahakemuksesta 
Museolla ei ole huomauttamista Hennalan rakennuksen 25 käyttötarkoituksen muuttamiseen.
Lue koko lausunto

Lausunto Hennalan rakennus 33:n talousrakennussuunnitelmasta 
Museo ei puolla Hennalan rakennuksen 33 talousrakennussuunnitelmia rakennusrungon pituuden, värityksen ja alueelle vieraan katosratkaisun osalta.
Lue koko lausunto

 

7.5.2018

Lausunto Mukkulan koulun purkamislupahakemuksesta
Museo ei puolla Mukkulan koulun purkamista.
Lue koko lausunto

 

3.5.2018

Lausunto Okeroisten myllylammen pohjapadon muutossuunnitelmasta
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto (arkeologia)
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Okeroisten myllyn ympäristöön kohdistuvissa muutostöissä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 27.4.2018)

Asemakaavan muutosehdotus A-2492a, Teivaan kypylähotelli
Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.
Lue koko lausunto

 

25.4.2018

Lausunto Lahden muotoiluinstituutin A-rakennuksen purkamissuunnitelmasta

Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan Muotoiluinstituutin rakennuksen purkamista.

Lue koko lausunto

 

20.4.2018

Lausunto Mustamäenkatu 63:n muutossuunnitelmista

Museo ei puolla julkisivurappauksen muuttamista lautaverhoukseksi.

Lue koko lausunto

Lausunto Kalliomaankatu 18:n laajennus- ja muutossuunnitelmista

Museo ei puolla rakennuksen laajennussuunnitelmaa. 

Lue koko lausunto

 

18.4.2018

Lausunto Ruotsinkatu 56:n talousrakennussuunnitelmasta 

Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

5.4.2018

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Tuomipuiston kattomuutossuunnitelmista

Museo puoltaa hakemusta eräin huomautuksin.

Lue koko lausunto

 

29.3.2018

Lausunto Rahakatu 31:n laajennus- ja muutossuunnitelmasta

Museo puoltaa suunnitelmaa eräin pienin huomautuksin.

Lue koko lausunto

 

23.3.2018

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Metsäpellon muutossuunnitelmasta

Museo puoltaa Heinlammintie 48–60:n muutossuunnitelmaa poikkeuksena talousrakennus 56.2, jonka laajennus tulee purkaa.

Lue koko lausunto

 

16.3.2018

Lausunto Eskolanmäentie 2:n purkamislupahakemuksesta

Museo ei puolla Eskolanmäentie 2:ta koskevaa purkamislupahakemusta, koska museolle ei ole esitetty päteviä purkamisperusteita.

Lue koko lausunto

 

28.2.2018

Lausunto entistämisavustushakemuksista/Lahti ja Mäntsälä 

Museo on tutustunut Museoviraston entistämisavustushakemuksiin ja antanut niistä asiantuntijalausuntonsa. 

Lue koko lausunto

Lausunto Vihdinkatu 15:n muutossuunnitelmista

Museo pitää tärkeänä säilyttää päärakennuksen ja talousrakennuksen nykyisiä yksityiskohtia ja nykyiset värit. Museo ei puolla uuden ulkorakennuksen väritystä. 

Lue koko lausunto

Lausunto Jukolankatu 16:n purkulupahakemuksesta

Museo pitää kuntoselvitystä riittämättömänä, eikä puolla purkamista selvityksen tulosten pohjalta.

Lue koko lausunto

 

21.2.2018

Vastine Asunto-osakeyhtiö Rautatienkatu 7:n hissihanketta koskevaan oikaisuvaatimukseen

Museo pitää Asunto-osakeyhtiö Rautatienkatu 7:n kiinteistön hissirakentamiseen liittyvään kielteiseen rakennuslupapäätökseen kohdistuvaa oikaisuvaatimusta antikvaariselta kannalta aiheettomana muun muassa siksi, että rakennuslaki ja sen rakennussuojelua koskevat pykälät ovat vuonna 2000 voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa muuttuneet.

Lue koko lausunto

 

26.1.2018

Lausunto Vauhtiankatu 16:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museo esittää eräitä päärakennuksen ja talousrakennuksen yksityiskohtiin kohdistuvia muutoksia sekä perinteisen pihakasviston suosimista.

Lue koko lausunto

 

24.1.2018

Lausunto Vuohtiankatu 35:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Rakennuksen julkisivuun tehdyt luvattomat muutokset ovat sen tyylipiirteisiin sopimattomia, eikä museo puolla niitä.

Lue koko lausunto

 

23.1.2018

Lausunto Omenapellontie 2:n uudissuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

22.1.2018

Lausunto Vihdinkatu 15:n poikkeamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

19.1.2018

Lausunto Villähteentie 585:n poikkeamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

15.1.2018

Lausunto Pajukatu 17:n julkisivumuustossuunnitelmasta

Museo katsoo, että alumiini-ikkunat eivät sovi 1940-luvun rakennukseen.

Lue koko lausunto

 

11.1.2018

Lausunto Kunnantie 24:n suunnitteluterveratkaisuhakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

10.1.2018

Lausunto Nostavantie 48:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

9.1.2018 

Lausunto Nastolan kirjaston purkamislupahakemuksesta

Kuntoselvityksen perusteella Nastolan kirjasto on normaalisti peruskorjattavissa. Museo ei puolla korjauskelpoisen rakennuksen purkamista.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2017

22.12.2017

Lausunto Jyrkänkatu 6:n muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Jyrkkänkatu 10:n päivitetystä muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

19.12.2017

Lausunto Vilhonkatu 22:n muutossuunnitelmista

Museo puoltaa ainoastaan sellaisia korjaustöitä, jotka kohdistuvat vaurioituneisiin rakennusosiin.

Lue koko lausunto

 

15.12.2017

Lausunto Orimattilankatu 180:ssa sijaitsevan Renkomäki-talon purkamislupahakemuksesta

Kiinteistön purkamiselle ei ole esitetty hyväksyttävää perustetta. Museo ei puolla purkamislupahakemusta.

Lue koko lausunto

 

4.12.2017

Urheilukeskuksen ja latureittien maisemointisuunnitelma

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

29.11.2017

Lausunto Hennalan rakennus 24:n muutossuunnitelmasta

Museo edellyttää vesikattomuutoksista tarkemmat suunnitelmat.

Lue koko lausunto

Lausunto Lahden entisen linja-autoaseman odotusaulan seinävärisuunnitelmasta

Museo puoltaa entisen linja-autoaseman odotusaulan väriksi aulan alkuperäistä sävyä.

Lue koko lausunto

 

28.11.2017

Lausunto Hennalan rakennus 23:n muutossuunnitelmasta

Museo ei puolla rakennuksen ikkunamuutoksia ja edellyttää vesikattomuutoksista tarkemmat suunnitelmat.

Lue koko lausunto


23.11.2017

Lausunto Mehiläiskuja 3:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

21.11.2017

Lausunto Lahden urheilukeskuksen ja latureittien maisemointisuunnitelmasta

Museon rakennuskulttuuriyksiköllä ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

20.11.2017

Lausunto Marskinaukion ja Asemakadun muutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Mariankatu 10:n /Hämeenkatu 12:n julkisivukäsittelystä ja -väristä

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


17.11.2017

Lausunto: Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola ja Lahti, tiesuunnitelmanmuutos D, Nikulan eritasoliittymä

Museo esittää lähtötietoaineiston virheitä korjattaviksi ja varovaisuutta noudatettavaksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen kohdalla.

Lue koko lausunto


15.11.2017

Lausunto Lakkitehtaantien eteläpuolen asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Mannerheiminkatu10-12:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo esittää asemakaavaluonnoksen suojelumerkintöjä täsmennettäviksi.

Lue koko lausunto

 

14.11.2017

Lusunto Lahden entisen linja-autoaseman mainossuunnitelmasta

Museo esittää suunnitelmissa ehdotettua mainostilaa karsittavaksi.

Lue koko lausunto

Lusunto Lahden entisen linja-autoaseman pihasuunnitelmasta

Museo ei puolla avoimeksi liikennealueeksi miellettävän piha-aukion varustamista tukimuurilla ja turvakaiteella.

Lue koko lausunto

Lusunto Lahden entisen linja-autoaseman odotussalin värisuunnitelmasta

Värissuunnitelman tulee perustua konservaattorin tutkimuksiin, ei kirjalliseen materiaaliin.

Lue koko lausunto

Lausunto Männistöntie 76:n suunnitteluterveratkaisuhakemuksesta

Museo puoltaa suunnitelmaa, mutta edellyttää saavansa tarkemmat suunnitelmat nähtäväkseen.

Lue koko lausunto


8.11.2017

Lausunto Svenska Gårdenin rakennus ja pihasuunnitelmista

Museo puoltaa Svenska Gårdenin suunnitelmia lukuun ottamatta aitaa sekä julkisivukäsittelyjä.

Lue koko lausunto

 

7.11.2017

Lausunto Yläportinkatu 1:n omakotitalo- ja talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Riihitie 3:n purkamisesta

Museo ei vastusta purkamista, koska rakennus on todettu luotettavin tutkimuksin korjauskelvottomaksi. 

Lue koko lausunto

 

1.11.2017

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Rautatienkatu 7:n hissisuunnitelmasta

Museo ei puolla suojeltujen porrashuoneiden hissisuunnitelmia, koska hissien leikkaaminen portaikkoihin aiheuttaisi alkuperäisten tilasommitelmien, materiaalien ja porrashuoneille luonteenomaisten rakennusosien tuhoutumisen.

Lue koko lausunto

 

30.10.2017

Lausunto Lahden entisen linja-autoaseman pihasuunnitelmasta

Museo ei puolla linja-autoaseman pihasuunnitelmaa osittain sen keskeneräisyyden, osittain alueelle vieraiden materiaalien vuoksi.

Lue koko lausunto

Lausunto Ailinkatu 1:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Orvokkitie 7:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Lahden Hämeenkatu 24:n purkamisesta

Rakennus on kuntotutkimuksen perusteella korjauskelvoton, joten museo ei vastusta sen purkamista.

Lue koko lausunto

 

26.10.2017

Lausunto Hennalan rakennus 23:n poikkeamislupahakemuksesta

Museo puoltaa poikkeamishakemusta.

Lue koko lausunto

Lausunto Hennalan rakennus 24:n poikkeamislupahakemuksesta

Museo puoltaa poikkeamishakemusta.

Lue koko lausunto

Lausunto Loviisankatu 2-4:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


25.10.2017

Lausunto kauppatorin luistinratasuunnitelmasta

Museo puoltaa suunnitelmaa eräin varauksin.

Lue koko lausunto


23.10.2017

Lausunto Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää kaavaluonnoksessa esitettyä uudisrakennusten suuntausta, rakeisuutta ja ennen kaikkea korkeutta ongelmallisena eikä puolla suunnitelmaa. 

Lue koko lausunto


19.10.2017

Lausunto Mustankalliontie 54:n katos- ja terassialuesuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Anttilankatu 1:n aitasuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Loviisankatu 1:n kengityskoulun purkamisesta

Museo ei vastusta rakennuksen purkamista.

Lue koko lausunto


13.10.2017

Asemakaavaluonnos, Kaukasenkadun asuinalue

Asemakaavaoitettavalla alueella sijaitsee kolme Muinaismuistolailla (295/1963) suojeltua kivikautista asuinpaikkaa, joiden tarkka laajuus ei ole tiedossa. Museo edellyttää lausunnossa mainittuja toimenpiteitä kaavoituksen ja viimeistään alueen rakentamisen yhteydessä.

Lue koko lausunto

 

12.10.2017

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Peipposenpuiston kattomuutossuunnitelmasta 

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

Lausunto Kolavankatu 19:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


9.10.2017

Lausunto Kiveriökatu 17:n ja 19:n julkisivumuutosuunnitelmasta

Museo ei puolla Kiveriönkatu 17:n ja 19:n alkuperäisarkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa heikentäviä autotallinovia.

Lue koko lausunto

 

3.10.2017

Lausunto Asko-talon ja Upo-talon valomainossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Kaukasenkadun eteläpuolen asemakaavaluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

2.10.2017

Lausunto Hakostentien muuntamosuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Urheilukeskuksen laavusuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Jukolankatu 16:n purkamislupahakemuksesta

Purkamislupahakemuksessa ei ole esitetty perusteita purkamiselle. Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella sijaitsevan rakennuksen purkamista.

Lue koko lausunto

Lausunto Rahakatu 17:n saunasuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


27.9.2017

Lausunto Äestäjänkatu 7:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


21.9.2017

Lausunto Mukkulan kartanopuiston paikoitus- ja puistokäytäväsuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Pohjanakanpolku 20:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museo esittää säilyttäviä vaihtoehtoja korjaussuunnitelmaan.

Lue koko lausunto


19.9.2017

Lausunto Keltainenkatu 3:n muutossuunnitelmasta

Museo ei puolla rakennukseen esitettyjä muutoksia, koska ne heikentävät rakennuksen kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa.

Lue koko lausunto


18.9.2017

Lausunto Jyrkänkatu 2:n päivitetystä korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Vuorippojankadun pohjoispuolen asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää asemakaava-aluetta halkovaa teollisuusrataa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ja esittää sen säilyttämistä.

Lue koko lausunto


1.9.2017

Lausunto Hennalan entisen Keskussotilassairaala 2:n uuden osan poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksesta

Museo puoltaa poikkeamis- ja rakennuslupaa lukuun ottamatta pihasuunnitelmaa.

Lue koko lausunto


31.8.2017

Lausunto Mustamäenkatu 62:n kuistisuunnitelmasta

Museo puoltaa kuistisuunnitelmaa ja muistuttaa entistävien korjausten tarpeellisuudesta.

Lue koko lausunto

Lausunto Nikkarinkatu 42:n kuistisuunnitelmasta

Museo puoltaa suunnitelmaa lukuun ottamatta suunnitelmissa esitettyä ovimallia.

Lue koko lausunto


22.8.2017

Lausunto Viideskatu 3:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Nastolan Pappilan asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo esittää asemakaavamuutoksen suojelumerkintöjä tiukennettaviksi.

Lue koko lausunto


16.8.2017

Lausunto Hennalan pajarakennuksen (rakennus 38) muutossuunnitelmasta

Ovikatokset tulee tehdä ainoastaan ovien yläpuolelle ja niiden toteuttamisessa tulee tarkoin noudattaa Hennalan kasarmialueen korjaustapaohjetta.

Lue koko lausunto


11.8.2017

Lausunto Sopenkorven viljasiilon tuulimastosuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


31.7.2017

Lausunto Vaaniankatu 12:n ikkunankorjaussuunnitelmasta

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ikkunat tulee korjata ainoastaan rikkoutuneilta osin, ei kokonaan uusien.

Lue koko lausunto

 

29.6.2017

Lausunto Möysän uimarannan pukusuojasuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan. 

Lue koko lausunto


28.6.2017

Lausunto Peipposenkatu 3:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan. 

Lue koko lausunto


26.6.2017

Lausunto Kiveriönkatu 15:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museo puoltaa suunnitelmia lukuun ottamatta parvekelasituksia ja lasikaiteita.

Lue koko lausunto

Lausunto Yläportinkatu 1:n uudissuunnitelmista

Suunnitelma ei päärakennuksen aukotuksen osalta noudata kaavamerkintää.

Lue koko lausunto


21.6.2017

Lausunto Koiskalan lämpökeskuksen asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


20.6.2017

Lausunto Puistokatu 5:n julkisivuvärisuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


15.6.2017

Lausunto Karjalankatu 2:n parvekekorjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Mukkulankatu 19:n terassisuunnitelmista

Museo puoltaa julkisivumuutoksia lukuun ottamatta katosrakennelmaa.

Lue koko lausunto


7.6.2017

Lausunto Mukkulan koulun purkamislupahakemuksesta

Museon käyttöön toimitetut selvitykset eivät todista koulurakennusta korjauskelvottomaksi, joten museo ei puolla purkamishakemusta.

Lue koko lausunto


5.6.2017

Lausunto Nikkarinkatu 76:n muutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

Lausunto Kytölän selkätie 221:n laajennussuunnitelmasta

Museo esittää vanhan siipirakennuksen säilyttämistä, koska uudissuunnitelma ei tuota vanhaa korkeatasoisempaa ratkaisua paikalle.

Lue koko lausunto


19.5.2017

Lausunto Vilhonkatu 3:n uudissuunnitelmista

Museo esittää eräitä materiaalimuutoksia sekä pihasuunnitelman laatimista.

Lue koko lausunto


15.5.2017

Lausunto Kiinteistöosakeyhtiö Lahden Aleksanterinkatu 11:n muutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto


10.5.2017

Lausunto Jaakkolan tilan päärakennuksen, aitan ja saunan purkamissuunnitelmasta

Museo ei puolla Jaakkolan tilan päärakennuksen ja aitan purkamista, koska rakennuksia ei ole todettu purkukuntoisiksi eivätkä vuoden 2004 asemakaavassa selvitetyt maankäyttöön vaikuttavat seikat ja suojelumerkinnät ole osoittautuneet vanhentuneiksi.

Lue koko lausunto


9.5.2017

Lausunto Annankatu 3:n aurinkopaneelisuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Annankatu 3:n aurinkopaneeleista.

Lue koko lausunto


4.5.2017

Lausunto Kytölän selkätie 221:n laajennussuunnitelmasta

Museo ei puolla vanhalle jugendrakennukselle ehdotettua laajennusta, vaan esittää vanhan siiven säilyttämistä.

Lue koko lausunto

 

3.5.2017

Lausunto Lahden virastotalon istutussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Hennalan rakennus 38:n poikkeamislupahakemuksesta

Museo puoltaa käyttötarkoituksen muutosta mutta ei poikkeamista asemakaavasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Lahden entisen linja-autoaseman muutossuunnitelmista

Museo edellyttää eräistä muutoksen alaisista rakennusosista detaljisuunnitelmia.

Lue koko lausunto

 

27.4.2017

Lausunto Toivonojan kartanon peltopyytarhasuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto


25.4.2017

Lausunto Kivimaan yläkoulun purkamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Onnelantie 15:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Ruotsinkatu 52:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

11.4.2017

Lausunto Mustankalliontie 24:n muutossuunnitelmista

Museo puoltaa suunnitelmia eräin pienin muutoksin.

Lue koko lausunto


10.4.2017

Lausunto Anttilantie 20:n muutossuunnitelmista

Museo esittää maakunnallisesti arvokkaalla alueella sijaitsevan rakennuskokonaisuuden suunnitelmiin eräitä terasseihin, portaikkoihin ja pihan käsittelyyn liittyviä muutoksia.

Lue koko lausunto


27.3.2017

Lausunto Svinhufvudinkatu 2:ta koskevasta poikkeamislupahakemuksesta

Museolla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto


3.3.2017

Lausunto entistämisavustushakemuksista/Lahti

Museo on arvioinut Lahden alueelta tulleet entistämisavustushakemukset.

Lue koko lausunto


21.2.2017

Lausunto Lahden entisen linja-autoaseman sisäosien purkusuunnitelmasta

Museo puoltaa Lahden linja-autoaseman sisäosien purkusuunnitelmaa.

Lue koko lausunto


13.2.2017

Lausunto valtatie 12:n parantamista välillä Uusikylä - Mankala käsittelevästä yleissuunnitelmasta

Museo toeteaa, että arkeologisen kulttuuriperinnön osalta selvitystyö on ollut riittävää. Tielinjan toteuttamiselle ei ole estettä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Lahden kaupungin alueella.

Lue koko lausunto (arkeologia)

Museo ei puolla Valtatie 12:n linjaamista kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan Arolan viljelymaiseman halki.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 27.1.2017)


10.2.2017

Lausunto Laitakatu 3:n julkisiuvu- ja pihakorjaussuunnitelmasta

Museo ei puolla toimenpiteitä, jotka eivät noudata alkuperäisarkkitehtuurin periaatteita.

Lue koko lausunto


8.2.2017

Lausunto Hennalan rakennus 48:n istutussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmasta.

Lue koko lausunto


3.2.2017

Lausunto Lahden seudun Maakuntatalon julkisivukorjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

18.1.2017 

Lausunto Rajakatu 7:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo puoltaa asemakaavamuutosehdotusta eräin vähäisin huomautuksin.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2016

16.12.2016

Lausunto Rykmentinkatu 36-40:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo esittää, että asemakaavatyössä otetaan alueen historia ehdotettua laajemmin huomioon. 

Lue koko lausunto


13.12.2016

Lausunto Hennalan upseerikerhon katossuunnitelmasta

Museo puoltaa katossuunnitelmaa.

Lue koko lausunto


9.12.2016

Lausunto Yläportinkatu 7:n päivitetystä rakennussuunnitelmasta

Museo pitää rakennuksen korottamista alueen asemakaavan vastaisena.

Lue koko lausunto


7.12.2016

Lausunto Hennalan rakennuksen 29 päivitetystä korjaussuunnitelmasta

Museo puoltaa ikkunoiden uusimista sisäpuolelta, ulkopuoliset osat tulee säästää mahdollisimman tarkoin.

Lue koko lausunto


30.11.2016

Lausunto Oikoportin julkisivumuutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


29.11.2016

Lausunto Lahden kaupungin rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


25.11. 2016

Lausunto Asemapäällikön talon korjaussuunnitelmasta

Museo edellyttää eräitä detaljisuunnitelmia hankkeesta.

Lue koko lausunto


23.11.2016 

Lausunto Humpulankatu 15:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautamista asiaan.

Lue koko lausunto


22.11.2016

Lausunto Kariniemenkatu 37:n parvekekorjaussuunnitelmasta

Museo pitää Kariniemenkatu 37:n parvekkeiden uudeksi materiaaliksi esitettyä peltiä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle rakennukselle sopimattomana.

Lue koko lausunto


18.11.2016

Lausunto Onnelantie 10:n aitasuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


14.11.2016

Lausunto Jalkarannantie 48:n talousrakennuksen purkamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


9.11.2016

Lausunto Pajukatu 11 A:n muutossuunnitelmasta

Museo ei puolla lapeikkunoita 1940-luvun rakennukseen.

Lue koko lausunto


7.11.2016

Lausunto Vuorenrinteentie 61:n saunarakennuksen muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


7.11.2016

Lausunto entisten Tornatorin tehtaiden purkamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


7.11.2016

Lausunto Liipolan muuntamon rakennussuunnitelmasta

Museo esittää muuntamolle vähemmän näkyvää sijoituspaikkaa

Lue koko lausunto


4.11.2016

Lausunto Harjukatu 14:n korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


3.11.2016

Lausunto Lahden urheilukseskuksen maisematyöluvasta

Museo ei puolla latureittien levennyksiä, jotka ovat tuhonneet tai tulevat vahingittamaan muinaisjäännöksiä ja ovat voimassa olevan asemakaavan vastaisia. Puiden kaato tulee suorittaa lausunnossa olevien ehtojen mukaisesti. Lisäksi museo pyytää selvitystä lausunnossa eritellyistä jo tehdystä ja tulevista maanrakennustöistä, joista ei ole pyydetty museon lausuntoa. 

Lue koko lausunto


2.11.2016

Lausunto Purkupiha oy:n kierrätyslaitoksen laajentamisesta

Museolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa.

Lue koko lausunto


27.10.2016

Lausunto Syvänojan teollisuusalueen laajentamissuunnitelman ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


26.10.2016

Lausunto Loviisankatu 1:n korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


24.10.2016

Lausunto Hennalan entisen muonituskeskuksen itäjulkisivun korjaussuunnitelmasta

Museo esittää, että purettavat sisäänkäyntikatokset rakennetaan näkyviltä osiltaan alkuperäisen näköisiksi.

Lue koko lausunto

 

21.10.2016

Lausunto Nelli – Lahden maaseutupoliittinen ohjelma 2017–2020:stä

Museolla ei ole huomautettavaa Maaseutupoliittiseen ohjelmaan.

Lue koko lausunto


20.10.2016

Lausunto Sopenkorvenkatu 2–4:n ja Ahjokatu 2–4:n asemakaavamuutosluonnoksesta sekä Sopenkorven teollisuusalue – kaavoituksen periaatteet -suunnitelmasta

Museo esittää Sopenkorven asemakaavoja työstettäviksi ehdotettua painokkaammin hitaan muutoksen periaatteella.

Lue koko lausunto


18.10.2016

Lausunto Teivaanrinne ja Teivaan satama A-2492 asemakaavan muutosluonnoksesta

Museo toteaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta, että kaava-alueelle tulee rajata sm-alue, ja lisätä sitä koskeva suojelumääräys kaavamerkintöihin.

Lue koko lausunto


6.10.2016

Lausunto Iskun asemakaavamuutosehdotuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


3.10.2016

Lausunto Ståhlberginkatu 4:n korjaussuunnitelmista

Museo esittää suunnitelmassa esitettyjen kunnostettavien ikkunoiden ohella myös pohjois- ja eteläjulkisivun ikkunoita kunnostettaviksi.

Lue koko lausunto


3.10.2016

Lausunto Sinikantie 9:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museo ei puolla julkisivumuutoksia. Arkkitehtonisesti arvokas rakennus tulee entistää rakennustaiteellista ja kaupunkikuvallista arvoaan vastaavaksi. 

Lue koko lausunto


27.9.2016

Lausunto Karjalankatu 12:n ikkunakorjaussuunnitelmasta

Museo ei puolla ikkunoiden ja ovien uusimista ilman asiaankuuluvaa kuntoselvitystä.

Lue koko lausunto


21.9.2016

Hennala, rakennus 48

Museovirasto ja maakuntamuseo puoltavat Hennalan rakennuksen 48 käyttötarkoituksen muutosta, mutta edellyttävät sitä ennen ympäristösuunnitelmaa.

Lue koko lausunto


16.9.2016

Villähteen koulun asemakaava

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

16.9.2016

Mustamäenkatu 40

Museo ei puolla autotallin perustelematonta purkamislupahakemusta.

Lue koko lausunto


9.9.2016

Porvoonjoentie 8

Museo esittää suojelumerkintöjä kaava-alueen vanhoille rakennuksille.

Lue koko lausunto


9.9.2016

Lausunto Möysän entisen paloaseman ja mieskotiteollisuuskoulun muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa rakennussuunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

7.9.2016

Lausunto Yhteiskoulun ja Ristinkirkon alueen asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo esittää kaavamuutokseen ehdotettua tiukempia suojelumääräyksiä sekä eräitä täsmennyksiä kaavamerkintöihin.

Lue koko lausunto

 

1.9.2016

Lausunto Hennalan rakennus 29:n korjaussuunnitelmasta

Museo puoltaa ikkunoiden uusimista lukuun ottamatta eräitä korjauskelpoisia ikkunaosia. Parveke- ja ovisuunnitelmia tulee vielä harkita.

Lue koko lausunto


Lausunto Vierukatu 8:n kuisti-, talousrakennus- ja pihasuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto


30.8.2016

Lausunto Kuhilaankatu 6:n puunkaatosuunnitelmasta

Mikäli puut tulevat vaarallisina kaadettaviksi, on tilalle istutettava vastaavat koivut.

Lue koko lausunto


26.8.2016

Lausunto Möysän paloaseman asemakaavamuutosehdotuksen suojelumerkintämuutoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

 

22.8.2016

Lausunto Levon hautausmaan maisematyösuunnitelmasta

Museo ei puolla pylväshaapojen vaihtamista pilaritervalepiksi.

Lue koko lausunto

 

19.8.2016

Lausunto Kivenkuja 5:n puunkaatosuunnitelmasta

Museo pitää perusteltuna korvata kaadettava vaahtera uudella vaahteralla.

Lue koko lausunto

 

9.8.2016

Lausunto Mustatiaisenkatu 24:n asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

8.8.2016

Lausunto Pyöräkatu 2:n rakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

5.8.2016

Lausunto asunto-osakeyhtiö Kariniemenkatu 37:n julkisivukorjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

5.8.2016

Lausunto Närhinkatu 22:n kattomuutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

3.8.2016

Lausunto Huovilankatu 7-9 asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

2.8.2016

Lausunto Sepänkuja 1:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

2.8.2016

Lausunto vanhan raviradan sähkökeskuksen siirtosuunnitelmasta

Museon arkeologian yksiköllä ja rakennuskulttuuriyksiköllä ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

1.8.2016

Lausunto Joutjärven kirkon maisematyöhakemuksesta

Museo puoltaa maisemasuunnitelmaa, mikäli puulaji säilytetään samana ja valitaan riittävän kookas lajike.

Lue koko lausunto

 

1.7.2016

Lausunto Möysän paloaseman asemakaavanmuutosehdotuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Möysän pelastuslaitoksen asemakaavamuutosehdotukseen.

Lue koko lausunto

 

1.7.2016

Lausunto Hennalan rakennuksen 34 muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Hennalan rakennuksen 34 muutossuunnitelmista.

Lue koko lausunto

 

29.6.2016

Lausunto Salpausselän hiihtostadionin latu-urasuunnitelmasta

Museo ei puolla latu-urasuunnitelmaa, joka on Museoviraston stadionin maansiirtotöihin ja muinaismuistoille aiheutettuihin vaurioihin kohdistuneessa selvityksessä todettu maankäyttö- ja rakennuslain ja muinaismuistolain vastaisiksi.

Lue koko lausunto

 

28.6.2016

Lausunto Mukkulankatu 7:n muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

 

28.6.2016

Lausunto Saarenkatu 17:n uudisrakennussuunnitelmasta

Museo esittää ikkuna-aukotuksia yhtenäistettäviksi ja ikkunoiden sijoittelua sopusuhtaisemmaksi.

Lue koko lausunto

 

27.6.2016

Lausunto Oikokatu 9:n muutossuunnitelmasta

Museo ei puolla kaupunkikuvallisesti arvokkaalle paikalle yksityistä asuntopihaa.

Lue koko lausunto

 

27.6.2016

Lausunto Jalkarannantie 48:n ulkorakennuksen purkamishakemuksesta ja päärakennuksen julkisivumuutossuunnitelmasta

Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaalla alueella sijaitsevan ulkorakennuksen purkamista, koska sitä ei ole todettu korjauskelvottomaksi.

Lue koko lausunto

 

23.6.2016

Lausunto Kisatulikukkulan maansiirtotöistä ja hoitosuunnitelmasta

Museo katsoo, että Intiaanikukkulan latureittisuunnitelma vaarantaa asemakaavan kulttuuriympäristöön kohdistamat vaalimisvelvoitteet. Ottaen lisäksi huomioon stadionilla jo aikaisemmin tehdyt mittavat, osin luvattomat maanmuokkaustyöt sekä osin puutteelliset suunnitelmat Lahden kaupunginmuseo ei puolla Intiaanikukkulan latureittisuunnitelmaa.

Lue koko lausunto

 

23.6.2016

Lausunto Yläkatu 19:n laajennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

23.6.2016

Lausunto Karjanlankatu 12:n muutossuunnitelmasta

Museo ei puolla ikkunoiden ja ovien uusimista vaan esittää niiden korjaamista viallisilta osin.

Lue koko lausunto

 

22.6.2016

Lausunto Sibeliustalon ilmanvaihtosäleikkösuunnitelmasta

Museo puoltaa ilmanvaihtosäleikkösuunnitelmaa, mikäli uudet säleiköt eivät riko tiilimuurauksen koristeaiheita.

Lue koko lausunto

 

22.6.2016

Lausunto Lahden konserttitalon esirippusuunnitelmasta

Museo puoltaa konserttisalin esiripun uusimista, mikäli se tehdään samasta materiaalista ja saman värisenä kuin vanha esirippu.

Lue koko lausunto

 

13.6.2016

Lausunto Mytäjäisten varikon asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo ei puolla varikon saunan osoittamista kaavassa asuinrakennukseksi eikä osittain palaneen ulkorakennuksen purkamismahdollisuutta.

Lue koko lausunto

 

10.6.2016

Lausunto Leantie 14:n päivitetystä autotallisuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

2.6.2016

Lausunto Kiekkoistenkuja 8:n muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

1.6.2016

Lausunto Lahden hiihtostadionin Intiaanikukkulan latureittisuunnitelmista

Intiaanikukkulan latureittisuunnitelma vaarantaa valtakunnallisen arvostatuksen ja asemakaavan kulttuuriympäristöön kohdistamat vaalimisvelvoitteet. Museo ei puolla suunnitelmaa.

Lue koko lausunto

 

24.5.2016

Lausunto Hennalan rakennuksen 53 aurinkosähköjärjestelmäsuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

24.5.2016

Lausunto Iskun asemakaavamuutosluoksesta

Museolla ei ole huomauttettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

19.5.2016

Lausunto Hennalan rakennus 33:n muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

16.5.2016

Lausunto Lahden hiihtostadionin alueen rakennus- ja maansiirtotoimenpiteistä ja -suunnitelmista

Museo antaa lausunnon Stadionin alueen rakentamis- ja maansiirtotöistä sen jälkeen, kun Museoviraston Stadionin alueella suorittaman katselmuksen tarkastuskertomus ja sen perusteella päätettävät toimenpidemääräykset ovat käytettävissä.

Lue koko lausunto

 

13.5.2016

Lausunto Jokitie 14:n uudisrakennussuunnitelmasta

Museo esittää muutoksia ja täsmennyksiä värisuunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

12.5.2016

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Renkomäen kaukolämpölaitos

Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

12.5.2016

Lausunto Neljäskatu 3:n saunarakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

11.5.2016

Lausunto Metsäpellontie 15:n talousrakennussuunnitelmasta

Museo esittää, että Mustankalliontie 15:n talousrakennussuunnitelmaa kehitetään siten, että rakennus ottaa huomioon ympäristön mittakaavan ja perinteisen talousrakennuksen ominaispiirteet.

Lue koko lausunto

 

29.4.2016

Lausunto Vesitorninkatu 16:n muutossuunnitelmasta

Lämpörappaus jättää rakennuksen ikkuna-aukot syvennykseen, mikä tärvelee rakennuksen arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia arvoja.

Lue koko lausunto

 

29.4.2016

Lausunto Mukkulan tapahtumapuiston kehittämissuunnitelmasta

Puiston polkuverkoston pintamateriaali on valittava huolella.

Lue koko lausunto

 

28.4.2016

Lausunto Sykekadun asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo esittää uudisrakennusmassojen pienentämistä ja jakamista useampaan osaan.

Lue koko lausunto

 

26.4.2016

Lausunto Hennalan rakennuksen 46 muutossuunnitelmasta

Museolla ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

26.4.2016

Lausunto Kunnantie 20:n kulttuurihistoriallisesta arvosta

Okeroisten myllylammen ympäristön uudisrakentaminen on sovitettava ympäröivään kulttuurimaisemaan.

Lue koko lausunto

 

22.4.2016

Lausunto Kasakkamäentie 9:n puunkaatosuunnitelmasta

Museo ei puolla puunkaatosuunnitelmaa.

Lue koko lausunto

 

21.4.2016

Lausunto Ruotsinkatu 62:n puunkaatosuunnitelmasta

Museo ei puolla puunkaatosuunnitelmaa.

Lue koko lausunto

 

19.4.2016

Lausunto Mestarinkatu 22:n aitaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista aitaamissuunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

12.4.2016

Lausunto Aspelundin tontin päivitetystä asemakaavamuutosehdotuksesta

Museo painottaa huolellisen, yksityiskohtaisen ja historiallista miljöötä kunnioittavan suunnittelun merkitystä valtakunnallisessa arvoympäristössä.

Lue koko lausunto

 

29.3.2016

Lausunto Kansakoulukatu 7:n rakennussuunnitelmasta

Lahden kaupunginmuseo esittää rakennusarkkitehti Risto Kalapudaksen 15.1.2016 päiväämästä Kansakoulukatu 7:n rakennussuunnitelmasta pyydettynä lausuntonaan, ettei museolla ole huomautettavaa asiasta. Rakennuksen julkisivuväritykset tarkistetaan paikan päällä riittävän suurista malleista.

Lue koko lausunto

 

23.3.2016

Lausunto Vauhtikankaankatu 2:n korjaussuunnitelmasta

Muse katsoo, että muutossuunnitelmat puuttuvat liian kovakouraisesti vanhan rakennuksen arvopiirteisiin.

Lue koko lausunto

 

21.3.2016

Lausunto Jokimaan kierrätyslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

18.3.2016

Lausunto Asko 2:n läntisen pihan porrassuunnitelmasta

Lahden kaupunginmuseo esittää rakennusarkkitehti Juhani Hiltusen 23.3.2016 päiväämästä Asko 2:n läntisen pihan porrassuunnitelmasta pyydettynä lausuntonaan, ettei museolla ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

18.3.2016

Lausunto Onnelantie 19:n ulkorakennuksen muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

18.3.2016

Lausunto Oikokatu 9:n muutossuunnitelmasta

Museo pitää Oikokatu 9:n muutossuunnitelmia osin rakennuksen ja pihapiirin arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa turmelevina.

Lue koko lausunto

 

14.3.2016

Lausunto Kasakkamäentie 5:n muutossuunnitelmasta

Museo pitää Kasakkamäentie 5:n muutossuunnitelmia osin rakennuksen ja pihapiirin arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa turmelevina.

Lue koko lausunto

 

29.2.2016

Lausunto Askon alueen asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokseen.

Lue koko lausunto

 

24.2.2016

Lausunto Hennalan rakennus 25:n  poikkeamishakemuksesta

Museo puoltaa Hennalan rakennuksen 25 käyttötarkoituksen muutosta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Hennalan rakennus 34:n  poikkeamishakemuksesta

Museo puoltaa Hennalan rakennuksen 34 käyttötarkoituksen muutosta.

Lue koko lausunto

 

22.2.2016

Lausunto Hennalan varuskunnan entisen muonituskeskuksen sisäosien purkamissuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Hennalan entisen muonituskeskuksen sisäosien purkamissuunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

18.2.2016

Puistomuuntamon rakentaminen, Loviisanpässinpuisto II

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

10.2.2016

Lausunto Nastolan Ruuhijärven kylän Pokantie 1:n poikkeamishakemuksesta

Museo puoltaa tontin rakentamista eräin ehdoin.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 15.2.2016)

 

Nastolan kierrätyspuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

3.2.2016

Lausunto esikoislestadiolaisten rukoushuoneen kulttuurihistoriallisesta arvosta ja suojelustatuksesta

Museo katsoo, että lestadiolaisten rukoushuoneella on suuri kulttuurihistoriallinen, arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen arvo. Rakennusta voidaan laajentaa tasokkain suunnitelmin.

Lue koko lausunto

 

1.2.2016

Lausunto Jyrkänkatu 2:n korjaussuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

Lausunto Jyrkänkatu 10:n korjaussuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

28.1.2016

Lausunto Lahden yleiskaavaehdotuksesta 2025 / yleiskaavatyö 2013-2016

Museo ehdottaa kaavakartalle esitettyä vahvempaa ja konkreettisempaa kulttuuriympäristöjen suojelua koskevaa yleismerkintää sekä kaava-aineistoon eräitä muita kaupunkikuvaan ja kaupunkihistoriaan liittyviä tarkennuksia.

Lue koko lausunto

 

25.1.2016

Lausunto Mukkulan matkailualueen asemakaavamuutosehdotuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto

 

21.1.2016

Lausunto koskien Vt 12 Lahden eteläistä kehätietä

Museo esittää Okeroinen-Renkomäki historiallisen tielinjan tutkimista.

Lue koko lausunto

 

 20.1.2016

Lausunto Karirannankuja 13:n laajennus- ja muutossuunnitelmista

Museo esittää eräitä rakennuksen alkuperäispiirteitä tukevia muutoksia korjaussuunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

12.1.2016

Lausunto Rautatienkatu 18:n asemakaavamuutosehdotuksesta

Museo esittää eräitä, lähinnä sisätiloja ja piha-aluetta koskevia tarkennuksia Rautatienkatu 18:n asemakaavamuutosehdotukseen.

Lue koko lausunto

 

4.1.2016

Lausunto Mustamäenkatu 42:n laajennus- ja muutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

 

Lausunnot 2015

14.12.2015

Lausunto Helenan kotileipomon mökkisuunnitelmasta kauppatorille

Museo ei puolla valtakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön kauppatorille grillikotaa, joka poikkeaa perinteisistä, kioskimaisista torirakenteista.

Lue koko lausunto

 

11.12.2015

Lausunto Kiveriönkatu 23:n korjaussuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa korjaussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

9.12.2015

Lausunto Anttilankatu 12:n muutossuunnitelmista

Suunnitellut korjaukset ovat monin osin ristiriidassa Anttilanmäen valtakunnallisten kulttuuriarvojen kanssa.

Lue koko lausunto

 

20.11.2015

Lausunto Rauhankatu 2:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää Rauhankatu 2:n teollisuuskiinteistön säilyttämistä välttämättömänä sen kulttuurihistoriallisten, kaupunkikuvallisten ja arkkitehtonisten arvojen perusteella.

Lue koko lausunto

 

16.11.2015

Lausunto evakkolasten muistopuistosuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lue koko lausunto

 

13.11.2015

Lausunto Hennalan rakennus 33:n poikkeamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Kansantalon katossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

30.10.2015

Lausunto Hennalan rakennus 29:n poikkeamislupahakemuksesta

Museo puoltaa Hennalan rakennuksen 29  poikkeamislupahakemusta.

Lue koko lausunto

 

29.10.2015

Lausunto Tapanilakodin alueen asemakaava- ja asemakaavaluonnonmuutoksesta

Museo esittää kaavatyön edetessä laadittavaksi historiaselvitystä entisen Tapanilan tilan ja Tapanilan kunnalliskodin puutarhasta ja puistosta. Muilta osin museolla ei ole huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

26.10.2015

Lausunto Vuohtiankatu 20:n korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Vuohtiankatu 20:n korjaussuunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

22.10.2015

Lausunto Hennalan rakennus 46:n muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Mestarinkatu 1:n korjaus- ja muutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

5.10.2015

Lausunto Moisionkatu 4b:n muutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Moisionkatu 4b:n muutossuunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Okeroistentie 47:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Okeroistentie 47:n talousrakennussuunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

30.9.2015

Lausunto Kuokkamaantie 20:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Kuokkamaantie 20:n talousrakennussuunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Mäntykatu 18:n autotallisuunnitelmasta

Museo esittää autotalliin Pyhättömän miljööseen taitto-ovea paremmin sopivaa puuverhoiltua kippiovea.

Lue koko lausunto

 

28.9.2015

Lausunto Linjakatu 16:n piharakennuksen purkamislupahakemuksesta

Museo pitää suojelualueella sijaitsevan rakennuksen ainoana pätevänä purkamisperusteena korjaamiskelvottomuutta, joka tulee osoittaa puolueettomalla kuntoselvityksellä.

Lue koko lausunto

 

25.9.2015

Lausunto Varikonkatu 18:n piharakennuksen purkamislupahakemuksesta

Varikonkatu 18:ssa sijaitseva talousrakennus sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen Lahden rautatieaseman ja varikkoalueen kokonaisuuteen. Talousrakennuksen purkamislupahakemuksesta käy ilmi, ettei rakennusta ole välttämätöntä purkaa tulipalon jälljiltä kokonaan. Museo ei puolla purkamislupahakemusta. 

Lue koko lausunto

 

22.9.2015

Lausunto Kunnantie 24:n purkamislupahakemuksesta

Kunnantie 24 sisältyy Okeroisten osayleiskaava-alueeseen, jossa siihen kohdistuu suojelumerkintä. Rakennusten purkamiselle ei ole esitetty perustetta. Museo ei puolla purkamislupahakemusta.

Lue koko lausunto

 

Asemakaavan muutosluonnos A-2630, Kanukkakatu 7, Lahti

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavamuutokseen ei ole huomautettavaa.

Lue koko lausunto (Arkeologia)

 

15.9.2015

Lausunto Näköharjuntie 27:n purkamislupahakemuksesta

Museo pitää purkamishanketta maakuntakaavan ja Lahden yleiskaavan vastaisena. 

Lue koko lausunto

 

10.9.2015

Lausunto Rintalantie 4:n uudisrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista rakennussuunnitelmaan. 

Lue koko lausunto

 

7.9.2015

Lausunto Nikulankuja 4:n purkamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista purkamishakemukseen. 

Lue koko lausunto

 

Lausunto Onnelantie 10:n uudisrakennussuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista rakennussuunnitelmaan. 

Lue koko lausunto

 

28.8.2015

Lausunto Vanamontie 7:n laajennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttettavaa Vanamontie 7:n laajennussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

18.8.2015

Lausunto Hämeenlinnantie 20:n jätekatossuunnitelmasta

Museo esittää joitakin mitoitusta, massoittelua ja väritystä koskevia muutoksia Hämeenlinnantie 20:n jätekatossuunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

13.8.2015

Lausunto Alatori-suunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Alatorin pergolasuunnitelmaan.

Lue koko lausunto


10.8.2015

Lausunto Mustamäenkatu 62:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museo katsoo Mustamäenkatu 26:n katto-, julkisivumateriaali- ja aukotusmuutoksien vähentävän Launeen pientaloalueen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Rahkakatu 28:n laajennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Rahkakatu 28:n laajennussuunnitelmaan.

Lue koko lausunto


7.8.2015

Lausunto Leantie 14:n autotallisuunnitelmasta

Museo katsoo, että esitetty autotallirakennus ei sovellu kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Kerintien lounaispuolen ja Leantien koillispuolen pientaloalueelle.

Lue koko lausunto


6.8.2015

Lausunto Mestarinkatu 20:n muutossuunnitelmasta

Museo katsoo, että Mestarinkatu 20:n hallirakennukseen esitetty materiaalivaihdos köyhdyttää Sopenkorven teollisuusalueen kulttuurihistoriallista arvoa

Lue koko lausunto

 

Lausunto Tilhenkatu 3:n katossuunnitelmasta

Museo katsoo, että Tilhenkatu 3:n katossuunnitelma heikentää Patomäen pientaloalueen kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia ja kaupunkikuva-arvoja.

Lue koko lausunto


5.8.2015

Lausunto Kittelänkatu 19:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Kittelänkatu 19:n talousrakennussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto


3.8.2015

Lausunto Pajukatu 19:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Pajukatu 19:n talousrakennussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Tanssimäenkatu 2:n terassisuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Tanssimäenkatu 2:n terassisuunnitelmasta.

Lue koko lausunto


9.7.2015

Lausunto Suomen moottoripyörämuseon opastekyltistä

Suomen moottoripyörämuseo on hakenut lupaa opastaulujen sijoittamiseksi kahteen paikkaan valtatie 24:n varrella. Lahden museot / Päijät-Hämeen maakuntamuseo puoltaa moottoripyörämuseon opastauluhakemusta.

Lue koko lausunto

 

1.7.2015

Lausunto Okeroistentie 58:n korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Okeroistentie 58:n korjaussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto


26.6.2015

Lausunto Mukkulan matkailualueen asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo esittää Mukkulan asemakaavamuutokseen ehdotettua täsmällisempiä kartanopuistoa ja puiston keskiakselin edessä olevaa vesialuetta koskevia suojelumääräyksiä.

Lue koko lausunto


25.6.2015

Lausunto Peltotie 7:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Peltotie 7:n talousrakennussuunnitelmaan.

Lue koko lausunto


18.6.2015

Lausunto Kymintie 16:n uudisrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Kymintie 16:n uudissuunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

16.6.2015

Lausunto Mäntsäläntie 7:n uudisrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Mäntsäläntie 7:n uudisrakennussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Onnelantie 13:n pihamuutossuunnitelmasta

Museo katsoo, että Onnelantie 13:n pihasuunnitelma ei ole sopusoinnussa Paavolan puutaloalueen puutarhakaupunkiluonteen kanssa.

Lue koko lausunto

 

15.6.2015

Lausunto Jokitie 26:n korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Jokitie 26:n korjaussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto


5.6.2015

Lausunto Riihitie 1:n uudis-, muutos- ja pihasuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa Riihitie 1:n uudis-, muutos- ja pihasuunnitelmista.

Lue koko lausunto


4.6.2015

Lausunto Tapanilankatu 33:n uudisrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Tapanilankatu 33:n uudisrakennussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto


2.6.2015

Lausunto Harjantekijänkatu 13:n talousrakennussuunnitelmasta

Museo puoltaa Harjantekijänkatu 13:n talousrakennussuunnitelmaa pienin muutoksin

Lue koko lausunto


29.5.2015

Lausunto Mäntsäläntie 23:n talousrakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Mäntsäläntie 23:n talousrakennussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto


28.5.2015

Lausunto Metsäpellontie 51–55:n korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Metsäpellontie 51–55:n korjaussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto


26.5.2015

Lausunto Yläportinkatu 7:n rakennussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Yläportinkatu 7:n rakennussuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

25.5.2015

Lausunto Rintalantie 5:n purkamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Rintalantie 5:tä koskevaan purkamislupahakemukseen.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Starckjohannin alueen asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo esittää Starckjohannin entisen pääkonttorin suojelumääräyksen täsmentämistä sekä mahdollisesti myös keskeisten sisätilojen suojelua.

Lue koko lausunto


5.5.2015

Lausunto Salpausselän kirkon pihamuutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa Salpausselän kirkon pihamuutossuunnitelmiin.

Lue koko lausunto


22.4.2015

Lausunto Äestäjänkatu 26:n muutossuunnitelmasta

Lue koko lausunto


9.4.2015

Lausunto Mäntykatu 18:n autotalli-autokatossuunnitelmasta

Autokatossuunnitelma ei täytä Pyhättömän alueen kulttuurihistoriallisten arvojen asettamia vaatimuksia. Museo ei puolla suunnitelmaa.

Lue koko lausunto


7.4.2015

Lausunto Saarenkatu 9:n autotallisuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Saarenkatu 9:n autotallisuunnitelmaan.

Lue koko lausunto


27.3.2015

Lausunto Lahden Steiner-päiväkodin rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta

Museo pitää Tapanilan tilan entisen päärakennusta, nykyistä Steiner-päiväkotia kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana.

Lue koko lausunto


26.3.2015

Lausunto Matkakeskuksen länsiosan asemakaavan muutosluonnoksesta

Museo esittää matkakeskusta ja sen lähiympäristöä koskevaan asemakaavaan eräitä muutoksia, jotka koskevat muun muassa suojelumerkintöjä ja asema-aukion jäsentelyä.

Lue koko lausunto


19.3.2015

Lausunto Kasakkamäentie 8–10:n julkisivukorjaussuunnitelmasta

Museo ei puolla Kasakkamäentie 8-10:een esitettyjä parvekelasituksia. Muilta osin suunnitelmiin ei ole huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Onnelantien rukoushuoneen puunkaatotoimenpiteestä

Museo puoltaa puunkaatosuunnitelmaa edellyttäen, että kaadettujen tilalle istutetaan vastaavat puut.

Lue koko lausunto


9.3.2015

Lausunto Hippiäisenkatu 5:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Hippiäisenkatu 5:n julkisivumuutossuunnitelmaan.

Lue koko lausunto


6.3.2015

Lausunto Mustankalliontie 25:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museo pitää alkuperäisten materiaalien ja arkkitehtuuriperiaatteiden säilyttämistä olennaisena Mustankalliontie 25:n korjaussuunnitelmia laadittaessa.

Lue koko lausunto


Lausunto Mustankalliontie 27:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museo pitää alkuperäisten materiaalien ja arkkitehtuuriperiaatteiden säilyttämistä olennaisena Mustankalliontie 27:n korjaussuunnitelmia laadittaessa.

Lue koko lausunto


26.2.2015

Lausunto Harjunalustankatu 30:n uudisrakennussuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista Harjunalustankatu 30:n uudisrakennussuunnitelmista.

Lue koko lausunto


19.2.2015

Lausunto Vihdinhaara 3b:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa Vihdinhaara 3b:n lisärakennusoikeudesta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Suorankulmankatu 10:n julkisivumuutossuunnitelmista

Suorankulmankatu 10:n koon ja ikkunajaon on oltava sopusoinnussa rakennuksen mittasuhteiden ja muiden ikkunoiden kanssa.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Pähkinäkuja 6:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museolla ei huomautettavaa Pähkinäkuja 6:n julkisivumuutoksista.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Saarenkatu 9:n talousrakennussuunnitelmasta

Saarenkatu 9:n talousrakennussuunnitelmaa tulee kehittää ilmeeltään perinteiseksi ulkorakennukseksi.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Pyöräkatu 6:n uudisrakennussuunnitelmasta

Anttilanmäen rakennustapaohjeessa opastetaan perinteisen pihan, rakennuksen kokonaishahmon, julkisivuverhousten, aukotusten ja värityksen suunnittelua. Museo esittää näiden ohjeiden noudattamista Pyöräkatu 6:n jatkotyöstämisessä.

Lue koko lausunto


17.2.2015

Lausunto Rauhalan huvilan julkisivumuutossuunnitelmista

Museo ei puolla Rauhalan huvilaan esitettyä ovimallia eikä –väriä.

Lue koko lausunto


16.2.2015

Lausunto entisen Mallasjuoman panimon muutossuunnitelmista

Museo puoltaa Mallasjuoman korjaussuunnitelmaa eräitä vähäisiä detaljeja lukuun ottamatta.

Lue koko lausunto


Lausunto Harjukatu 6:n muutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa Harjukatu 6:n korjaussuunnitelmista.

Lue koko lausunto


9.2.2015

Lausunto Pelastusarmeijan talon muutossuunnitelmista

Museo esittää Pelastusarmeijan talon suunnitelmiin esitettyä yksinkertaisempaa sisääntulorakennelmaa.

Lue koko lausunto


Lausunto Salpausselän kirkon ja kirkkopihan muutossuunnitelmista

Museo ei puolla Salpausselän kirkon pihamuurin purkamista eikä kerhotilan massiivista katosratkaisua.

Lue koko lausunto


5.2.2015

Lausunto Eteläinen Liipolankatu 10:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista Eteläinen Liipolankatu 10:n julkisivumuutossuunnitelmista.

Lue koko lausunto


29.1.2015

Lausunto Kyösti Kallion Katu 3 / Jalkarannantie 4:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää asemakaavamuutoksessa esitettyä rakennusmassaa mittasuhteiltaan hyvin ongelmallisena valtakunnallisen arvoalueen ja suojelurakennusten vieressä. Museo ei puolla kaavamuutosta.

Lue koko lausunto


Lausunto Lahden yleiskaavaluonnoksesta 2014

Museo esittää yleiskaavakarttaan aikaisempaa yleiskaavaa konkreettisempia ja / tai tiukempia määräyksiä, jotka kiinnittävät kulttuuriympäristöarvot ja –kuvaukset sekä juridisesti sitovan kaavakartan yhteen.

Lue koko lausunto


21.1.2015

Lausunto Herrasmanninkatu 2:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomautettavaa Herrasmanninkatu 2:n julkisivumuutossuunnitelmista.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Saimaankatu 29:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Saimaankatu 29:n asemakaavamuutosluonnokseen.

Lue koko lausunto

 

Lausunnot 2014


18.12.2014

Lausunto Sorvarinkatu 5:n uudisrakennussuunnitelmasta

Lahden kaupunginmuseo esittää arkkitehti Ilkka Ridanpään 29.10.2014 päiväämästä Sorvarinkatu 5:n uudisrakennussuunnitelmasta pyydettynä lausuntonaan, ettei museolla ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Wolter Ramsayn kadun paikoitusaluesuunnitelmasta

Lahden kaupunginmuseo esittää arkkitehti Ilkka Ridanpään 9.12.2014 päiväämästä Wolter Ramsayn kadun paikoitusaluesuunnitelmasta pyydettynä lausuntonaan, ettei museolla ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


10.12.2014

Lausunto Mustankalliontie 8:n päivitetystä julkisivumuutossuunnitelmasta

Lahden kaupunginmuseo esittää arkkitehti Erkki Vuopalan 8.12.2014 päiväämästä Mustankalliontie 8:n päivitetystä julkisivumuutossuunnitelmasta pyydettynä lausuntonaan, ettei museolla ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


5.12.2014

Lausunto Rautatienkatu 18:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää ns. Rajasen tontin kulttuurihistoriallisia, kaupunkikuvallisia ja arkkitehtuurihistoriallisia arvoja valtakunnallisestikin mitaten poikkeuksellisen merkittävinä. Ainoa mahdollinen tapa turvata nämä arvot on säilyttää tontin rakennuskokonaisuus.

Lue koko lausunto


3.12.2014

Lausunto Oksakatu 17:n (Kiveriön alakoulu) purkamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Kiveriön alakoulun eli Oksakatu 17:n purkamislupahakemukseen.

Lue koko lausunto


25.11.2014

Lausunto asunto-osakeyhtiö Sopenpuiston (Kirveskatu 10) julkisivumuutossuunnitelmista

Museo esittää Asunto-osakeyhtiö Sopenpuiston julkisivumuutossuunnitelmiin muutoksia lähinnä yksityiskohtien ja materiaalivalintojen osalta.

Lue koko lausunto


21.11.2014

Lausunto Urheilukeskuksen puistomuuntamosuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista urheilukeskuksen muuntamosuunnitelmaan.

Lue koko lausunto


14.11.2014

Lausunto Kariston Leikolanlaakson asemakaavaluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Kariston Leikolanlaakson asemakaavaluonnoksesta.

Lue koko lausunto


7.11.2014

Lausunto Aleksanterinkatu 5:n asemakaavamuutosehdotuksesta

Museo esittää Aleksanterinkatu 5:n asemakaavaa työstettäväksi siten, että ympäristö tulee otetuksi huomioon esitettyä paremmin ja tarkemmin.

Lue koko lausunto


21.10.2014

Lausunto Kujalan työpaikka-alueen asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää myönteisenä Kujalan entisen maatalousoppilaitoksen rakennusten ja ympäristön säilymiskysymysten ratkaisua asemakaavoituksen keinoin, mutta toteaa esitetyn kaavavaihtoehdon oleva ristiriidassa yleiskaavan kanssa.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Uudenmaan ely-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2015–2018

Museolla ei ole yleisellä tasolla huomautettavaa esitykseen. Museo ottaa kantaa yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin.

Lue koko lausunto


20.10.2014

Lausunto Annankatu 1:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Annankatu 1:n julkisivumuutossuunnitelmiin.

Lue koko lausunto


17.10.2014

Lausunto Umpikuja 1:n pää- ja talousrakennuksen sekä pihan muutossuunnitelmista

Museo puoltaa Umpikuja 1:n pää- ja talousrakennuksen sekä pihan muutossuunnitelmia eräin poikkeuksin.

Lue koko lausunto


Lausunto Vesijärvenkatu 74:n purkamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista Vesijärvenkatu 74:n purkamislupahakemukseen.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Väinönkatu 9:n kattomateriaalista

Museo puoltaa hakijan esitystä Väinönkatu 9:n katemateriaaliksi.

Lue koko lausunto

 

13.10.2014

Lausunto Myllytie 21:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Myllytie 21:n julkisivumuutossuunnitelmasta.

Lue koko lausunto


Lausunto Helsingin tunnustuksellisen luterilaisen seurakunnan Lahden kirkon ja pappilan (Rajakatu 7) purkamislupahakemuksesta

Museo ei puolla kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan Rajakatu 7:ssä sijaitsevan kirkon ja pappilan purkamista vaan katsoo, että kokonaisuuden säilyminen on tutkittava asemakaavoituksella.

Lue koko lausunto


8.10.2014

Lausunto Karjalankatu 9:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää Karjalankatu 9:ään, valtakunnallisesti arvokkaalle alueelle laadittavan asemakaavamuutoksen kaavamääräyksiä tulkinnanvaraisina ja esittää niitä täsmennettäviksi. Museo ehdottaa määräyksiä myös piha-alueelle.

Lue koko lausunto


6.10.2014

Lausunto Mäntsäläntie 7:n purkamislupahakemuksesta

Museolla ei ole huomauttamista Mäntsäläntie 7:ä koskevaan purkamislupahakemukseen.

Lue koko lausunto


30.9.2014

Lausunto Sopenkorvenkadun telelaitekeskitinsuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Sopenkorvenkadun telelaitekeskitinsuunnitelmaan

Lue koko lausunto


18.9.2014

Lausunto Vihtorinkatu 16:n pihasuunnitelmasta

Museo pitää Vihtorinkatu 16:een esitettyjä pihasuunnitelmia Pyhättömän alueelle vieraina. Museo ei puolla suunnitelmia

Lue koko lausunto


9.9.2014

Lausunto Suorankulmankatu 59:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museo ei puolla Suorankulmankatu 59:n julkisivumuutossuunnitelmia. Uusien ikkunoiden rakentaminen autotallisiipeen alentaa rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Lue koko lausunto


8.9.2014

Lausunto asunto-osakeyhtiö Mestari-Mikon (Viipurintie 5) autopaikoitusjärjestelyistä

Museo ei puolla Asunto-osakeyhtiö Mestari-Mikon (Viipurintie 5) esitystä alueen yhteisen virkistysalueen osoittamista osittain paikoitukselle.

Lue koko lausunto


5.9.2014

Lausunto Nikkarinkatu 63:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museo ei puolla Nikkarinkatu 63:n julkisivumuutossuunnitelmaa perusteenaan se, että ehdotetut muutokset ovat ristiriidassa alkuperäisarkkitehtuurin kanssa.

Lue koko lausunto


3.9.2014

Lausunto entisen tekstiilitehdasrakennuksen ja entisen maamieskoulun rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista

Museo pitää entisen Ahtialan paloaseman ja maamieskoulun rakennuksia kulttuurihistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaina, mikä tulee ottaa huomioon meneillään olevassa kaavoitustyössä.

Lue koko lausunto


Lausunto Yläkatu 17:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museo ei puolla Yläkatu 17:n julkisivuvärityssuunnitelmaa, joka ei noudata rakennuksen syntyajankohdan väritysperiaatteita.

Lue koko lausunto


1.9.2014

Lausunto Karirannankuja 13:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo puoltaa Karirannankuja 13:n asemakaavamuutosta eräin pienin edellytyksin.

Lue koko lausunto


28.8.2014

Lausunto Kannaksenkatu 32:n julkisivusuunitelmista

Suunnitelma vastaa Paavolan valtakunnallisesti merkittävän alueen arvopiirteitä. Tarkempi värinmääritys tehdään katselmuksessa paikan päällä.

Lue koko lausunto


22.8.2014

Lausunto Pyöräkatu 5:n muutossuunitelmista

Museo ei puolla valtakunnallisesti arvokkaalle alueelle Anttilanmäen Pyöräkatu 5:een esitettyjä julkisivumuutoksia.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Herrasmannin uimarannan ja lähivirkistysalueen asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää kaikkia Herrasmannin uimarannan ja lähivirkistysalueen asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksessa esitettyjä vaihtoehtoja kulttuuriympäristöarvojen näkökulmasta perusteltuina ja hyväksyttävinä.

Lue koko lausunto

 

21.8.2014

Lausunto Etelä-Renkomäen ja Etelä-Ämmälän kaavarunkoluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Etelä-Renkomäen ja Etelä-Ämmälän kaavarunkoluonnokseen.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 20.8.2014)


19.8.2014

Lausunto Tupalan puusepänmökin purkuhakemuksesta

Museo pitää Tupalan pihapiirissä sijaitsevia puusepän mökkiä ja talousrakennusta kulttuurihistoriallisesti ja taajamakuvallisesti arvokkaina eikä puolla niiden purkamista.

Lue koko lausunto


13.8.2014

Lausunto Jokimaan ravikeskuksen asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksesta

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia 11.8.2014)


12.8.2014

Lausunto Kiveriönkatu 9:n julkisivukorjaussuunnitelmasta

Museo puoltaa Kiveriönkatu 9:n julkisivukorjaussuunnitelmaa eräitä yksityiskohtia lukuun ottamatta.

Lue koko lausunto


11.8.2014

Lausunto Mukkulan kartanon päärakennuksen invaluiskasuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Mukkulan kartanon päärakennuksen invaluiskasuunnitelmaan.

Lue koko lausunto


6.8.2014

Lausunto Kiveriön koulun alueen asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää välttämättömänä, että kaavassa purettavaksi esitetystä, kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta koulurakennuksesta laaditaan puolueeton kuntoselvitys.

Lue koko lausunto


5.8.2014

Lausunto Aleksanterinkatu 5:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo pitää puolueettoman kuntoselvityksen laatimista entisestä pankkirakennuksesta välttämättömänä. Museo pitää lisäksi uudisrakentamiselle osoitettua rakennusoikeutta ylimitoitettuna.

Lue koko lausunto


26.6.2014

Lausunto Heikinkatu 10:n ulkorakennussuunnitelmasta

Museo puoltaa määräaikaista viiden vuoden rakennuslupaa Heikinkatu 10:n ulkorakennukselle.

Lue koko lausunto

 

18.6.2014

Lausunto Onnelantie 17:n pihasuunnitelmasta

Museo ei puolla suunnitelmia. Uusissa suunnitelmissa tulee esittää kasvilajit.

Lue koko lausunto


17.6.2014

Lausunto Yläportinkatu 1:n rakennussuunitelmista

Museo puoltaa Yläportinkatu 1:n uudisrakennussuunnitelmaa eräin pienin varauksin.

Lue koko lausunto


16.6.2014

Lausunto Mukkulan kartanon tiilimestarin talon ikkunasuunnitelmista

Museo ei puolla Mukkulan kartanon suojellun Tiilimestarin talon ikkunoiden uusimista.

Lue koko lausunto


11.6.2014

Lausunto Päivänsäteenkatu 1:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Päivänsäteenkatu 1:n asemakaavamuutosluonnoksesta.

Lue koko lausunto


Lausunto Mustankalliontie 26:n laajennussuunnitelmasta

Museo puoltaa Mustankalliontie 26:n laajennussuunnitelmaa vähäisin varauksin.

Lue koko lausunto


Lausunto Mallasjuoman entisiä tehdasrakennuksia koskevasta poikkeamislupahakemuksesta 2

Museolla ei ole huomauttamista Mallasjuoman entistä keittämöä koskevaan poikkeamislupahakemukseen.

Lue koko lausunto


4.6.2014

Lausunto Timonkatu 5:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Timonkatu 5:n asemakaavamuutosluonnokseen.

Lue koko lausunto


2.6.2014

Lausunto Kivakatu 2:n/Korkeakatu 2:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Kivakatu 2:n / Korkeakatu 2:n asemakaavamuutosluonnokseen.

Lue koko lausunto


28.5.2014

Lausunto Luhdan korttelin asemakaavan suojelumääräystä ja käyttötarkoitusmääräystä koskevasta poikkeamislupahakemuksesta

Museo ei puolla poikkeamislupahakemusta, jossa esitetään Vesijärvenkatu 15:n pihasiiven purkamista.

Lue koko lausunto


27.5.2014

Lausunto Tarolankatu 47:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomautettavaa Tarolankatu 47:n asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lue koko lausunto


26.5.2014

Lausunto Lahden varikon saunarakennusta koskevasta poikkeamislupahakemuksesta

Museo ei puolla poikkeamislupahakemusta, jolla Lahden varikon sauna muutettaisiin asuinrakennukseksi.

Lue koko lausunto


23.5.2014

Lausunto Lahden urheilukeskuksen pääkatsomon korjaussuunnitelmasta

Museo puoltaa urheilukeskuksen pääkatsomon korjaussuunnitelmia.

Lue koko lausunto

 

21.5.2014

Lausunto Pihtikatu 3:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museo pitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltujen lähiöiden alkuperäispiirteiden säilyttämistä tärkeänä, eikä puolla Liipolan Pihtikatu 3:n parvekelasituksia ja betonisten parvekekaiteiden muuttamista levyrakenteisiksi.

Lue koko lausunto


18.5.2014

Lausunto Mustankalliontie 58:n, 60:n ja 62:n julkisivukorjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Mustankalliontie 58:n, 60:n ja 62:n julkisivukorjaussuunnitelmiin.

Lue koko lausunto


14.5.2014

Lausunto Mallasjuoman entisiä tehdasrakennuksia koskevasta poikkeamislupahakemuksesta

Museo ei puolla purkamista, vaan esittää että hakija tutkii mahdollisuudet ottaa rakennus johonkin muuhun käyttöön kuin asumiseen. Rakennus tulee suojata siihen asti, kunnes sen korjaamiseen ryhdytään.

Lue koko lausunto


13.5.2014

Lausunto Metsäpellontie 11:n autotallisuunnitelmasta

Museo puoltaa Metsäpellontie 11:n autotallisuunnitelmaa, mutta esittää kippioven vaihdettavaksi perinteiseen kaksilehtiseen autotallinoveen.

Lue koko lausunto

 

5.5.2014

Lausunto Vesijärvenkatu 74:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museolla ei ole huomauttamista Vesijärvenkatu 74:n asemakaavamuutoksen perusteisiin. Museo esittää kuitenkin uudisrakennusten madaltamista.

Lue koko lausunto


28.4.2014

Lausunto Lahden kauppatorin pintatasauksesta

Museo ei puolla kauppatorin vedenpoisto- ja tasaussuunnitelmaa, vaan esittää valtakunnallisesti arvokkaan kauppatorin tasausta toteutettavaksi vanhan mallin mukaisesti.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Jaakonkatu 7:n asemakaavamuutosluonnoksesta

Museo puoltaa Jaakonkatu 7:n asemakaavamuutosluonnosta.

Lue koko lausunto

 

25.4.2014

Lausunto Kymintie 16:n julkisivumuutossuunitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Kymintie 16:n julkisivumuutossuunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Myllysaaren saunasuunnitelmasta

Museo puoltaa Myllysaaren saunan rakennussuunnitelmia lukuun ottamatta korkeita aitarakennelmia, jotka eivät ole arvoympäristön vaatimusten mukaiset.

Lue koko lausunto

 

24.4.2014

Lausunto Sorvarinkatu 9:n kerrostalosuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Sorvarinkatu 9:n kerrostalosuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Sorvarinkadun kerrostaloalueen jätekatossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Sorvarinkadun kerrostaloalueen jätekatossuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Sorvarinkadun kerrostaloalueen pihajärjestelysuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Sorvarinkadun kerrostaloalueen pihajärjestelysuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

Lausunto Sylvia-kodin julkisivumuutossuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Sylvia-kodin julkisivumuutoksista.

Lue koko lausunto

 

23.4.2014

Lausunto Lahden toriparkin suunnitelmista

Museo puoltaa toriparkkiin liittyvien porrashuoneiden ja torin pintaratkaisujen suunnitelmia. Museo ei puolla Alatorin ajoluiskasuunnitelmia.

Lue koko lausunto


16.4.2014

Lausunto Möysän pelastusaseman alueen asemakaavamuutos-luonnoksesta

Museo puoltaa Möysän pelastuslaitoksen alueen asemakaavamuutosluonnosta ja tarkentaa kaavamerkintöjä ja määräyksiä korttelisuunnittelukilpailun ratkettua.

Lue koko lausunto


1.4.2014

Lausunto Pajukatu 17B:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Museo ei pidä Pajukatu 17B:n julkisivumuutossuunnitelmia arvoalueen alkuperäisarkkitehtuuriin sopivina.

Lue koko lausunto


25.3.2014

Lausunto Riihitie 1:n talousrakennuksen poikkeamishakemuksesta

Museo ei puolla valtakunnallisesti arvokkaalla Anttilanmäen pientaloalueella sijaitsevan suojellun talousrakennuksen purkamista.

Lue koko lausunto

 

11.3.2014

Lausunto Myllysaaren saunarakennusta koskevasta poikkeamislupahakemuksesta

Museo pitää tärkeänä Myllysaaren vanhan saunan säilyttämistä. Mikäli sauna päädytään kuitenkin purkamaan, museo puoltaa rakennusalan muutosta ja esitettyä rakennusoikeuden kasvattamista.

Lue koko lausunto


7.3.2014

Lausunto Kirveskatu 4:n julkisivukorjaussuunnitelmista

Museo esittää Kirveskatu 4:n julkisivukorjauksiin entistäviä ja säilyttäviä ratkaisuja.

Lue koko lausunto


26.2.2014

Lausunto Tanssimäenkatu 10:n julkisivukorjaussuunnitelmasta

Museo edellyttää, että Lahden yleiskaavan ja maakuntakaavan arvoluetteloihin sisältyvän Mukkulan asuinalueen korjaustoimenpiteet noudattavat alueen alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita ja 1960-luvulle tyypillisiä rakenneratkaisuja.

Lue koko lausunto


20.2.2014

Lausunto Kyllikintie 3:n autotallisuunnitelmasta

Museolla ei ole huomautettavaa Kyllikintie 3:n autotallisuunnitelmasta.

Lue koko lausunto

 

11.2.2014

Lausunto Harjukatu 6:n korjaussuunnitelmasta

Museo esittää valtakunnallisesti arvokkaalle Harjukadun länsipään alueelle laadittuihin pientalon korjaussuunnitelmiin muutoksia, jotka vahvistaisivat alueen kulttuuriarvoja.

Lue koko lausunto


10.2.2014

Lausunto Vihdinkatu 8-10 uudisrakennussuunnitelmista

Museo esittää valtakunnallisesti arvokkaaseen Anttilanmäen pientaloalueeseen rajautuville omakotitonteille Anttilanmäelle luonteenomaista luonnonmukaista vihreyttä.

Lue koko lausunto


5.2.2014

Lausunto Mukkulan kartanon tiilimestarin talon ja porttirakennusten korjaussuunnitelmasta

Museo esittää maakunnallisesti arvokkaaseen Mukkulan kartanoympäristöön sisältyvien rakennusten korjausrakennussuunnitelmiin eräitä kulttuurihistoriallista arvoa vahvistavia muutoksia.

Lue koko lausunto

 

24.1.2014

Lausunto maantietä 167 välillä Renkomäen eritasoliittymä-Apilakatu Lahdessa koskevasta tiesuunnitelmasta

Museo edellyttää esitettyä tarkempia tiesuunnitelmia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden osuudelta maantie 167 -suunnitelmassa.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (arkeologia 18.10.2013)

 

21.1.2014

Lausunto Metsäkankaan uuden liittymän ja Fazerin alueen asemakaavamuutoksesta

Museo pitää tärkeänä turvata Lahden maamerkkeihin kuuluvan Fazerin teollisuusarkkitehtuurin ja alueen maiseman ominaispiirteet asemakaavamuutoksen yhteydessä

Lue koko lausunto


20.1.2014

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Kulmalan julkisivumuutossuunnitelmista

Museon näkemyksen mukaan maakunnallisella Aleksanterinkadun ja Lahden yleiskaavan keskustan arvoalueella sijaitseva Asunto-osakeyhtiö Kulmala tulee korjata alkuperäisarkkitehtuuria kunnioittaen.

Lue koko lausunto

 

10.1.2014

Lausunto Rahkakatu 44:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museo ei puolla Launeen maakunnallisesti arvokkaalle pientaloalueelle suunniteltua profiilipeltikattoa.

Lue koko lausunto


Lausunto Rahkakatu 12:n talousrakennuksen laajennussuunnitelmista

Museo ei pidä Rahkakatu 12:n talousrakennusta kaupunkikuvallisesti eikä rakennustaiteellisesti Launeen maakunnallisesti arvokkaa pientaloalueen mittoja täyttävänä.

Lue koko lausunto


Lausunnot 2013

LAHTI


19.12.2013

Lausunto Soramäenkatu 4:n julkisivukorjaussuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista Soramäenkatu 4:n julkisivukorjaussuunnitelmiin.

Lue koko lausunto


13.12.2013

Lausunto Kymintie 17:n korjaussuunnitelmasta

Museolla ei ole huomauttamista Kymintie 17:n korjaussuunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

29.11.2013

Lausunto Pyörakatu 4:n korjatuista uudisrakennus- ja aitasuunnitelmista

Pyöräkatu 4:npientalosuunnitelmia voidaan puutteistaan huolimatta pitää toteuttamiskelpoisina.

Lue koko lausunto


29.11.2013

Lausunto Mukkulan rantasaunan peruskorjaussuunnitelmasta

Mukkulan rantasaunan korjaussuunnitelmasta käydyt neuvottelut ovat tuottaneet hyvän lopputuloksen.

Lue koko lausunto


20.11.2013

Lausunto asevelikatu 15:n kuisti- ja pihasuunnitelmista

Museo pitää Asevelikatu 15:n kuistisuunnitelmaa liian kookkaana rakennukseen nähden. Museo esittää muutoksia myös pihasuunnitelmaan.

Lue koko lausunto

 

18.11.2013

Lausunto Ståhlberginkatu 2:n ikkunakorjauksesta

Museo puoltaa rakennussuojelun kokonaishallinnan kannalta Ståhlberginkatu 2:n ikkunoiden uusimista. Yhteistilojen ikkunat tulee kuitenkin korjata asianmukaisesti.

Lue koko lausunto


12.11.2013

Lausunto Lahden Yhteiskoulun sisäänkäyntisuunnitelmasta

Lahden kaupunginmuseo esittää ARK Studio Oy:n 24.9.2013 päiväämästä muutetusta Lahden yhteiskoulun sisäänkäyntisuunnitelmasta pyydettynä lausuntonaan, ettei museolla ole asiaan huomautettavaa.

Lue koko lausunto

 

11.11.2013

Lausunto Pyöräkatu 4:n uudisrakennus- ja aitasuunnitelmista

Museo pitää valtakunnallisesti arvokkaan Anttilanmäen pientaloalueen viereen suunniteltua pientaloa rakentamistapaohjeiden ja asemakaavan vastaisena. Museo ei puolla suunnitelmaa.

Lue koko lausunto

 

7.11.2013

Lausunto Ohkolan kierrätysterminaalin ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Museo katsoo, että Ohkolan kierrätyskeskuksen vaikutukset maakunnallisesti arvokkaaseen Ohkolan kylään on selvitetty asianmukaisesti. Ympäristövaikutusten arviointiaineistoon on kuitenkin syytä lisätä Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöselvitys, johon Ohkolan kylän arvostatus perustuu.

Lue koko lausunto


6.11.2013

Lausunto Laiturikatu 2:n ja katualueiden asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta

Museo pitää Laiturikatu 2:n ja ympäröivien katualueiden asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnosta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen vaatimukset täyttävänä.

Lue koko lausunto


5.11.2013

Lausunto Kalliomaankatu 18:n piharakennuksen laajennus- ja tonttiaitasuunnitelma

Museo katsoo, että Kalliomaankatu 18:n piharakennuksen laajennussuunnitelma aitasuunnitelma eivät täytä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Pyhättömän alueen edellyttämää tasoa.

Lue koko lausunto

 

5.11.2013

Lausunto Harjukatu 11:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Lahden kaupunginmuseo esittää rakennusarkkitehti Irmeli Kujalan 18.10.2013 päiväämästä Harjukatu 11:n julkisivumuutossuunnitelmasta pyydettynä lausuntonaan, ettei museolla ole huomautettavaa asiasta.

Lue koko lausunto


5.11.2013

Lausunto Mustankalliontie 8:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Mustankalliontie 8:n kattoikkunoista käytyjen neuvottelujen tuloksena suunnitelma täyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Pyhättömän alueen edellyttämän tason.

Lue koko lausunto


29.10.2013

Lausunto Vesitorninkatu 19:n julkisivuvärityssuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista Vesitorninkatu 19:n muutettuihin julkisivuvärityssuunnitelmiin.

Lue koko lausunto

 

25.10.2013

Lausunto Lahden konserttitalon korttelin asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Museo puoltaa neuvottelujen jälkeen konserttitalon laajentamista asemakaavaluonnoksen mahdollistamalla tavalla.


Lue koko lausunto

 

18.10.2013

Lausunto maantie 167, Lahden eteläisen sisääntulotien tiesuunnitelmasta

Lue koko lausunto

 

16.10.2013

Lausunto Kiinteistöosakeyhtiö Lahden Torikulman invaluiskasuunnitelmasta

Pitkien esteettömyyttä ja kulttuurihistoriallisia arvoja yhteen sovittaneiden neuvottelujen jälkeen museo puoltaa Torinkulman invaluiskasuunnitelmaa. 

Lue koko lausunto

 

15.10.2013

Lausunto Rekolankatu 13:n muutossuunnitelmista

Museolla ei ole huomauttamista Rekolankatu 13:n muutossuunnitelmiin.

Lue koko lausunto


15.10.2013

Lausunto Yläportinkatu 7:n purkamislupahakemuksesta

Yläportinkatu 7 on osa Kullankukkulan pientä puutaloaluetta. Alueella on suojelukaava. Yläportinkatu 7 on korjaustöissä osittain luvattomasti purettu, ja sille haetaan purkulupaa. Museo ei puolla purkuluvan myöntämistä.

Lue koko lausunto


14.10.2013

Tiesuunnitelma Maantien 14037 (Nostavantie)  parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt14037 Koskimyllyntie-Lintulantie, Hollola ja Lahti

Lue koko lausunto (arkeologia 14.10.)

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri 27.11.)

 

8.10.2013

Lausunto Renkomäen maa-ainesalueen kehittämisestä

Lue koko lausunto

 

4.10.2013

Lausunto Tapanilankatu 28:n poikkeamishakemuksesta

Museo pitää valtakunnallisesti arvokkaan Tapanilan pientaloalueen ominaispiirteenä säännöllistä, tiukkaa asemakaavaa ja valmistalojen yhtenäisyyttä. Tästä syystä poikkeamislupaa hakevan omakotitalohankkeen on ennen luvan saamista toimitettava korkeusasematarkastelu, josta voidaan tutkia uudisrakennuksen sijoittamista vanhaan taloriviin.

Lue koko lausunto


30.9.2013

Lausunto Etelä-Lahden päiväkodin asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta

Museo ei puolla asemakaavaluonnoksessa esitettyjä Suomen vanhimpiin sukutiloihin lukeutuvan Kangasmäen kulttuurihistoriallisiin, arkkitehtonisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin kohdistuvia muutoksia.

Lue  koko lausunto

 

27.9.2013

Lausunto Mytäjäisten varikkoalueen talousrakennuksen purkamislupahakemuksesta

Valtakunnallisesti arvokkaalta Lahden varikon alueelta on esitetty purettavaksi tulipalossa osittain vaurioitunut, 1900-luvun alussa rakennettu navetta- ja huussirakennus. Museo pitää varikkoa historiallisena kokonaisuutena, jonka jokainen rakennus ja rakenne on arvokas. Museo ei puolla purkamislupahakemusta varsinkaan, kun alueen asemakaavoitus on kesken.

Lue koko lausunto


25.9.2013

Lausunto Ståhlberginkatu 2:n valaistussuunnitelmasta

Museo puoltaa Ståhlberginkatu 2:n valtakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön laadittua valaistussuunnitelmaa, joka perustuu kookkaan valaisinpylvään antamaan yleisvaloon ja sisäänkäyntien yhteyteen asennettuihin kohdevaloihin.

Lue koko lausunto


6.9.2013

Lausunto Sompakatu 5:n laajennussuunnitelmista

Museo katsoo, että Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin lukeutuvaan Kokkolan kaakkoisosaan Sompakadulle laadittu laajennussuunnitelma täyttää arvoalueen vaatimukset.

Lue koko lausunto


4.9.2013

Lausunto Liipolan seurakuntakeskuksen asuntorakennuksen purkamislupahakemuksesta

Museo pitää Liipolan seurakuntakeskuksen asuntorakennusta olennaisena osana keskuskokonaisuutta. Se on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti kiinteä osa rakennusryhmää ja merkittävä tekijä toiminnallisessa ympäristössään. Liipolan lähiö on maakunnallisesti arvokas ja sisältyy myös Lahden yleiskaavan arvokohdeluetteloon. Museo ei puolla asuinrakennuksen purkamista. 

Lue koko lausunto

 

28.8.2013

Lausunto Vapaudenkatu 14:n ja Rautatienkatu 28:n kulman asemakaavan päivitetystä muutosluonnoksesta

Lahtelaisten Pohjolan talona tuntemalle rakennukselle Rautatienkadun ja Vapaudenkadun luoteiskulmassa on laadittu asemakaavaluonnos, jossa ehdotetaan lisärakennusoikeutta sekä valopihan kattamista. Museo puoltaa lisärakennusoikeutta mutta edellyttää, että se suunnitellaan kaava-aineiston esittämää hahmotelmaa tasokkaammin. Valopihan kattamista museo ei puolla, koska se haluaa suojella Lahden jäljellä olevat niin alkuperäisinä kuin mahdollista.

Lue koko lausunto

 

28.8.2013

Lausunto Kannaksenkatu 19:n talousrakennussuunnitelmasta

Museo esittää valtakunnallisesti arvokkaaseen Puu-Paavolan alueeseen sisältyvän Kannaksenkatu 19:n talousrakennuksen värityssuunnitelmaa vielä kehitettäväksi siten, että julkisivuista tulee esitettyä kontrastisempia.

Lue koko lausunto


27.8.2013

Lausunto Kytölänmäen toisenvaiheen asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdostuksesta

 

Museo katsoo, että Kytölän toisen vaiheen asemakaavaehdotus ei riittävästi turvaa Lahden yleiskaavassa suojeltujen Uusitorpan tilakeskuksen ja Vuorenrinteentien kesämökkialueen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Lue koko lausunto

 

21.8.2013

Lausunto Karjalankatu 18:n päärakennuksen julkisivumuutossuunnitelmasta

Museo puoltaa Karjalankatu 18:n julkisivumuutossuunnitelmia.

Lue koko lausunto


21.8.2013

Lausunto Kymintie 23:n talousrakennuksen purkamisesta

Museolla ei ole muistuttamista Kymintie 23:n vanhan talousrakennuksen purkamisesta.

Lue koko lausunto


20.8.2013

Lausunto Ståhlberginkatu 2:n ikkuna- ja valaistussuunnitelmista

Museo pitää valtakunnallisesti arvokkaiden entisten ammattikoulukiinteistöjen vanhojen ikkunoiden vaalimista tärkeänä. Museo katsoo niin ikään, että koulun piha-alueen valaistuksessa ei tule käyttää nykyaikaisia pollari- ja puistovalaisintyyppejä.

Lue koko lausunto

 

20.8.2013

Lausunto asunto-osakeyhtiö Toivonmäen (Oikokatu 7) parvekelasitussuunnitelmasta

Museo pitää periaatteenaan olla puoltamatta parvekelasituksia rakennuksiin, joissa niitä ei ole alun perin voinut olla.

Lue koko lausunto

Lue koko lausunto (väritys 29.8.2013)


12.8.2013

Lausunto Kankaankatu 9:n asemakaavan muutosluonnoksesta

Museo ei katso Kankaankatu 9:n asemakaavamuutoksen vaarantavan viereisen Vasaroisenkadun – Kuhilaankadun rivitaloalueen kulttuurihistoria- tai arkkitehtuuriarvoja.

Lue koko lausunto

 

27.6.2013

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Liipolankallion julkisivuvärisuunnitelmasta

Museo pitää tärkeänä Lahden vanhimpien ja arvokkaimpien lähiöiden yhtenäisyyden ja alkuperäispiirteiden vaalimista. Maakunnallisesti merkittävän Liipolan korjaus- ja värityssuunnitelmien tulee pohjautua periaatteille, joita alueen ensimmäiset suunnittelijat noudattivat.

Lue koko lausunto

 

27.6.2013

Lausunto Hippiäisenkatu 5:n roskakatos- ja aittasuunnitelmista

Anttilanmäen valtakunnallisesti arvokkaalle pientaloalueelle suunniteltu roskakatos ja aita täyttävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen vaatimukset.

Lue koko lausunto


27.6.2013

Lausunto Annankatu 5:n talousrakennussuunnitelmasta

Annakatu 5:n talousrakennussuunnitelma täyttää oivallisesti valtakunnallisesti arvokkaan Anttilanmäen pientaloalueen vaatimukset.

Lue koko lausunto

 

27.6.2013

Lausunto Anttilankatu 9:n julkisivukorjaussuunnitelmista

Anttilankatu 9:ssä joudutaan tekemään mittavat julkisivukorjaukset vanhojen vaurioiden korjaamiseksi. Museo puoltaa suunnitelmaa.

Lue koko lausunto


26.6.2013

Lausunto Ståhlberginkatu 2:n julkisivumuutos- ja pihasuunnitelmista

Ammattikoulukompleksin eteläosaan ja sisäpihaan on suunnitteilla mittavat korjaustyöt. Neuvotteluin on kehitetty ratkaisut, joilla valtakunnallisesti arvokkaiden rakennuksien kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. 

Lue koko lausunto

 

26.6.2013

Lausunto Hollolankatu 10:n kattokorjaussuunnitelmasta

Hollolankatu 10:n uusi kattoväri on esitetty muutettavaksi ympäröivien rakennusten mukaiseksi. Museo puoltaa suunnitelmaa.

Lue koko lausunto

 

20.6.2013

Lausunto Päijänteenkatu 1:n korjaussuunnitelmasta

Kaupunkikuvaryhmässä käytyjen neuvottelujen jälkeen Päijänteenkatu 1:n julkisivukorjaussuunnitelmat noudattavat nyt rakennuksen alkuperäisilmettä.

Lue koko lausunto

20.6.2013

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Toivonmäen (Oikokatu 7) julkisivumuutossuunnitelmasta

Kaupunkikuvaryhmässä käytyjen neuvottelujen jälkeen Oikokatu 7:n julkisivukorjaussuunnitelmat noudattavat nyt rakennuksen alkuperäisilmettä lukuun ottamatta parvekekaiteiden materiaalia, jonka museo esittää säilyvän alkuperäisenä.

Lue koko lausunto 20.6.2013

Oikokatu 7 sisältyy Lahden yleiskaavan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden luetteloon. Museo ei puolla 1950-luvun rakennukseen sen suunnitteluajankohdalle vieraita julkisivumuutoksia.

Lue koko lausunto 18.6.2013

 

19.6.2013

Lausunto Sääskenkatu 9:n muutossuunnitelmasta

Museo edellytti kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Kärpäsenmäen pientaloalueella sijaitsevan omakotitalon kuistin korjauksilta esitettyä pienimittakaavaisempia muutoksia. Museo katsoo kuitenkin, että esitetyt toiminnalliset vaatimukset puoltavat kuistimuutosten hyväksymistä.

Lue koko lausunto

 

18.6.2013

Lausunto Yläportinkatu 4:n asemakaavan muutosluonnoksesta

Museo puoltaa entisen kaupunginpuutarhurin talon paikalle suunniteltua asemakaavaa. Talo esitetään purettavaksi korjauskelvottomana.

Lue koko lausunto

14.6.2013

Lausunto Pitkäkatu 6:n muutetuista korjaussuunnitelmista

Museo pitää nopeasti harvinaistuvia tiilikattoja säilyttämisen arvoisina, eikä puolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Pyhättömän alueella sijaitsevan rakennuksen kattomateriaalin muuttamista pelliksi.

Lue koko lausunto

 

14.6.2013

Lausunto Karjalankatu 18:n piharakennuksen julkisivumuutossuunnitelmasta

Karjalankatu 18:n piharakennuksen korjaussuunnitelmia on hiottu kaupunkikuvaryhmässä. Museo puoltaa vanhan lastauslaiturin purkamista ja uusia porrasjärjestelyjä.

Lue koko lausunto 14.6.2013

Lue koko lausunto 14.8.2013

 

13.6.2013

Lausunto Asunto-osakeyhtiö Mansikkavuoren julkisivumuutossuunnitelmasta

Asunto-osakeyhtiö Mansikkavuoren viisi 1960-luvun alun kerrostaloa vaativat julkisivukorjauksia. Parvekkeita on korjausten yhteydessä toivottu suurennettaviksi käytettävyyden lisäämiseksi. Kaupunkikuvaryhmä on käynyt korjausten mitoituksesta useita keskusteluja, ja suunnitelmia on hiottu niiden pohjalta. Lopputuloksena on löydetty eri osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Lue koko lausunto

 

5.6.2013

Lausunto Lahden kaupunginsairaalan asemakaavan muutosluonnoksesta

Nykyisen kaupunginsairaalan alueen sairaalahistoria ulottuu yli sadan vuoden taakse. Nyt jäljellä olevat sairaalarakennukset edustavat monenlaisia sairaanhoidon ja arkkitehtuurin ihanteita, ja tämä tulee kaavamuutoksessa ottaa esitettyä selvemmin huomioon. Museo esittää rakennuksille laajempaa suojelua ja myös eräiden sisätilojen ja vanhan sairaalapuiston saattamista suojelun piiriin.

Lue koko lausunto (rakennuskulttuuri)

Lue koko lausunto (arkeologia)

 

4.6.2013

Lausunto Yläportinkatu 5:n uudis-ja korjaussuunnitelmista

Yläportinkatu 5 on talousrakennuksineen ja pihapiireineen osa Kullankukkulan rinteeseen 1920-luvulla syntynyttä pientä puutaloryhmää. Pihapiiriin rakennetaan uusi talousrakennus. Alueen syntyajankohdalle luonteenomainen talousrakennuksen väritys on punamulta.

Lue koko lausunto

 

30.5.2013

Lausunto Näkkimistön asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksesta

Siltalan tila on Lahdessa harvinainen esimerkki vanhasta, tasapainoisena säilyneestä maatalon pihapiiristä. Museo esittää eräitä lisäyksiä ja täsmennyksiä Siltalaa koskeviin suojelumerkintöihin.

Lue koko lausunto

 

24.5.2013

Lausunto Nikkarinkatu 37:n laajennus- ja muutossuunnitelmasta

Kerinkallion pientaloalue on maakunnallisesti arvokas ympäristö. Museo esittää, että Nikkarinkatu 37:n muutossuunnitelmia vielä hiotaan kuisti- ja porrasjärjestelyjen osalta, jotta rakennuksen ja alueen kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot voidaan turvata.

Lue koko lausunto

23.5.2013

Lausunto Klinganpolku 2:n muutossuunnitelmasta

Museo pitää maakunnallisesti arvokkaalle Pajurinteen pientaloalueelle Klinganpolku 2:een tehtyä muutossuunnitelmaa kyseenalaisena, vaikka muutos onkin voimassa olevan asemakaavan mukainen. Museo esittää eräitä muutoksia suunnitelmiin. Erityisesti katonharjan lyhtyrivistöä tulee keventää.  

Lue koko lausunto

 

23.5.2013

Lausunto Varikon alueen asemakaavamuutosluonnoksesta

Lahden varikko on valtakunnallisesti arvokas alue, jonka maankäyttöä säätelevät valtioneuvoston määrittelemät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Näihin sisältyy muun muassa vaatimus historiallisen jatkumon vaalimisesta. Museo katsoo, että neljästä ehdolla olevasta kaavavaihtoehdosta ainoastaan numero kolme täyttää tämän vaatimuksen. Varikko on toiminnallinen, historiallinen ja visuaalinen kokonaisuus, jota ei voi pilkkoa osiin poimimalla vain joitakin rakennuksia suojeltaviksi ja rakentamalla alueelle kerrostaloja. 

Lue koko lausunto

22.5.2013

Lausunto Vesitorninkatu 19:n julkisivukorjaussuunnitelmasta

Vesitorninkatu 19:n julkisivukorjaus noudattaa lämpörappausta lukuun ottamatta rakennuksen alkuperäisilmettä. Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan.

Lue koko lausunto

5.5.2013

Lausunto Turhalankatu 5:n asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta

Kärpäsen pientaloalueella 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa tehdyt kaavoitus- ja rakennustoimenpiteet ovat rapauttaneet sen kulttuurihistoriallisia arvoja. Jo rakennettujen kerros- ja rivitalojen viereen suunnitellut uudisrakennukset toteuttavat alueelle omaksuttua rakennustehokkuutta. 

Lue koko lausunto


10.4.2013

Lausunto Vesitorninkatu 20:n julkisivukorjaussuunnitelmasta

Alkuperäiset, huolellisesti korjatut rakennusosat säilyttävät rakennusten alkuperäiset piirteet ja kulttuurihistorialliset arvot parhaiten, ja ne ovat yleensä pitkällä tähtäyksellä myös edullisin vaihtoehto. Museo kannustaa alkuperäisten rakennusosien jatkuvaan huoltoon ja säilyttämiseen.

Lue koko lausunto


9.4.2013
Lausunto entisen pienasuntolan talousrakennuksen purkamislupahakemuksesta

Vanhat talousrakennukset ovat hyvin uhanalainen rakennustyyppi. Museo puolustaa alkuperäisen 1920-luvun piharakennuksen säilyttämistä osana Paavolan pienasuntolan alkuperäistä, päärakennuksen ja maakellarin käsittävää pihapiiriä.  

Lue koko lausunto

 

5.4.2013
Lausunto Okeroistentie 19:n julkisivukorjaussuunnitelmasta

Okeroistentien ja Vuohtiankadun 1930-luvun pientalot muodostavat yhtenäisen, yksinkertaisiin rakennusmassoihin ja symmetriaan perustuvan puutarhamaisen alueen. Museo pyrkii osaltaan kaitsemaan alueelle tyypillisten piirteiden säilymistä ja muuttuneiden piirteiden entistämistä.

Lue koko lausunto

 

21.3.2013
Lausunto Kiinteistöosakeyhtiö Rauhankatu 14-16:n julkisivusuunnitelmista

Entisen Valtakulman kiinteistön uutta julkisivupinnoitetta on haettu pitkään. Paikalla yhdessä rakennusvalvontaviranomaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa pidettyjen katselmusten jälkeen päädyttiin lähinnä alkuperäistä olevaan materiaaliin.

Lue koko lausunto


15.3.2013
Lausunto Mäntykatu 18:n julkisivumuutossuunnitelmasta

Mäntykatu 18:n talo on alun perin rakennettu 1920- tai 1930-luvulla, ja sitä on todennäköisesti uusittu ainakin ikkunajakojen osalta 1950- tai 1960-luvulla. Talon nykyilme koostuu monista rakennuskerrostumista. Suunnittelijan esittämin muutoksin on haettu tasapainoa niiden ja nykyvaatimusten välille. Museo puoltaa suunnitelmia.

Lue koko lausunto  

 

20.2.2013
Lausunto Metsäpellontie 24:n kattosuunnitelmasta

Museo puoltaa Metsäpellon 24:een suunniteltuja, vanhan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen ehdolla toteutettuja muutoksia.

Lue koko lausunto


20.2.2013
Lausunto Saunatie 2:n julkisivumuutossuunnitelmista

Museo pitää Metsäpellon kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle Saunatie 2:een suunniteltuja muutoksia pääosin myönteisinä. Tiilikaton rakentaminen taloon, johon sellainen alun perin on ollut tarkoitus tehdä, on kulttuuriteko. Sen sijaan julkisivun jakaminen pellityksellä ei sovi alueen alkuperäisilmeeseen.

Lue koko lausunto


14.2.2013
Lausunto Karjalankatu 3:n poikkeamishakemuksesta

Karjalankatu sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen Paavolan puutarhakaupungin alueeseen. Karjalankatu 3:een on tarkoitus rakentaa lisää ullakkoasumista, ja sitä varten tarvitaan kaksi ikkunaa rakennuksen itäjulkisivuun. Museolla ei ole huomauttamista asiaan.

Lue koko lausunto


7.2.2013
Lausunto entisen Kujalan maatalousoppilaitoksen rakennusten purkamislupahakemuksesta

Päijät-Hämeen koulutuskonserni on luopunut entisen Kujalan maatalousoppilaitoksen tiloista Linnaistentiellä. Konserni on päätynyt esittämään, että kaikki alueella olevat 13 rakennusta puretaan käytön puutteessa. Alue rakennuksineen on historiallisesti, arkkitehtonisesti ja maisemallisesti arvokas, ja kokonaisuus sisältyy Lahden yleiskaavan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden luetteloon. Rakennusten tämän hetkinen käytön puute ei ole hyväksyttävä purkuperuste, eikä museo siten puolla purkamisanomusta.

Lue koko lausunto


5.2.2013
Lausunto UPM:n alueen asemakaavaehdotuksesta

UPM:n, entisen Fennia Fanerin perinteikäs teollisuusalue Niemessä on uudistumassa. Kaavoittaja esittää alueelle asuinkerrostaloja sekä viisikerroksista liike- ja pysäköintirakennusta. Museon kanta on, että teollisuushistoriaa, erityisesti nuorempaa arkkitehtuuria tulisi säästää kaavaehdotuksessa esitettyä enemmän. Museo katsoo myös, että vanha ja uudisrakennuskanta on sovitettava paremmin yhteen sekä mittakaavaltaan että keskinäiseltä sijoittelultaan. Vihersuunnittelussa tulee ottaa huomioon teollisuusympäristön luonne. 

Lue koko lausuntoIhanasti laulettu -yhteislaulutilaisuus 6.8.klo 18.00

Radio- ja tv-museo Mastolan pihalla järjestetään yhteislaulutilaisuus, jossa kajautetaan Leevi and the Leavingsien rakastettua tuotantoa Minja Kosken, Mikael Saaren ja Niklas Hagmarkin johdolla.

Jussi Jokisen työ Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi 2021

Vuonna 2021 järjestettävän 21. Lahden kansainvälisen julistetriennalen tunnusjulisteeksi valittiin yksimielisesti Jussi Jokisen ehdotus.