Kokoelmat

Museokokoelmien esineissä, taideteoksissa, kuvissa ja arkistoissa on talletettuna suomalainen elämä alueellisine, kansallisine ja kansainvälisine piirteineen. Suomen museot ovat keskenään sopineet, mitä elämän osa-aluetta tallettavat.

Lahden museoiden esinekokoelmissa on noin 100 000 esinettä, julistekokoelmissa yli 70 000 julistetta, taidekokoelmissa noin 9000 taideteosta ja kuvakokoelmassa noin puoli miljoonaa kuvaa. Kaikkia kokoelmia täydennetään suunnitelmallisesti ja tarkkaan harkiten. Kokoelmat ovat pysyviä ja niitä hoidetaan ja säilytetään sen mukaisesti. Museon kokoelmatyöhön perehtynyt ammattihenkilöstö huolehtii yhdessä sovittujen ja kirjattujen periaatteiden mukaisesti, että kokoelma karttuu, säilyy ja on tarvittaessa saatavilla.

Kokoelmat ovat myös museon näyttely- ja julkaisutoiminnan tärkeä lähtökohta.