Löysitkö vanhan esineen?

Arkeologiset löydöt

Löydetyt, yli sata vuotta vanhat esineet, joiden omistajaa ei tiedetä, tulisi toimittaa Museovirastolle. Esinelöydöt ilmoitetaan Museoviraston Ilmoitus- ja palautepalvelu Ilpparin kautta. Tiedot palveluun ilmoitetuista löydöstä tulevat myös Lahden museoiden arkeologille, joka tarvittaessa ottaa yhteyttä löytäjään ja suorittaa löytöpaikalla löytöpaikkatarkastuksen. Ilppari vaatii kirjautumisen, joka mahdollistaa sen, että ilmoittaja voi keskustella löydöstä viranomaisen kanssa ja seurata löydön käsittelyn etenemistä. Lahden museoiden arkeologilta voi toki suoraankin kysyä neuvoja löytöihin liittyen. Muinaisesineen löytäjä voi tarjota löytämänsä esineen joko lunastettavaksi tai lahjoittaa sen valtion/museon kokoelmiin.

Metallinetsimen käyttö ja muinaisjäännökset

Metallinilmaisinta voi jokamiehen oikeuksien pohjalta käyttää metsäalueilla yleensä ilman erillistä lupaa. Jos ilmaisimen käyttöön liittyy maahan kajoaminen kuten mahdollisten esineiden kaivelu, on syytä kysyä lupa maanomistajalta etukäteen. Tämä koskee myös valtion ja kunnan omistamia metsiä. Peltoalueille, rannoille, puistoihin ja julkisille alueille on maanomistajan lupa myös kysyttävä.

Tunnetuille muinaisjäännöksille, kuten asuinpaikoille, kalmistoille tai kylätonteille, ei kuitenkaan saa mennä. Näiden kohdalla tulisi myös noudattaa Museoviraston suosittelemaa 200 metrin varoaluerajausta, sen lähemmäksi tunnettua muinaisjäännöstä ei ole syytä mennä metallinilmaisimen kanssa.

Arkeologinen kulttuuriperintö ja muinaisjäännösten suojeluasiat