Lahjoittaisitko museoon?

Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat, Eetu-Pekka Heiskanen.

Museon kokoelmia kartutetaan suunnitelmallisesti. Kulttuurihistorialliseen kokoelmaan kerätään lahtelaiseen elämään liittyvää aineistoa ja taidekokoelmaan Päijät-Hämeen alueen taide-elämän ilmiöitä ja taidetta. Erikoiskokoelmiin kerätään kotimaisia ja ulkomaisia julisteita, talviurheiluun ja radio- ja televisiotoimintaan liittyvää esineistöä ja perinnettä koko Suomen alueelta. Museon kuva-arkisto kerää Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen historiaan, perinteeseen, rakennettuun ympäristöön sekä Lahden museoiden toimialaan liittyviä kuvia.

Suomalaiset museot ovat sopineet keskenään, mitä suomalaisesta kulttuuriperinnöstä tallentavat kokoelmiinsa. Lahden museot on sitoutunut tallettamaan erityisesti seuraavia aihealueita:

Hiihtolajit ja niihin liittyvät merkkihenkilöt, talviurheilutapahtumat ja lumileikit

Kodinkoneteollisuus (UPO Oy)

Paikallinen huonekaluteollisuus

Kotimainen ja erityisesti lahtelainen valmisvaateteollisuus

Radio- ja televisiotoiminta

Julisteet

Viipuri

(Nyky)vanhuksen elämä

Lahjoitukset

Lahden museot ottaa vastaan lahjoituksia, jotka täydentävät olemassa olevia kokoelmia. Lahjoitettava aineisto voi olla iäkästä, mutta myös nykyajan materiaalia talletetaan kokoelmiin. Museoesine, taideteos, arkistomateriaali tai kuva kertovat aina omasta ajastaan tai edustamastaan ilmiöstä.

  • Lahjoittaja voi olla vain aineiston omistaja tai tämän valtuuttama taho.
  • Jokaisen lahjoitettavan aineiston soveltuvuus museon kokoelmiin harkitaan tapauskohtaisesti.
  • Museo ei ota kokoelmaan aineistoa, jota vastaava on ennestään kokoelmassa tai jonka parempi paikka on jossain muussa museossa.
  • Lahjoituksista laaditaan aina asiakirja, jolla lahjoitus siirtyy museon omaisuudeksi vastikkeetta ja peruuttamattomasti.
  • Me museoammattilaiset tunnemme taiteen ja esineiden historialliset taustat, mutta emme anna niistä rahallisia arvioita.
 • Jotta museoaineisto kertoo myös tulevaisuudessa edustamastaan ajasta tai ilmiöstä, on sillä oltava riittävät taustatiedot.

  • Museota kiinnostaa kuka on valmistanut aineiston ja milloin (valmistaja, kuvaaja, taiteilija, kirjoittaja, graafinen suunnittelija jne.).
  • Kenellä ovat aineiston tekijänoikeudet ja onko aineistoon liittyviä muita rajoitteita.
  • Missä ja milloin aineistoa on käytetty.
  • Keitä ovat aineiston käyttäjät olleet sekä
   muut mahdolliset tiedot (muistot, tapahtumat, kuvissa näkyvät henkilöt jne).

  Lahden museoissa eri kokoelmia hoitavat asiantuntevat tutkijat, joiden puoleen voi kääntyä lahjoituksiin liittyvissä ja myös muissa kyseistä aihepiiriä koskevissa kysymyksissä.

Yhteyshenkilöt

Sari Kainulainen
Kokoelmapäällikkö

Arkeologinen kokoelma

Malvan julistekokoelma

Hanna Suihko
Kokoelma-amanuenssi

Kulttuurihistoriallinen kokoelma

Päivi Vickholm
Kokoelma-amanuenssi

Kuva- ja arkistokokoelma

Päivi Taipale
Kokoelma-amanuenssi

Radio- ja tv-museon kokoelma

Helena Peippo
Kokoelma-amanuenssi

Malvan taidekokoelma

Hiihtomuseon kokoelma

Laura Häkkinen
Kokoelma-amanuenssi