Lausunnot

Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat, Eetu-Pekka Heiskanen

Lahden museot toimii alueellisena vastuumuseona, jonka myötä se vastaa museolain (314/2019) mukaisesti kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä Päijät-Hämeessä. Viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, ympäristövaikutusten arvioinnista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä tai asioista.

Museon antamat lausunnot ovat maksuttomia ja julkisuuslain mukaisesti julkisia. Lausuntopyynnöt liiteaineistoineen ja aineistolinkkeineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi

Lahden museoiden lausunnot löytyvät 1.1.2021 lähtien Dynasty tietopalvelusta.

Viimeisimmät lausunnot