Arkeologia ja muinaisjäännökset

Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat, Piritta Häkälä.

Lahden museot tekee arkeologista työtä koko Päijät-Hämeen alueella. Arkeologisen toiminnan keskeisiin tehtäviin kuuluvat Päijät-Hämeen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu, hoito ja vaaliminen sekä sen tunnetuksi tekeminen.

Museo antaa maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä viranomaislausuntoja sekä määrittelee arkeologisten kohteiden suojelu- ja tutkimustarpeita. Museo osallistuu myös viranomaisneuvotteluihin sekä erilaisten hanke- ja työryhmien toimintaan arkeologisen kulttuuriympäristön asiantuntijana.

Pääosa museon arkeologisista kenttätöistä muodostuu asiakastiedustelujen sekä löytö- ja muinaisjäännösilmoitusten perusteella suoritettavista kohdetarkastuksista. Museo suorittaa virkatyönään myös maastokatselmuksia, tarkastuskäyntejä sekä arkeologisia selvityksiä kaavoitukseen ja erilaisiin maankäyttöhankkeisiin liittyen. Lisäksi museolla on aika ajoin omia tutkimushankkeita. Tällaisia ovat olleet mm. Lahden torikaivaukset ja Lahden Renkomäen Ristolan kivikautiseen asuinpaikkaan, Hollolan Kapatuosian linnavuoreen sekä Porvoonjoen varren esihistoriaan liittyvät hankkeet.

Museon palveluihin kuuluu myös Päijät-Hämeen arkeologiseen kulttuuriperintöön ja sen hoitoon liittyvä ohjaus- ja neuvontatyö, jonka puitteissa museoon voi olla yhteydessä.

Arkeologinen kulttuuriperintö ja muinaisjäännösten suojeluasiat