Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö kertoo paikkojen tarinoita eri aikakausilta: Päijät-Hämeen muinaisesta asutuksesta vesistöjen ja harjujen äärellä, kulkuyhteyksistä, viljelyalueista, kylien ja maaseututaajamien kehityksestä. Lahden keskustan ruutukaava muistuttaa nuoren kaupungin rakentumisesta ja jälleenrakennuskauden asutusalueet kasvun vuosista.

Kulttuuriympäristöä ovat muinaisjäännökset, rakennukset, kulkuväylät, maisemat, joita ihminen on aikojen saatossa muokannut. Suunnitelmallinen muutoksen hallinta ja suojelu auttavat säilyttämään alati muuttuvan kulttuuriympäristön arvot seuraavillekin sukupolville. Kulttuuriympäristö on kansallisvarallisuutta, jonka hyvä hoito ja ylläpito tukee kestävän kehityksen tavoitteita, lisää alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaa sekä ihmisten hyvinvointia.

Lahden museot Päijät-Hämeen alueellisena vastuumuseona on toimialueensa kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomainen.