Rakennettu ympäristö

Lahden museot, kuvakokoelmat, Tiina Rekola.

Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu rakennuksista, pihapiireistä, kortteleista, kaupunki- ja kyläkuvasta. Päijät-Hämeessä on monenlaisia kulttuuriympäristöjä: modernista kaupunkirakenteesta ja jälleenrakennuskauden alueista maaseudun kartanoihin ja kyliin sekä rakennettuihin vesiväyliin.

Rakennustutkimuksen työnkuvaan kuuluu maakunnan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman arvojen vaaliminen ja suojelukysymykset etenkin maankäytön ja rakentamisen prosesseissa. Rakennustutkijat antavat neuvontaa ja viranomaislausuntoja sekä osallistuvat viranomaisneuvotteluihin kaavoitus- ja lupa-asioissa. Tärkeitä alueellisia yhteistyökumppaneita ovat kunnat, Hämeen ELY-keskus ja Päijät-Hämeen Liitto.

Neuvonta ja sidosryhmäyhteistyö

Tarvitsetko lisätietoja omistamasi rakennuksen tai alueen arvoista? Museon rakennustutkijoilta saat tietoja maakunnan rakennetun kulttuuriympäristön inventointi- ja suojeluasioista.

Ota yhteyttä museon asiantuntijoihin kun tarvitset yhteistyökumppania: asiantuntemus rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvissä hankkeissa, tutkimushankkeissa, julkaisuissa yms.

Rakennetun ympäristön selvitykset

Lauri Miettinen
Rakennustutkija

Rakennustutkimus ja suojeluasiat: Asikkala, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä

Roosa Ruotsalainen
Rakennustutkija

Rakennustutkimus ja suojeluasiat: Lahti, Heinola ja Hartola

Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 9:30-10:30