Korjausrakentamisen neuvonta

Lahden museot, kuvakokoelmat, Eetu-Pekka Heiskanen.

Vanhat rakennukset poikkeavat monelta osin nykyajan rakennustavoista niin materiaalien kuin työmenetelmien kohdalla. Tämän vuoksi niiden korjaaminen vaatii erityistä suunnitelmallisuutta ja asiantuntemusta, jotta rakennus säilyttäisi sekä käytettävyytensä että kulttuurihistorialliset arvonsa. Säilyttävällä korjaamisella tarkoitetaan korjaustapaa, jossa rakenteita ja rakennusosia korjataan tai uusitaan ainoastaan niiltä osin, mikä on välttämätöntä. Huolellisella suunnittelulla vältytään ylikorjaamiselta, mikä säästää usein myös rahaa verrattuna tarpeettoman laajaan uudistavaan korjaukseen.

Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo ohjaa ja neuvoo kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjaamisessa Päijät-Hämeen alueella. Neuvoja voi kysyä puhelimitse tai sähköpostilla, ja myös käynnit kohteessa ovat mahdollisia. Museolta voi myös saada neuvoa rakennusperinnön korjausavustuksiin liittyen.

Anssi Malinen
Korjausrakentamisen asiantuntija

Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 9:30-10:30