Avustukset

Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat, Tiina Rekola.

Rakennusten korjausavustukset

Valtio tukee avustuksin arvokkaiden rakennusten korjaamista. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjauksiin voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia Museovirastosta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Tietoja avustusmahdollisuuksista ja Päijät-Hämeen alueen inventoiduista kohteista voi tiedustella alueellisen vastuumuseon rakennustutkijoilta ja korjausrakentamisen asiantuntijalta.

Anssi Malinen
Korjausrakentamisen asiantuntija

Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 9:30-10:30

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset

Museoviraston myöntämien muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä. Avustusta voivat hakea yhteisöt ja yksityishenkilöt.
Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen.

Avustusta hakevan tahon tulee tehdä hoitosuunnitelma ja selvittää sekä tarvittaessa hakea toiminnassa tarvittavat luvat ennen avustettavan toiminnan aloittamista. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Kohteille myönnetyt avustussummat vaihtelevat hankkeiden laajuuden mukaan.

Lisätietoa hoitoavustuksista voit kysyä alueellisen vastuumuseon arkeologilta.

Arkeologinen kulttuuriperintö ja muinaisjäännösten suojeluasiat