Alueellinen vastuumuseo

Meillä jokaisella on oma mielipaikka tai sydämen maisema, jonka koemme tärkeäksi ja johon olemme kiintyneet. Jollekin se on kaupunkikortteli, toiselle se on viljapelto järven rannalla ja kolmannelle rautakautinen linnavuori. Se on paikka, johon olemme kiintyneet ja jonka menettäminen jättää jälkeensä kaipuun. Joillain paikoista on merkitystä monille ihmisille, osalla on paikallista tai valtakunnallista merkittävyyttä. Museossa työnämme on arvioida tätä kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöjä. Tehtävämme on yhdessä maakunnan asukkaiden kanssa myös suojella yhteistä perintöämme tulevia sukupolvia varten.

Lahden museoiden toimintakenttänä on koko Päijät-Häme. Tuemme paikallismuseoiden ylläpitäjiä, toimimme julkisen taiteen asiantuntijana ja annamme korjausneuvontaa rakennusten omistajille. Lisäksi olemme viranomaistyötä tekevinä asiantuntijoina mukana kaavoituksessa ja rakennushankkeissa arkeologisen ja rakennetun kulttuuriperinnön osalta.