Lähimuseot ja väliaikainen taide löysivät kesällä yleisönsä

Avoimet ovet Nastolan kotiseutumuseolla Päheet museot -viikolla. Kuva: Anna-Riikka Vaden/Lahden museot

Heinäkuun alussa järjestetty Päheet museot – museoviikko Päijät-Hämeessä ja kuukauden ajan maakuntaan levittäytynyt julkisen taiteen kierros Jujut löysivät kumpikin hyvin yleisönsä ja keräsivät runsaasti positiivista palautetta.

Heinäkuun alussa, 5.–11.7.2021, ensi kertaa järjestetty Päheet museot -museoviikko onnistui yli odotusten. Museoviikkoon osallistuneissa museoissa ja tapahtumissa vieraili viikon aikana yhteensä yli 5 100 kävijää. Teemaviikossa oli mukana yhteensä 27 museokohdetta, ja viikon aikana järjestettiin yhteensä 90 tapahtumaa ja/tai avointen ovien päivää. Jokaisessa Päijät-Hämeen kunnassa oli mahdollisuus vierailla museossa viikon aikana.

Päheet museot -museoviikko onnistui tavoittamaan etenkin lähialueiden asukkaat ja madalsi kynnystä tutustua oman paikkakunnan museoihin. Moni vierailikin museoviikolla ensimmäistä kertaa omassa lähimuseossaan!

Yhteinen teemaviikko lisäsi etenkin pienten paikallismuseoiden kävijämäärää ja paransi näiden näkyvyyttä. Kesän kokemukset loivat hyvän perustan kehittää museoviikkoa edelleen, sillä Päheet museot -viikko järjestetään myös kesällä 2022. Museoviikko toteutetaan päijäthämäläisten museoiden yhteistyönä, ja toteutusta koordinoi Päijät-Hämeen alueellisena vastuumuseona toimiva Lahden museot.

Julkisen taiteen kierros Jujut toi taidetta väliaikaisesti esille kolmeen päijäthämäläiseen kuntaan. Heinäkuussa Silja Selosen ääniteos Ode in Code oli koettavissa Asikkalassa, Vääksynjoen ylittävällä sillalla, Andy Bestin ja Merja Puustinen Strange Fruit -teoskokonaisuus Heinolan kirjaston katolla ja Jenni Tieahon veistos Tuuliajolla Orimattilan Veteraanipuistossa.

Jujut oli osa Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvan alueellista taidemuseotyötä. Taidetapahtuman tarkoitus oli tuoda esille Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden teemoja taiteen kautta sekä edistää taiteen saavutettavuutta myös maakunnan puolella.

– Jujujen voidaan sanoa onnistuneen, sillä teokset herättivät paljon positiivista huomiota ja palautetta niin sosiaalisessa mediassa kuin suullisestikin, ja vastaavaa toivottiin toteutettavaksi myös jatkossa, kertoo aluetaidemuseotukija Elisa Lindell.

Lisätiedot:

Anna-Riikka Vaden
Projektipäällikkö
Elisa Lindell
Vastuumuseotutkija