Lahden museoiden julkaisu vuoden 2013 torikaivauksen tuloksista on ilmestynyt

Lahden kauppatorilla järjestettiin vuonna 2013 laajat arkeologiset pelastuskaivaukset, jotka edelsivät pysäköintilaitoksen eli Toriparkin rakentamista. Lahden museoiden organisoimien kaivausten kohteena oli kesällä 1877 tulipalossa tuhoutuneen Lahden kylän jäännökset ja niitä edeltäneet asutuskerrokset.

Kaivauksilta tuli erittäin runsaasti ihmisten arkipäivää valottavia löytöjä rakennusjäänteiden lisäksi. Kaivauksissa löytyi muiden muassa kivikellareita, kivettyjä kaivoja ja erittäin mielenkiintoisena jäänteenä Ylisen Viipurintien linjaus. Yksittäisiä löytöjä kirjattiin satoja tuhansia kappaleita.

Kaivauksen tulokset on nyt koottu julkaisuksi. Raittikylästä kaupungiksi. Lahden kehitys ja elämänmuodon muutos keskiajalta 1900-luvun alkuun käsittää yli 20 artikkelia ja yli 300 sivua tiivistä tekstiä niin kaivauslöydöistä kuin elämäntavan muutoksessa Lahden kylässä. Kyseessä on suurelle yleisölle suunnattu tietoteos, jonka kirjoittajista suurin osa työskenteli kaivauksella.

Teos ilmestyy Lahden historiallisen museon julkaisusarjassa, ja sen ovat toimittaneet kaivauksia johtanut Liisa Seppänen sekä museon tutkimuspäällikkö Hannu Takala. Kirja on ilmestynyt sähköisessä muodossa ja se on vapaasti kaikkien ladattavissa Lahden museoiden internet-sivuilta.