Museoviraston hankeavustukset paikallismuseoille haettavissa nyt 

Asikkalan kotiseutumuseon navettarakennuksen katto uusittiin Museoviraston hankeavustuksen turvin vuonna 2022. Kuva: Anna-Riikka Vaden/Lahden museot

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusten hakuaika on 21.9.-2.11.2023.  

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on edistää ja tukea kestävän kehityksen mukaista kulttuuriperintötyötä. Avustusta voidaan myöntää kokoelmien ja rakennusten hoidon sekä tiedon välittämisen lisäksi myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.  

Päijät-Hämeessä avustuksen turvin on viime vuosina inventoitu ja luetteloitu paikallismuseoiden kokoelmia, konservoitu tekstiilejä sekä kunnostettu museorakennuksia. Paikallismuseoissa tallennetaan ja esitellään kulttuuriperintöä pääosin vapaaehtoisten yhdistystoimijoiden ja kuntien voimin. 

Avustuksia voivat hakea kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämät museot, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa. 

Lisätietoa avustuksesta ja hakuohjeet Museoviraston sivulla: Paikallismuseoiden hankeavustukset – Museovirasto

Lisätietoa: