Muistamo-projekti aloittaa toimintansa

Historiallinen museo on saanut museovirastolta projektirahoituksen ammatillisten museoiden innovatiivisiin kehittämishankkeisiin. Projektirahoituksella tuotetaan Muistamo-projekti, jonka tarkoituksena on tuottaa vuoropuhelua maakunnan asukkaiden kanssa. Muistamo-projektin aikana tuotettuja uusia osallistamisen tapoja ja malleja hyödynnetään aktiivisesti historialliselle museolle tulevan päänäyttelyn teemojen ohessa. Tällä tavoin näyttelynrakennusta ja näyttelyn tutkimuksellisia teemoja voidaan tuoda lähemmäs koko Päijät-Hämeen alueen asukkaita.

Muistamo projektin tavoitteena on herättää keskustelua paikallisidentiteetistä eri puolilla Päijät-Hämettä. Mistä olemme tulleet? Missä olemme nyt? Minne olemme menossa? Tarjoamme historiallisen museon puitteissa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa – sekä paikallisesti, että tulevaan museotoimintaan. Toiveenamme on synnyttää keskustelumahdollisuuksia ja kerätä tarinoita paikoista, jotka ovat alueemme asukkaille merkityksellisiä. Meille teidän kokemuksenne kodista ja alueestamme on tärkeä, sillä Päijät-Hämeen alueen kulttuuriperintö on moninaista ja eläväistä. Millaisia yhteisiä tavoitteita tai muistijälkiä voimme löytää?

Osallistavan projektin pilotointialustoiksi ovat valikoituneet Padasjoki ja Hollola.

”Kuntien oma aktiivisuus ja vireillä olevat asiat olivat merkittäviä syitä siihen, miksi ne vuoropuhelun kautta valikoituivat osallistavan työn paikoiksi. Löysimme näiden kuntien kanssa nopeasti yhteisiä tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita”, museoamanuenssi Sini Ojala kuvaa.

Padasjoella tarjoamme mahdollisuuden päästä keskustelemaan Padasjoen historiasta ja osallistua Albert Theodor Böökin (1858-1943) ottamista valokuvista koottavan valokuvanäyttelyn rakentamiseen. Projektin aikana keräämme tarinoita ja paikallistuntemusta Padasjoesta sekä tarjoamme mahdollisuuden omien Padasjoki aiheisten muistojen jakamiseen kahvikupin ääressä. Böökin kuvat on valittu näyttelynaiheeksi yhdessä padasjokelaisten kanssa ja nyt meillä on mahdollisuus tutustua tähän padasjokelaiseen merkkimieheen yhdessä.

Hollolassa tarjoamme mahdollisuuden osallistua keskusteluun Salpakankaan rakentumisesta 1960-1970-luvuilta eteenpäin aina nykypäivään asti. Samalla tutkailemme lempein silmälasein sekä tutkijan, että asukkaiden antamia merkityksiä kuntakeskukselle. Keskusteluiltojen herättämiä muistoja ja tarinoita tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Muistamo projektin avulla tarkoituksenamme on herätellä keskustelua kuntakeskukseen liittyvistä tärkeistä paikoista tai muistoista.

Lisätietoja:

www.lahdenhistoriallinen.fi/muistamo/

***

Museoamanuenssi Sini Ojala, sini.ojala@lahti.fi, p. 044 018 7026

Projektitutkija Nea Uusisalo, nea.uusisalo@lahti.fi, p. 044 482 6584