Museovirasto jakoi avustuksia paikallismuseoille – Päijät-Hämeessä tukea myönnettiin viidelle kohteelle

Päijät-Hämeen ilmailumuseon huoltokorsun kantavia rakenteita ja lahonnutta julkisivuverhoilua korjattiin viime kesänä Museoviraston hankeavustuksella. Kuva: Marja Lähteenmäki/Lahden museot

Päijät-Hämeeseen myönnetyillä avustuksilla edistetään tänä vuonna museorakennusten sekä esine- ja valokuvakokoelmien säilymistä. Avustusta saivat Asikkalan kotiseutuyhdistys ry, Hollolan kotiseutuyhdistys ry, Kärkölä-seura ry, Lahden Ilmasilta ry ja Sysmä Seura ry yhteensä 25 500 euroa.

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta kulttuuriperinnöstä. Museovirasto myönsi tänä vuonna 432 610 euroa 78 hankkeelle. Avustuksia haettiin yhteensä 1 346 193,61 euroa eli yli kolminkertaisesti jaettuun summaan nähden. Myönnettyjen avustusten keskimääräinen suuruus oli 5 546 euroa.

Jaettava määräraha oli lähes 50 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Päijät-Hämeessä voidaan tässä mielessä olla tyytyväisiä: maakuntaan tuli viime vuotta enemmän avustuksia. Osin määrärahojen leikkauksesta johtuen moni hyvä hanke jäi kuitenkin kokonaan ilman rahoitusta omankin maakunnan alueella”, toteaa vastuumuseotutkija Marja Lähteenmäki Lahden museoista.

Maakunnan yli 30 paikallismuseosta suurin osa toimii vapaaehtoisvoimin. Avustukset ovat tärkeitä rakennusten ylläpitämisessä ja kokoelmien hoidossa, vaikka talkootyöllä on merkittävä rooli hankkeiden toteutuksessa. Tukea rakennusten kunnostamiseen myönnettiin Asikkalan kotiseutuyhdistykselle, Kärkölä-seuralle ja Lahden Ilmasillalle. Sekä Asikkalan kotiseutumuseon kivinavetta että Ilmailumuseon huoltokorsu ovat jatkohankkeita, joiden kunnostukseen Museovirasto on myöntänyt avustusta aiempina vuosina. Kärkölä-seura kunnostaa kahden aitan katot myönnetyn avustuksen turvin. Seuran ylläpitämässä kotiseutumuseokokonaisuudessa on yhteensä 14 rakennusta, joten huolto- ja kunnossapitotöitä riittää korjaushankkeen ohellakin.

Sysmä Seura sai avustusta valokuvakokoelmansa inventointiin. Tavoitteena on saada yli 2000 valokuvaa käsittävä kokoelma inventoitua kuluvan kesän aikana. Sysmäläisillekin tarjotaan mahdollisuus osallistua hankkeeseen, sillä valokuviin liittyviä tietoja on tarkoitus kerryttää kuntalaisten avulla. Hollolan kotiseutuyhdistyksen saama avustus mahdollistaa kokoelmien luetteloinnin jatkamisen sähköiseen tietokantaan. Useamman vuoden jatkuneen työn tuloksena arviolta noin 4500 esineen kokoelmasta jo yli puolet on inventoitu ja luetteloitu.