Rakennussuojelu on ympäristöteko

Lahden museot järjesti 28.5.2021 monitieteisen verkkoseminaarin, jossa rakennussuojelua käsiteltiin kestävän kehityksen, kiertotalouden, asumisviihtyvyyden ja kulttuuriarvojen näkökulmista. Lue seminaarin pohjalta kirjoitettu blogiartikkeli tästä linkistä!

Rakentamis-, purkamis- ja rakennussuojelupäätökset ovat ympäristönäkökannalta tärkeitä tekoja. Seminaarin alustukset oli koottu alansa keskeisiltä asiantuntijoilta. Arkkitehti Maire Mattisen puheenvuorossa rakennussuojelua tarkasteltiin laajasti kestävän kehityksen ja yhteisöllisten merkitysten kautta. Yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä puhui vähähiilisyydestä ja kiertotaloudesta ja arkkitehti Robin Landsdorff Suoja ry:sta ekologisesti kestävästä rakentamisesta. Nykyrakentamisella ja säädösohjauksella on tärkeä rooli siinä, millaista tulevaisuuden rakennusperintöä on mahdollista syntyä. Uudisrakentaminen ei monelta osin ole kestävällä pohjalla, ja toisaalta säädökset estävät esimerkiksi rakennusosien kierrättämistä uudisrakentamiseen.

Webinaarin päätti paneelikeskustelu, jossa rakennuslupapäällikkö Markku Siivonen, toimitusjohtaja Olli-Pekka Teerijoki, maankäytön suunnittelun professoi Marketta Kyttä ja laskentapäällikkö Virpi Liukkonen keskustelivat tutkimuspäällikkö Hannu Takalan johdolla päivän aiheista. Lahden kaupungin toimintamallit osallistavassa kaupunkisuunnittelussa sekä rakennussuojelumääräysten joustavuudessa käyttötarkoituksen osalta saivat kiitosta. Osaava rakennusvalvonta on tärkeässä roolissa kun vanhaa rakennusta korjataan. Säädökset ovat joustavia: vanhaa rakennusta ei tarvitse korjata uudisrakentamisen ehdoilla.

Tilaisuuden ohjelma: https://www.lahdenmuseot.fi/tapahtumat/rakennussuojelu-on-ymparistoteko/