Tapahtumat

Päijät-Hämeen museoiden työryhmän kokous

Päijät-Hämeen museoiden työryhmän kokouksen tarkoituksena on jatkaa edellisten kokousten yhteistyöskentelyä museorakennuksista ja näiden suunnitelmallisesta ylläpidosta.

Syksyllä 2022 alkaneen ja keväällä 2024 päättyvän kauden aikana työryhmässä keskitytään museorakennuksiin ja näiden suunnitelmalliseen ylläpitoon. Tavoitteena on luoda yhteistyössä kullekin osallistuvalle museolle työkalut rakennusten tilan aktiivisempaan seurantaan sekä toteutettavissa olevat suunnitelmat rakennuksen/rakennusten ylläpitoon sekä mahdollisiin ja tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin. Lisäksi kauden loppupuolella keskitytään myös museon ympäristöön, turvallisuuteen ja saavutettavuuteen.

Edellisessä kokouksessa perehdyttiin rakennuskorjausten periaatteisiin ja tietojen keräämiseen dokumentointikansioon. Tulevassa kokouksessa katsotaan kansioiden tilannetta ja käydään yhdessä läpi ongelmakohtia ja mahdollisesti heränneitä kysymyksiä. Samoin käydään läpi kustannusarvion tekemistä ja korjausten rahoitusta. Aloitetut dokumentointikansiot on hyvä ottaa kokoukseen mukaan. Kokouksessa keskustellaan myös tulevan kesän museopäivän järjestämisestä ja teemoista.  

Työryhmän kokoukseen ovat tervetulleita osallistumaan kaikki Päijät-Hämeen alueella museotoimintaa ylläpitävien tahojen edustajat. Päijät-Hämeen museoiden työryhmän tarkoituksena on kehittää alueen museoiden yhteistyötä sekä tarjota vertaistukea ja kontakteja alueen museotoimijoiden kesken. Työryhmä valitsee edistettäviä hankkeita, joihin keskitytään määräajaksi (vuosi – kaksi vuotta). Työryhmän toimintaa koordinoi Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo.

Päijät-Hämeen museoiden työryhmän toiminnasta voit lukea lisää täältä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset kokoukseen ma 27.3. mennessä: marja.lahteenmaki@lahti.fi.

Tarjolla kokouskahvit!