Päijät-Hämeen museoiden työryhmä

Päijät-Hämeen museoiden työryhmän tarkoituksena on kehittää alueen museoiden yhteistyötä sekä tarjota vertaistukea ja kontakteja alueen museotoimijoiden kesken.

Työryhmä valitsee edistettäviä hankkeita, joihin keskitytään määräajaksi (vuosi – kaksi vuotta). Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki Päijät-Hämeen alueella museotoimintaa ylläpitävien tahojen edustajat. Työryhmän toimintaan voi tulla mukaan milloin vain, myös kesken kauden. Toimintaa koordinoi alueellinen vastuumuseo, joka yhdessä työryhmän kanssa huolehtii myös vuosittaisen Päheet museot – museoviikon ja Päijät-Hämeen museopäivän järjestämisestä.

Kaudella 2022-2024 työryhmä keskittyy museorakennuksiin ja näiden suunnitelmalliseen ylläpitoon. Tavoitteena kauden aikana on luoda yhteistyössä kullekin osallistuvalle museolle työkalut rakennusten tilan aktiivisempaan seurantaan sekä toteutettavissa olevat suunnitelmat rakennusten ylläpitoon sekä mahdollisiin ja tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin. Lisäksi kaudella käsitellään museon ympäristöön, turvallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä teemoja. Työryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi.

Lisätietoa:

Jelena Postari
Vastuumuseotutkija

Alueellinen museotyö