Neuvonta museoille

Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat, Toni Kesti

Valtaosa Päijät-Hämeen paikallismuseoista toimii vapaaehtoisvoimin ja vastuu mittavasta osasta alueen kulttuuriperintöä on heidän käsissään. Yksi alueellisen museotyön keskeisistä tehtävistä on tukea paikallismuseoita heidän tärkeässä roolissaan kulttuuriperinnön säilyttäjinä ja tallentajina.

Alueellinen vastuumuseo neuvoo ja opastaa maksutta toimialueensa ei-ammatillisesti hoidettuja museoita museotyön eri osa-alueilla aina museorakennusten korjauksista kokoelman luettelointiin ja näyttelyiden tekemisestä eri rahoituskanavien hyödyntämiseen. Lisäksi alueen museotoiminnasta vastaava tutkija neuvoo ja opastaa muita yhteisöjä ja yksityishenkilöitä paikallisperinteen tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontaa toteutetaan monin eri tavoin – koulutuksin, työpajoin, neuvontakäynnein ja yhteydenotoin. Neuvonnasta vastaa pääsääntöisesti alueen museotoiminnan kehittämisestä vastaava tutkija. Museorakennusten osalta tutkijan työparina toimii korjausrakentamisen asiantuntija ja tarvittaessa koko Lahden museoiden asiantuntemus konservaattoreista näyttelymestareihin on käytettävissä neuvonnan tukena.

Jelena Postari
Vastuumuseotutkija