Päijät-Hämeessä tuetaan kokoelmien inventointia ja luettelointia kolmessa museossa

Vääksyn vesimylly- ja sähkövoimalaitosmuseon noin 300 esineen inventoitava kokoelma liittyy kiinteästi rakennuksen historiaan ja käyttöön vesimyllynä ja voimalaitoksena. Kuva: Lahden museot.

Museovirasto jakoi avustuksia paikallismuseoille lähes puoli miljoonaa euroa

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta kulttuuriperinnöstä. Tänä vuonna Museovirasto myönsi 479 400 euroa yhteensä 80 hankkeelle. Myönnettyjen avustusten keskimääräinen suuruus oli 5 993 euroa. Päijät-Hämeessä avustusta saivat Asikkalan kunta, Hollolan kotiseutuyhdistys ry ja Padasjoki-seura ry yhteensä 19 500 euroa. 

Päijät-Hämeessä on yli 30 paikallismuseota, joista suuri osa toimii vapaaehtoisvoimin. Valtakunnallisesti paikallismuseoita on lähes tuhat. ”Paikallismuseoiden hankeavustuksilla on tärkeä rooli paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja paikallisessa museotoiminnassa. Yhdistettynä monien paikallismuseoiden tekemään vapaaehtoistyöhön, verrattain pienilläkin avustuksilla saadaan toteutettua vaikuttavia ja yhteisöllisiä hankkeita”, kertoo erikoisasiantuntija Jonina Vaahtolammi Museovirastosta.

Monella kotiseutumuseosta vastaavalla yhdistyksellä on huolettavanaan lukuisia rakennuksia, joiden säännöllinen kunnostaminen perinteisillä kunnostustavoilla vie yhdistysten voimavaroja. Kokoelmien suunnitelmallinen hoito on jäänyt toissijaiseksi tavoitteeksi. Kokoelmiin on vuosien saatossa kertynyt esineistöä, jonka tarkoituksenmukaisuus on jäänyt selvittämättä ja säilytysolosuhteisiin ei ole ehditty kiinnittää huomiota. Inventoinnin ja luetteloinnin tavoitteena on saattaa kokoelmat paremmin yleisön saataville sähköisen luetteloinnin avulla. Samalla museoiden oma työ helpottuu, kun tiedot ovat helposti saatavilla. Inventoinnin yhteydessä esineet puhdistetaan, pakataan ja varastoidaan oikeaoppisesti. Näin turvataan kokoelmien säilyminen myös tuleville sukupolville.

Nyt avustusta saaneissa Vääksyn vesimylly- ja sähkövoimalaitosmuseossa, Hollolan kotiseutumuseossa ja Padasjoen kotiseutumuseossa kokoelmien hoitoon on keskitytty jo useamman vuoden ajan. Esimerkiksi Hollolassa yli 4500 esineestä lähes puolet on jo luetteloitu sähköisesti. Kesän 2022 aikana Lahden museoiden uuteen Collecte-kokoelmahallintaohjelmaan saatiin kuvattua ja luetteloitua noin 700 esinettä. Vääksyn vesimylly- ja sähkövoimalaitosmuseon kokoelman selkiyttämisen ja luetteloinnin yhteydessä uudistetaan samalla museon perusnäyttely. Näin hankkeen hyödyt ja esineistä tallennetut tiedot saadaan yleisön näkyville saavutettavamman ja selkeämmän näyttelyn muodossa. Myös Padasjoen kotiseutumuseon noin 1400 esineestä suuri osa on jo valokuvattu ja tietojen vieminen sähköiseen kokoelmahallintaohjelmaan aloitettiin viime kesänä. Museoviraston myöntämä avustus mahdollistaa hankkeen saattamisen loppuun.