Museovirasto myönsi avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin

Vääksyn vesimylly- ja sähkövoimalaitosmuseo. Kuva Lahden museot, kuvakokoelmat, Toni Kesti.

Viisi päijäthämäläistä paikallismuseota sai tänä vuonna toteutettaville hankkeilleen Museoviraston myöntämää avustusta. Avustusta saivat Artjärven, Hämeenkosken ja Orimattilan kotiseutumuseot sekä Päijät-Hämeen Ilmailumuseo ja Vääksyn vesimylly- ja sähkövoimalaitosmuseo Asikkalasta.

Saatujen avustusten turvin korjataan tulevan kesän ja syksyn aikana museorakennuksia ja tehdään kokoelmatyötä. Artjärven kotiseutumuseolla kunnostetaan Artjärven kotiseutuyhdistyksen toimesta museoalueen riihen ja hevoskierron kattoja. Hämeenkosken kotiseutumuseolla, jonka toiminnasta vastaa Hollolan kunta, korjataan hämäläisen talon ikkunoita ja kuistia.

Päijät-Hämeen Ilmailumuseolla jatketaan kenties ainoan Suomessa säilyneen sotienaikaisen lentokoneiden huoltokorsun kunnostushanketta. Lentokonekorsun kunnostushanke käynnistettiin viime vuonna samaisen avustuksen turvin kuntokartoituksen ja kunnostussuunnitelman laadinnalla. Uuden avustuksen myötä suunnitellut korjaukset päästään aloittamaan.

Museokokoelmiin liittyviä hankkeita toteutetaan Orimattilan kotiseutumuseossa ja Vääksyn vesimylly- ja sähkövoimalaitosmuseossa, molemmat museot ovat kuntien omistamia. Orimattilan hankkeessa digitoidaan museon kokoelmaa ja toteutetaan museoalueelle mobiiliopas. Vääksyn vesimyllymuseossa käynnistyy museon kokoelman inventointi, jolla tähdätään kokoelman tulevaan digitointiin.

Museovirasto myöntää vuosittain paikallismuseoiden hankeavustusta museoille, jotka eivät kuulu valtionosuuden piiriin. Yhteensä paikallismuseoiden hankeavustuksia myönnettiin koko maassa 84 hankkeelle yli puolen miljoonan euron edestä. Päijät-Hämeen alueella avustettujen hankkeiden määrä kasvoi edellisvuoden kolmesta avustetusta hankkeesta viiteen, samalla päijäthämäläisten museoiden saama avustusten yhteissumma kasvoi reilusta 10 000 eurosta 26 000 euroon. Summa oli yli puolet alueelle alun perin haetusta yhteissummasta.

Paikallismuseoiden hankeavustukset ovat erittäin tärkeitä pienten, usein vapaaehtoisvoimin hoidettujen museoiden toiminnan kannalta. Avustusten turvin toteutetaan hankkeita, joihin ei pelkkä talkoohenki riitä. Keskimääräinen avustussumma hankkeille on noin 6 000 euroa. Tästä syystä Museoviraston jaettavissa olevan avustussumman pieneneminen lähes 80 000 tuhannella eurolla edellisvuodesta on valitettava kehityssuunta. Pienellä rahalla voidaan paikallismuseoissa tehdä suuria tekoja kulttuuriperinnön eteen.

Lisätiedot:

Anna-Riikka Vaden
Projektipäällikkö

Kulttuuriympäristötieto hyötykäyttöön -hanke

Pienoismalli, jossa maalaistalo ja sen edessä hevonen kärryineen.

Avustuksia museotoimintaan

Lisätietoa museotoimintaan ja muuhun kulttuuriperintötyöhön myönnettävistä avustuksista löydät alueellisen museotyön sivuilta.