Arkeologinen tutkimus

Lahden kaupunginmuseon arkeologian yksikkö tekee arkeologista tutkimusta Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Tutkimuksellisten kaivausten lisäksi arkeologiseen toimintaan kuuluu paikallisen maankäytön seuraaminen ja neuvonta sekä maankäytöstä aiheutuvat pelastuskaivaukset, tarkastuskäynnit ja inventoinnit. Yksikölle voi toimittaa tutkittavaksi löytöjä, joita epäilee esihistoriallisiksi sekä pyytää arkeologeja maastoon tarkastamaan kohdetta, jota epäilee kiinteäksi muinaisjäännökseksi. 

Mahdollisimman monet yksikön arkeologien tekemistä tutkimuksista pyritään julkaisemaan. Tutkimukset ilmestyvät joko artikkeleina tai kirjoina. Arkeologian yksikön maineikkaimpia tutkimuskohteita 1990-luvulla olivat Lahden Renkomäen Ristolan kivikautinen asuinpaikka ja Hollolan Kapatuosian linnavuori. Tärkeä hanke on ollut myös Porvoonjoen varren esihistoriallinen inventointi, ja tutkimuksia jatketaankin tulevaisuudessa ainakin Porvoonjoen alueen kivikautisilla asuinpaikoilla.

Lahden kaupunginmuseon palveluksessa on yksi kokopäiväinen arkeologi. Useita arkeologeja, alan opiskelijoita ja koululaisia työskentelee museon kaivauksilla lyhytaikaisissa työsuhteissa.

YHTEYSTIEDOT

Arkeologia

100 askelta Lahdessa -näyttely avattu

Tervetuloa Historiallisen museon Suomi100-juhlavuoden näyttelyyn!

Radio- ja tv-museon museokauppa on nyt verkossa

Museokauppaan pääset netissä museon ollessa suljettuna.

Hiihtomuseon perusnäyttely "Hiihdon henkeä" on avautunut

Hiihtomuseon uusi perusnäyttely tarjoaa elämyksiä ja tietoa monipuolisesti hiihdon historiasta.

 

 

web_1_varhaiskampakeramiikka.jpg