Rakennustutkimus

Lahden kaupunginmuseo toimii Päijät-Hämeen alueellisena vastuumuseona. Museo tutkii ja dokumentoi Päijät-Hämeen maakunnan alueella kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävää rakennusperintöä sekä neuvoo rakennusten omistajia korjaus- ja suojelukysymyksissä.

Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo on toimialueensa rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomainen. Vuonna 2019 säädetyn Museolain (314 / 2019) mukaan: Alueellisen vastuumuseon tehtävänä on toimia kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantuntijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta.

Kirkkojen, valtion omistamien rakennusten ja erityislaeilla suojeltujen kohteiden viranomais- ja asiantuntijatehtävistä vastaa Museovirasto.

Lahden kaupunginmuseo kartuttaa, tutkii ja hoitaa kartta- ja rakennuspiirustuskokoelmia sekä kerää arkkitehti- ja suunnittelijatiedostoa.

 

Yhteystiedot

Tutkija Riitta Niskanen
Puh. 044 4163 313
etunimi.sukunimi(at)lahti.fi
- rakennustutkimus ja suojeluasiat, vastuualue: Lahti
- arkkitehtiarkisto, vastaanotto ja tietojen anto

 

Tutkija Päivi Siikaniemi
Puh. 050 5184 590
etunimi.sukunimi(at)lahti.fi
- rakennustutkimus ja suojeluasiat, vastuualue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä
- kartta- ja piirustuskokoelmat, vastaanotto ja tietojen anto

 

Tutkija Anssi Malinen
etunimi.sukunimi(at)lahti.fi
Puh. 044 4826 372
- korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut, vastuualue: Päijät-Häme