Ilmoita museosi mukaan

Mukaan Päheet museot – museoviikkoon Päijät-Hämeessä 29.6.-7.7.2024 voivat ilmoittautua kaikki maakunnan alueella toimivat museot. Ilmoita siis museosi avoinnaolotiedot ja tapahtumat osaksi Päheet museot -viikkoa alla olevalla lomakkeella.

Tapahtuma voi olla mitä tahansa, mikä tuo lisäarvoa museon normaaliin toimintaan. Se voi olla esimerkiksi ilmainen aukiolo tai museon normaalista tarjonnasta poikkeava tapahtuma. Huomaa, että museoviikon tapahtumien ei ole pakko olla ilmaisia! Myös normaalista pääsymaksusta alennettu hinta voi kannustaa ottamaan osaa ja antaa kävijälle hyvän mielen.

Tapahtumia museoviikolle voi miettiä esimerkiksi teeman kautta. Tänä vuonna teemana ovat eläimet.

Ilmoita museosi tapahtumat ja tiedot mahdollisimman hyvissä ajoin ennen museoviikkoa, viimeistään 28.4. mennessä.

Jokin epäselvää? Kysy lisää:

Elisa Lindell
Vastuumuseotutkija

Ilmoita lomakkeella erikseen tiedot kustakin museon erityyppisesta tapahtumasta (esim. opastukset, luennot, avoimet ovet…) Päheet museot -museoviikolla 29.6.-7.7.2024. Ilmoita myös avoimet ovet tapahtumana. Ilmoita yhdellä lomakkeella vain yhden tyyppisistä tapahtumista. Mikäli haluat ilmoittaa enemmän tapahtumia tai useamman museokohteen, täytä näistä erikseen uusi lomake. Lomakkeessa kysytään myös museon normaalia aukioloa, normaalia pääsymaksua ja yhteyshenkilön tietoja tapahtumaviikon aikana. Jos ilmoitat useampia tapahtumia, edellä mainitut pysyvät tiedot tarvitsee ilmoittaa vain kerran. Jos kaikki viikon aukiolot järjestetään avoimin ovin tai jokaisena päivänä on normaalista aukipidosta poikkeavaa ohjelmaa, normaalia aukioloa koskevaa kohtaa ei täytetä. Tietojen onnistuneen lähetyksen jälkeen lomake ohjaa sinut Päheet museot -pääsivulle. Jos haluat ilmoittaa lisää tapahtumia tai museoita klikkaa uudelleen Ilmoita museosi mukaan.

 • Tapahtuman Päheet museot -museoviikolla järjestävän ja/tai avoinna olevan museon nimi.
 • Muotoile tapahtuman nimi niin, että se on lyhyt ja ytimekäs. Nimestä tulee käydä ilmi tapahtuman keskeinen sisältö. Jos tapahtuma on avoimet ovet, ilmoita se esimerkiksi ”Avoimet ovet Orimattilan kotiseutumuseolla”
 • Tiivis ja informatiivinen kuvaus tapahtuman sisällöstä.
 • Hinta merkitään vain, jos tapahtuma on maksullinen.
 • Valitse useampia päiviä, mikäli sama tapahtuma järjestetään useamman kerran viikon aikana.
 • Ilmoita tarvittaessa tarkemmat kellonajat kohdassa Lisätietoa tapahtuma-ajoista, esim. tapahtuma järjestetään eri päivinä toisistaan poikkeavina aikoina tai useamman kerran saman päivän aikana.
  :
 • :
 • Ilmoita tässä tarvittaessa tarkemmat kellonajat, jos sama tapahtuma järjestetään useampina eri aikoina. Voit myös ilmoittaa esim. esitysten, opastusten, kierrosten ym. arvioidun keston.
 • Tarkemman paikan tapahtumalle esim. lähtö Kirkkotien ja Kanavatien risteyksestä voit merkitä toiselle lähiosoiteriville.
 • Ilmoita esimerkiksi max. osallistujamäärä, tarvittavat varusteet ym. tapahtuman järjestämisen kannalta tärkeät tiedot.
 • Ilmoita ne päivät ja kellonajat, jolloin museo on Päheet museot -viikon aikana avoinna normaalin pääsymaksun mukaisesti. Ilmoita yhden päivän aukioloaika yhdellä rivillä esim. 4.7.2024 klo 12-16 ja paina + lisätäksesi rivi seuraavaa päivää varten. Huom! Ilmoita tässä vain normaalit pääsymaksulliset päivät, tapahtumien erilliset maksut ilmoitetaan tapahtuman yhteydessä.
 • Museon normaali pääsymaksu (ei päivinä, jolloin on esimerkiksi avoimet ovet tai normaalista poikkeava pääsymaksi)
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelin
 • Ilmoita mahdollinen verkkosivu, jolla on lisätietoa museosta tai tapahtumasta.
 • Yhteyshenkilön tietoja ei julkaista, näitä käytetään ainoastaan, mikäli tiedoissa on kysyttävää tai täydennettävää sekä Päheet museot -viikkoa koskevista asioista tiedottamiseen.
 • Sähköposti
 • Puhelin